Spotkanie z Dyrektorem KOWR w Trzebieszowicach

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w odpowiedzi na liczne wnioski rolników z terenu Gminy Lądek Zdrój zorganizował przed końcem grudnia spotkanie dotyczące sposobu rozdysponowania gruntów w Trzebieszowicach.

W spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu Pan Tomasz Krzeszowiec, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Pan Leszek Bobula.  KOWR dodatkowo reprezentowali Pan Adam Krajciewicz oraz Pani Agnieszka Rogula.

Podczas spotkania Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Pan Tomasz Krzeszowiec Dyrektor przekazał proponowany sposób podziału nieruchomości w Trzebieszowicach.

Wiceprezes Waldemar Jankowski podkreślił, że spotkanie jest odpowiednim momentem do tego, aby rolnicy mogli przekazać wszelkie swoje oczekiwania i postulaty, które będą zaprotokołowane i przedstawione podczas posiedzenia Rady Społecznej przy KOWR. Podziękował również Dyrektorowi za pozytywną odpowiedź w sprawie chęci udziału w spotkaniu. Dolnośląska Izba Rolnicza broni interesów rolników i dlatego też bardzo poważnie podchodzi do każdego zgłoszonego problemu. Wiceprezes wskazał, że głównym celem spotkania jest wypracowanie odpowiedniej strategii tak, aby można było szybko wdrożyć temat wydzierżawienia gruntów. Jednocześnie podkreślamy, że w każdym przypadku, jeśli rolnicy zgłoszą potrzebę takich spotkań Dolnośląska Izba Rolnicza będzie je organizowała.

Ze względu na zbliżające się rozdysponowanie gruntów w formie przetargów ofert pisemnych na terenie powiatu kłodzkiego Dyrektor KOWR zaproponował również, aby zorganizować szkolenia dla rolników, podczas których dowiedzą się, jak prawidłowo wypełniać dokumenty do przetargów.

Na zakończenie spotkania Wiceprezes Waldemar Jankowski podziękował wraz z życzeniami noworocznymi podziękował za udział w spotkaniu a także za zaangażowanie w ramach prowadzonej dyskusji.

Protokół ze spotkania:

Trzebieszowice, dnia 29.12.2022 r.

NOTATKA  SŁUŻBOWA

Ze spotkania w dniu 29.12.2022 w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach przedstawicieli DIR, KOWR OT we Wrocławiu i rolników w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP we wsi Trzebieszowice i wsiach sąsiednich.

Reprezentanci KOWR OT we Wrocławiu: Dyrektor Tomasz Krzeszowiec, Adam Krajciewicz, Agnieszka Rogula

Reprezentanci DIR Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Waldemar Jankowski, przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula, Adam Grabowiecki, Katarzyna Wróbel

Reprezentanci rolników 17 osób

 

Dyrektor KOWR OT we Wrocławiu Tomasz Krzeszowiec poinformował zgromadzonych, że

 1. KOWR otrzymał zgodę rady społecznej na rozdysponowanie gruntów ZWRSP we wsi Trzebieszowice w całości zabudowania oraz grunty orne ok 98 ha
 2. Planuje w pierwszej kolejności przeznaczyć do sprzedaży grunty zabudowane garażami
 3. Do dzierżawy przeznaczyć pozostałe grunty zabudowane wraz z działką niezabudowaną nr 186/17 o powierzchni 45.7381 ha.
 4. Pozostałe grunty zostaną przeznaczone do dzierżawy w przetargach ograniczonych ofertowych (pisemnych). Przetargi zostaną ogłoszone dopiero po wydzierżawieniu nieruchomości opisanej w pkt 3.

Następnie Dyrektor KOWR OT we Wrocławiu odpowiadał na pytania rolników:

 1. Kompleksy łąk, których jest w Trzebieszowicach ok 48 ha będą przeznaczone do dzierżawy w areałach po 15 ha, max. do 22 ha.
 2. Lasy znajdujące się z ZWRSP KOWR chce przekazać do zasobu Lasów Państwowych w ramach wymiany gruntów.
 3. Dla Kościelnych Osób Prawnych nie przekazano jeszcze żadnych nieruchomości, ale planuje się przekazać w przyszłości. Nie zdecydowano jeszcze, które działki zostaną przekazane. Prawdopodobne będą to nieruchomości o numerach 182 i 188/2. Rolnicy nie chcą, aby działka nr 188/2 została przeznaczona do przekazania KOP, ponieważ dzieli rozłóg.
 4. KOWR sprawdzi możliwość przekazania do Lasów Państwowych działek nr 188/4, 119, 121/1, które są porośnięte drzewami.
 5. KOWR ma obowiązek usuwać eternit do 2036 roku i robi to sukcesywnie.
 6. KOWR przeznacza do dzierżawy nieruchomości zabudowane budynkami wraz z gruntem niezabudowanym, ponieważ o budynki należy dbać i zachować je w stanie co najmniej niepogorszonym.
 7. Jeśli w mpzp działki przeznaczone są w całości lub w części na cele nie rolne nie można zorganizować przetargów ofertowych na dzierżawę. Dotyczy to nieruchomości oznaczonej nr 186/17 o pow. ok 45 ha (częściowo nierolna). Dyrektor KOWR nie obiecał, że zgodzi się na podział tej nieruchomości oraz działek zabudowanych.
 8. W sprawie działki nr 865/3 obręb Trzebieszowice, do której brak jest dojazdu należy kontaktować się z Sekcją Zamiejscową w Świdnicy. Działka przeznaczona jest do dzierżawy.
 9. Drogi wewnętrzna KOWR stara się przekazać Gminie. Rolnicy zostali poinformowani o procedurach zmiany użytku z dr na R w przypadku, gdy grunty są objęte umową dzierżawy.

Dyrektor KOWR poinformował rolników, że:

 1. Procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży trwa ok 1 roku.
 2. Jest możliwość zorganizowania przez KOWR szkolenia dla rolników, podczas których rolnicy dowiedzą się jak wypełniać stosowne dokumenty przetargowe. Ustalono, że szkolenie odbędzie się na terenie powiatu kłodzkiego dla rolników z tego powiatu. Odpowiedzialnym za zorganizowanie takiego szkolenia jest Adam Krajciewicz.
 3. Umowy dzierżawy będą zawierane na 10 lat.
 4. Nie będą na terenie powiatu sprzedawane grunty, przez które planowany jest przebieg drogi S8. Takie grunty będą oddawane do dzierżawy z odpowiednimi zapisami w umowie.

Dyrektor KOWR zobowiązał się:

 1. Sprawdzenia zapisów umowy przekazania Lasom Państwowym działki nr 186/14, pod kątem możliwości powrotu działki do ZWRSP.
 2. Przekazać informacje w sprawie zamiany gruntów leśnych Adamowi Grabowieckiemu Odpowiedzialny za przekazanie informacji ze strony KOWR jest Adam Krajciewicz.
 3. Przeznaczyć do dzierżawy samą owczarnię, jeśli do 14 stycznia 2023 r. do KOWR wpłynie informacja, że jest chętny rolnik do jej wydzierżawienia.

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef