Posiedzenie Rady DIR w Lubinie

W dniu 29 grudnia w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wicestarosta Pan Władysław Siwak, Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Wiesława Bober, Kierownik PZDR Pan Arkadiusz Dulemba, Kierownik BP ARiMR Pan Robert Marek, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Pani Sabina Mierzwiak, Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Pan Andrzej Wańkowicz, Prezes Spółki LIRPOL Pan Franciszek Baranowski oraz radni i rolnicy. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Franciszek Lesicki. Podsumował on działalność Rady w 2022 roku, a także przedstawił zamierzenia na rok przyszły. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowania za działania na rzecz rolnictwa i współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą dla Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Lubinie, które złożono na ręce Pani Wiesławy Bober. Za współpracę z samorządem rolniczym oraz zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa wręczono statuetki DIR dla Wicestarosty Władysława Siwaka, Kierownika PZDR Arkadiusza Dulemba oraz Kierownika BP ARiMR Roberta Marka.

W trakcie spotkania omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące rolnictwa, zwłaszcza zagrożenia wynikające z choroby ASF. Przekazane były także informacje dotyczące zasobu gruntów na terenie powiatu lubińskiego, atestacji opryskiwaczy oraz realizacji wniosków o płatności obszarowe i wniosków dotyczących pomocy suszowej. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na problemy związane ze szkodami powodowanymi przez zwierzęta chronione, głównie bobry i ptactwo oraz zagrożenia wynikające z pojawieniem się wilków.

Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys szczegółowo odnosił się do poruszanych tematów, a także przekazał informację z działalności Zarządu.

Spotkanie było także okazją do złożenia sobie życzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef