Susza może wywołać drastyczne skutki finansowe

SAMSUNG CSC

„Drastyczne” – tak konsekwencje suszy na Dolnym Śląsku dla rolników ocenia Leszek Grala, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. – Mamy już przyjętych kilkaset interwencji i wniosków dotyczących skutków suszy w naszym regionie – relacjonuje Grala. – Na bieżąco monitorujemy sytuację. Powoływane są komisje, które będą ją oceniać w terenie i tam pracować.

Wniosek DIR o wydłużenie spłaty rat za wykup z KOWR do 25 lat

W nawiązaniu do toczącej się dyskusji i trwających konsultacji społecznych
nad zamianą przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i innych ustaw, w tym ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej postuluje o zmianę art. 31 ust 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, poprzez wydłużenie okresu spłaty należności rat za wykup nieruchomości z 15 do 25 lat.

Zarząd DIR Ponownie Interweniuje w/s Zwrotu Przez KOWR Kosztów Podróży Członkom Komisji Przetargowych

Od ponad roku toczy się w tej sprawie dyskusja i wymiana korespondencji pomiędzy Izbami Rolniczymi, a Ministrem Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jednakże do dnia dzisiejszego nie przyniosła ona żadnego skutku, ponieważ KOWR w dalszym ciągu nie zwracana kosztów podróży członkom komisji przetargowych, którzy reprezentują rolników.

KOWR we Wrocławiu Przedstawia Warunki Jakie Trzeba Spełnić Żeby Brać Udział W Przetargu Na Utworzenie Gospodarstwa Rodzinnego

W związku z licznymi pytaniami od osób, które posiadają kwalifikacje rolnicze i chcą utworzyć gospodarstwo rodzinne Zarząd DIR w dniu 08.03.2018r. poprosił wrocławski Oddział KOWR o udzielenie informacji jakie warunki, poza kwalifikacjami rolniczymi, muszą takie osoby spełnić, aby startować w przetargach ograniczonych na utworzenie gospodarstwa rodzinnego.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla
X