Prezes DIR Leszek Grala przedstawił Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu stanowisko VII Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie drastycznego zmniejszania budżetu dla polskiego rolnictwa

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej z niepokojem i niezadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotycząca znacznych zmian w zakresie wsparcia finansowego Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnym okresie finansowania na lata 2020-2027.

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza. Czytaj więcej

VIII Targi Produktu Lokalnego i VI Przegląd Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”

W dniu 10 czerwca 2018 roku w Biskupicach Oławski odbyły się VIII Targi Produktu Lokalnego oraz VI Przegląd Zespołów Ludowych. Organizatorem imprezy jest: Burmistrz Jelcza – Laskowic Bogdan Szczęśniak, Miejsko Gminne Centrum Kultury oraz Sołtys Biskupic Oławskich Pan Marek Starczewski, przy wsparciu Rady Sołeckiej i Miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Fundatorem nagród -Pucharów, była Dolnośląska Izba Rolnicza.

VII Walne Zgromadzenie Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej 12.06.2018r. w Trzebnicy

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu DIR Leszek Grala. Wprowadzono Sztandar Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad VII Walnego Zgromadzenia Delegatów VII Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powołano Komisje do przeprowadzenia Walnego i Sekretarza oraz protokólantów.

Susza na Dolnym Śląsku

Miesiąc kwiecień i maj bieżącego roku charakteryzował się bardzo wysoka temperatura i nasłonecznieniem . Wartości te znacznie przekroczyły średnie normy wieloletnie. Dodatkowo stosunkowo niskie opady lub ich całkowity brak na niektórych obszarach wpłynął na niedobory wody dla roślin. Susza w kraju monitorowana jest przez Państwowy Instytut Badawczy IUNiG w Puławach , który dysponuje w kraju 666 punktami pomiarowymi. Według ostatniego raportu susza najbardziej dotknęła zasiewy jare. Dla zasiewów zagrożenie suszą na Dolnym Śląsku wystąpiło w 151 gminach na 169. Największe straty ponieśli rolnicy na powiecie Górowskim. Obecnie w gminach trwa powoływanie komisji , których zadaniem będzie oszacowanie strat wywołanych suszą. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele doradztwa rolniczego, urzędów gmin oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Na dzień dzisiejszy takie komisje zostały powołane w 20 gminach. Komisje powołuje Wojewoda na wniosek wójtów/burmistrzów gmin. Poszkodowani rolnicy powinni niezwłocznie złożyć we właściwym urzędzie wniosek o oszacowanie strat.

Zarząd DIR apeluje aby członkowie izby rolniczej włączyli się do pracy w komisjach szacujących straty

Susza może wywołać drastyczne skutki finansowe

SAMSUNG CSC

„Drastyczne” – tak konsekwencje suszy na Dolnym Śląsku dla rolników ocenia Leszek Grala, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. – Mamy już przyjętych kilkaset interwencji i wniosków dotyczących skutków suszy w naszym regionie – relacjonuje Grala. – Na bieżąco monitorujemy sytuację. Powoływane są komisje, które będą ją oceniać w terenie i tam pracować.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,2017 -0,11% [18:39]
 EUR / JPY 120,7420 -0,18% [18:39]
 EUR / PLN 4,4665 +0,02% [18:38]
 USD / JPY 106,8670 -0,32% [18:39]
 USD / PLN 3,9523 -0,12% [18:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis