Rolnicy Rolnikom – portal pomocy dla poszkodowanych przez nawałnice

Pomorska Izba Rolnicza uruchomiła serwis RolnicyRolnikom.pl w celu pomocy poszkodowanym przez różnego rodzaju kataklizmy i anomalia pogodowe. Bezpośrednim impulsem do jego powstania stały się wydarzenia w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w Polsce.

Wówczas to, żywioł zdewastował tysiące hektarów lasów (także prywatnych), pól uprawnych i domostw. Samorząd rolniczy aktywnie włączył się w odbudowę potencjału produkcji rolnej na obszarach dotkniętych nawałnicą. Wiemy z dotychczasowego doświadczenia, że wokół nas żyją dziesiątki tysięcy ludzi dobrej woli. Wiemy też, że nikt nie zrozumie rolnika tak dobrze, jak inny rolnik. Wiemy, że pomoc doraźna to jedna sprawa, ale też wszyscy wiemy, że prowadzenie gospodarstwa rolnego to planowanie na kilka miesięcy wprzód. To gromadzenie pasz dla zwierząt, to gromadzenie materiału siewnego na wiosnę, to zimowy serwis maszyn i urządzeń rolniczych.

Debata rolniczo-łowiecka po raz czwarty

W dniu 4 września 2017 r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach odbyła się debata rolniczo-łowiecka zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Była to ostatnia z cyklu 4 debat rolniczo-łowieckich zorganizowanych przez DIR w bieżącym roku. Debata skierowana była przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień problematyką szacowania szkód łowieckich, jak również do tych, których szkody te dotykają w największym stopniu, czyli rolników. Wśród uczestników obecni byli delegaci Rad Powiatowych DIR powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, milickiego, trzebnickiego i średzkiego, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i jednostek organizacyjnych przez nią nadzorowanych – nadleśnictw, właściciele i dzierżawcy terenów rolnych i leśnych, rolnicy, myśliwi oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Celem debaty było podjęcie dyskusji nad aktualnie obowiązującymi procedurami szacowania oraz przepisami prawnymi regulującymi problematykę szkód łowieckich, jak również stanem łowiectwa w woj. dolnośląskim ze szczególnym uwzględnieniem liczebności populacji zwierzyny łownej i konieczności jej redukcji. Zaproszonych gości powitali: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Roman Rycombel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu i zarazem Łowczy Okręgowy. Następnie głos zabrali prelegenci.

Nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów 2 wrzesień 2017

XVII Edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” odbyła się 2 września w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Organizatorami konkursu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Odwiedzający mogli skosztować dolnośląskich specjałów i porozmawiać z producentami o ich recepturach na smaczne i zdrowe produkty.

Dożynki Wojewódzkie 2017

W dniu 3 września odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Urazie w gminie Oborniki Śląskie. Organizatorami tegorocznych dożynek byli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa oraz Sołectwo Uraz. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Leszek Grala, Wiceprezes Ryszard Borys i delegat do KRIR Henryk Kowalik.

DIR w sprawie sytuacji emerytów pobierających świadczenie emerytury częściowej po 1 października 2017 r.

W związku z informacją o obniżeniu wieku emerytalnego (od dnia 1 października 2017r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza) oraz zamianie z urzędu emerytur częściowych przyznanych przed dniem 1 października 2017 r. na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala wystąpił do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adama Sekścińskiego w sprawie przedstawienia informacji nt zmian wynikających z nowych przepisów obowiązujących od 1 października 2017 r.

Najbliżsi mogą więcej

Jeżeli ktoś nabył nieruchomość rolną po 30 kwietnia 2016 r. może ją bez przeszkód przekazać na rzecz osoby bliskiej bez pytania sądu o zgodę. Nawet jeśli chce to uczynić przed okresem 10 lat od momentu, gdy stał się jej właścicielem.

Zarząd DIR interweniuje u Ministra Rolnictwa w sprawie przywrócenia rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po 2017 roku

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażając swój sprzeciw w związku z brakiem działań przeciwdziałających włączeniu rolników do jednolitego systemu emerytalnego. Po raz kolejny zwracamy uwagę, iż praca rolnika w znaczący sposób różni się od czynności wykonywanych przez przedstawicieli innych zawodów. Wymaga ona bowiem ciągłego zaangażowania fizycznego i psychicznego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Niezależnie od pory roku oraz warunków meteorologicznych rolnicy wykonują prace, które niosą za sobą ryzyko powstania wielu chorób zawodowych. Pomimo stosowanych zabezpieczeń pracujący na roli narażeni są na stały kontakt ze środkami ochrony roślin, środkami chemii rolniczej i weterynaryjnej oraz zagrożeniami biologicznymi. Ustawodawca nie przewidział dla tej grupy zawodowej rozwiązań w postaci zastępstw w okresie choroby czy urlopu. Rolnik wykonuje swoją pracę 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku wkładając w to wszystkie siły. Ten zawód wymaga od rolnika zdrowia i siły w celu utrzymania rodziny oraz należytego zarządzania prowadzoną działalnością rolniczą.

Interwencja DIR do Wiceministra Środowiska na działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza mając na względzie zrozumienie, z jakim Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. Puszczy Białowieskiej podchodzi do zagadnienia szeroko pojętej współpracy dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich z rolnikami zmierzającej do minimalizowania i ograniczania wszelkich sytuacji konfliktowych związanych z występowaniem szkód łowieckich, w piśmie odniosła się do sytuacji, jaka miała miejsce na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu podczas tegorocznej procedury podpisywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Debata rolniczo – łowiecka regionu jeleniogórskiego

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

  • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
  • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
  • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
  • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

Wielkopolska Izba Rolnicza z poparciem dla naszych działań w sprawie OSN

Odnosząc się do kwestii zawartych w stanowisku dotyczącym obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przyjętego przez V Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 12 czerwca br., informuję, że Wielkopolska Izba Rolnicza zgadza się z postulatami zawartymi w stanowisku i w pełni je popiera.

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0213 +0,13% [02:19]
 EUR / JPY 118,6390 +0,06% [02:19]
 EUR / PLN 4,2671 +0,11% [02:19]
 USD / JPY 109,8730 +0,03% [02:19]
 USD / PLN 3,9510 +0,07% [02:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Arnold, Jozef, Konrad