Posiedzenie Rady DIR powiatu głogowskiego

W dniu 18 listopada w Urzędzie Gminy w Głogowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego. W posiedzeniu oprócz delegatów Rady Powiatowej udział wzięli: Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Kierownik WIORiN odział w Głogowie Anna Baleja z pracownikami Eweliną Bury i Krystyną Banaszak, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Maria Borsukiewicz oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Czesława Skowrońska. Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan Ludwik Twardochleb.

Kierownik BP ARiMR Maria Borsukiewicz zapoznała zebranych ze zmianami, jakie będą wprowadzone od 2023 roku w płatnościach bezpośrednich. Przekazała, aby rolnicy wcześniej zapoznali się z tymi zmianami i przychodząc wypełniać wnioski umieli wskazać, z jakich ekoschematów chcą korzystać. Poinformowała, że na stronie ARiMR ukazała się informacja, że termin składania wniosków suszowych będzie przedłużony do 30 listopada oraz że rozszerzono listę składanych załączników o inne dokumenty dokumentujące sprzedaż towarów z gospodarstwa.

Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin Anna Baleja omówiła stosowanie środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła także zadania, jakimi obecnie zajmuje się Inspekcja. Przypomniała także o szkoleniach stosowania środków ochrony roślin oraz atestacji opryskiwaczy.

Kierownik BP ARiMR Czesława Skowrońska omówiła kwestię ilości złożonych wniosków o płatności w kampanii 2022 i wypłaconych zaliczek. Od 1 grudnia wydawane już będą decyzje końcowe. Dofinansowanie do materiału siewne wypłacane będzie od stycznie ze względu na de minimis.

Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski przedstawił działania, jakie są podejmowane przez Zarząd DIR w obszarze rolnictwa. Wszystkie pisma i odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Izby i można się z nimi zapoznać.  Poinformował, ze wszelkie problemy można zgłaszać do Izby, w celu ich rozwiązywania. Ponadto w DIR zatrudniony jest prawnik, do którego także można się zwracać o pomoc.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin