Posiedzenie RP DIR w Brzeźnicy

10 marca w świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu ząbkowickiego. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Madejski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Andrzej Czepieruk – Sekretarz Gminy Bardo, Bernard Zarzycki – Dyrektor ZPH Hert, Jacek Tracz – Kierownik ZDOO Tarnów a także Magdalena Marszałek – Ekspert Agro w Banku BNP Paribas.

Nie zabrakło licznie zgromadzonych rolników, sołtysów oraz radnych.

Po uroczystym powitaniu Gości Przewodniczący Rady Wiktor Skotnicki oddał głos Panu Andrzejowi Czepieruk, który przekazał informację dotyczącą przeprowadzenia akcji zbioru folii i innych odpadów pochodzących z rolnictwa. Zainteresowani rolnicy z gminy Bardo do dnia 17 marca muszą złożyć zawiadomienie o posiadanej masie odpadów ze swojego gospodarstwa.

Wśród rolników i osób blisko związanych z wsią nie brakuje ludzi, którzy zasługują na szczególne uznanie za zaangażowanie w działalność na rzecz rolnictwa na terenie Dolnego Śląska, dlatego też podczas posiedzenia uhonorowano złotym odznaczeniem DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego”:

Panią Danutę Gurdak, Pana Edwarda Ostaszewskiego oraz Pana Jerzego Zająca. Uroczystej ceremonii wręczenia odznaczeń dokonał Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR wraz z Przewodniczącym Rady Wiktorem Skotnickim oraz Sekretarzem Gminy Bardo Andrzejem Czepierukiem.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego etapu posiedzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Madejski – członek zarządu DIR, który poinformował o bieżących działaniach Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Aktualnie polskie rolnictwo zmaga się z drastycznie spadającymi cenami zbóż, co przy bardzo wysokich kosztach produkcji mocno zagraża rentowności wielu gospodarstw. Jeżeli sytuacja ta nie poprawi się w krótkim okresie czasu tj. nie dojdzie do ustabilizowania cen zbóż i ograniczeniu importu ziarna z Ukrainy to tegoroczne żniwa będą najtrudniejszymi od 15 lat. Widmo pełnych magazynów tuż przed samymi żniwami i brak możliwości zbytu ziarna już dziś spędza sen z powiek. Izba rolnicza wielokrotnie apelowała do ministra rolnictwa wskazując zagrożenia wynikające ze zdjęcia ceł na zboża z Ukrainy i otworzenia się Polski na import ziarna w tak dużej skali. Brak przetwórstwa, ograniczona hodowla, słabe możliwości transportu kolejowego i brak możliwości kontroli fitosanitarnej na tak dużą skalę przez nasz kraj to tylko kilka problemów, które obecnie mamy na rynku. W Polsce zostało za dużo ziarna, do tego o słaby parametrach jakościowych i nie przebadanego w 100% pod kątem pozostałości środków ochrony roślin zakazanych na terytorium Unii Europejskiej.

W dniu 14.02.2023 roku pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim odbył się protest przeciwko aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa zorganizowany przez NSZZ RI Solidarność, w trakcie którego m.in. Ryszard Borys – Prezes DIR wręczył Wojewodzie Jarosławowi Obremskiemu postulaty i żądania, które zostały przekazane na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego. Na realizację postulatów nadal czekamy.

Obawy rolników budzi również nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027. Zmiana zasad przyznawania płatności bezpośrednich jest odbierana przez rolników negatywnie. Już dziś łatwo wyliczyć, że otrzymają mniej dopłat do hektara a uzyskanie kwot wyższych niż w latach ubiegłych będzie wymagało realizacji ekoschematów, nie do końca logicznych i zgodnych z ogólnie przyjętą praktyką rolniczą. W tej kwestii jako Dolnośląska Izba Rolnicza również mamy wiele uwag, które na bieżąco zgłaszamy, licząc na szybką zmianę przepisów. Zachęcamy rolników do brania udziału w aktualnie trwających szkoleniach organizowanych wspólnie przez DODR, OR ARiMR i DIR.

W związku z licznymi pytaniami wśród rolników dotyczącymi przyszłości działalności Młyna  w Przyłęku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Wiktora Skotnickiego udział w posiedzeniu wziął Pan Renard Zarzycki -Dyrektor ZPH Hert. W imieniu właścicieli poinformował, że niestety z powodu między innymi braków kadrowych w najbliższym czasie młyn zostanie zamknięty. Właściciel jest skłonny go sprzedać zainteresowanemu.

Pan Jacek Tracz – Kierownik ZDOO Tarnów w swojej prezentacji omówił działania Zakładu w tym cyklicznych wydarzeń, które się odbywają na jego terenie tj. Dniach Pola i Dniu Soi.

Ponadto zaprezentował rekomendowane odmiany zbóż a także zmiany w dyrektywie azotanowej

w odniesieniu do powiatu ząbkowickiego.

Pani Magdalena Marszałek – Ekspert Agro w BNP Paribas przedstawiła szczegółowo zakres kredytowania dla rolników.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zebrania przydatnych wiadomości oraz przybliżenia działalności samorządu rolniczego w terenie.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan