Dzierżawa gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Mając na względzie postulaty zgłaszane przez rolników z terenu naszego województwa Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych adama Płakseja z wnioskiem, aby użytki rolne będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a które w chwili obecnej nie są przydatne poszczególnym nadleśnictwom do prowadzenia gospodarki leśnej, były w pierwszej kolejności wydzierżawiane rolnikom indywidualnym.

Wieloletnio odłogowane grunty z Zasobu WRSP

Zarząd DIR w piśmie do Dyrektora KOWR z dnia 25.09.2017 r. poruszył sprawę wieloletnio odłogowanych gruntów z Zasobu WRSP. Rolnicy zainteresowani dzierżawą z Zasobu WRSP zgłaszają Dolnośląskiej Izbie Rolniczej, że część gruntów wystawiana do przetargów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (który przejął wszystkie zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa po Agencji Nieruchomości Rolnych) wymaga dużych nakładów finansowych na przywrócenie ich do właściwej kultury rolnej w związku z wieloletnim odłogowaniem.

Piknik Mleczny 2017

W sobotę, 16 września 2017 r., Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Mleczny sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka podczas Dożynek Gminnych w Lubawce. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Bożena Kończak Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR Powiatu Kamiennogórskiego, Andrzej Mitczak delegat Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze oraz Urszula Solińska-Marek Dyrektor Biura DIR. Wśród zaproszonych gości była również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk. Podczas części oficjalnej Leszek Grala Prezes DIR wraz z  Bożeną Kończak Przewodniczącą RP DIR w Kamiennej Górze wręczyli medal za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku Zespołowi Muzycznemu z Chełmska Śląskiego. Medal i list gratulacyjny odebrała Mirosława Sowa. 

Seminarium wyjazdowe „Współpraca i partnerstwo w rozwoju przedsiębiorczości oraz rynków produktów regionalnych i tradycyjnych”

 

W dniach 21-23.09.2017 r. rolnicy z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego uczestniczyli w seminarium wyjazdowym do województwa śląskiego oraz małopolskiego. Podczas wyjazdu Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej oraz delegat do WZ DIR, Grażyna Sadowska – Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie oraz Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich.

Dożynki 2017 w Hradec Kralove

Również u naszych południowych sąsiadów święto dożynkowe ma wieloletnią tradycję i bogatą oprawę. W zaprzyjaźnionym województwie Kralovohradeckim obchodzono je 16 września w centralnej dzielnicy rekreacyjnej miasta Fośna, dzięki czemu razem z rolnikami świętowało ok. 30 tysięcy mieszkańców Hradec Kralove i okolic. Dopisali goście, wśród nich wojewoda dr Jiri Stepan, a także prezydent miasta, wice -prezydent Krajowej Izby Rolniczej, prezesi wielu instytucji i firm. Naszej delegacji przewodniczył członek Zarządu DIR Franciszek Baranowski.

VI Dolnośląskie Dożynki Rolników

Mimo chmur i lekko padającego deszczu blisko tysiąca dolnośląskich Rolników i Ich rodzin przybyło do Zacisza w gminie Leśna na VI Dolnośląskie Dożynki Rolników. W dożynkowych uroczystościach wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, jak również Posłowie na Sejm Zofia Czernow i Robert Winnicki, szefowie instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, licznie zgromadzeni byli samorządowcy, radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie. 

Kanonada z armatki za zezwoleniem

Używanie armatek hukowych na umyślne płoszenie i niepokojenie zwierząt wymaga zezwolenia.

Rolnicy uprawiający rośliny starają się odstraszyć zwierzęta ze swoich upraw na różne sposoby i z różnym efektem. Jedną z metod odstraszania jest wykorzystanie armatki hukowej (również petardy i broni hukowej). Prawo dopuszcza stosowanie tego typu urządzeń, ale po spełnieniu rygorystycznych wymagań.

Komornik zabierze rolnikowi mniej

Minister Sprawiedliwości wydał nowe rozporządzenie, zawierające uaktualniony katalog wyłączeń inwentarza żywego i przedmiotów należących do rolnika w toku postępowania komorniczego. Pewne kompetencje w tym zakresie przyznał izbom rolniczym.

Starościna VI Dolnośląskich Dożynek Rolników Agnieszka Mazur

Starościna Dożynek Agnieszka Mazur w miejscowości Bożanów, gm. Żarów w powiecie świdnickim wspólnie z mężem Krzysztofem prowadzi 80-hektarowe gospodarstwo rolne od wielu lat wyspecjalizowane w roślinnym kierunku produkcji. Jest szczęśliwą mamą Aleksandry, która od września uczęszcza do zerówki. Na posiadanym areale rolniczka uprawia oziminy: pszenicę i rzepak oraz buraki cukrowe. Oprócz pracy w gospodarstwie udziela się społecznie, od roku jest sołtysem wsi Bożanów, a od dwóch lat delegatką Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu świdnickiego. Gospodarstwo pani Agnieszki wyposażone jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji rolnej oraz budynki dostosowane do potrzeb prowadzonej działalności. Produkowany w gospodarstwie materiał roślinny jest najwyższej jakości i w związku z tym nie ma ona problemu z jego zbytem.

Starosta VI Dolnośląskich Dożynek Rolników Paweł Mazur

Pawe MazurStarosta Dożynek Paweł Mazur w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim w powiecie wałbrzyskim prowadzi 70-hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mięsnego. Żona Agnieszka wraz z córką Emilią prowadzą działalność pozarolniczą w pobliskiej Świdnicy, a syn Mateusz uczy się w szkole podstawowej. Produkcja roślinna w stu procentach podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie Mazurów jest hodowla bydła mięsnego. Gospodarstwo Pawła Mazura przez lata specjalizowało się w hodowli mieszańców ras charolaise i limousine. Rok temu zmieniła się strategia hodowli. Pan Paweł kupił czystorasowe jałówki i buhaja rasy charolaise postanowił bowiem prowadzić hodowlę w czystej rasie. Obecnie stado liczy 36 sztuk, a produktem gospodarstwa są odsadki. Wysoka jakość odsadków sprawia, że Paweł Mazur nie ma problemu z ich sprzedażą. Gospodarstwo posiada wszystkie maszyny i urządzenia rolnicze niezbędne przy prowadzonym kierunku produkcji. Oprócz pracy w gospodarstwie pan Paweł pracuje również społecznie, jest przewodniczącym Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu wałbrzyskiego.

Pożniwne refleksje Prezesa Izby Leszka Grali

Z pól zniknęły już ostatnie kłosy, z gruntu wybijają się rośliny rzepaku, a kukurydza której na Dolnym Śląsku uprawiamy znaczące ilości przypomina nam, że wytwarzanie żywności jest procesem ciągłym, nigdy nieustającym. Bo jeszcze nie zbierzemy wszystkich owoców swojej całorocznej pracy, a już w ziemię wsiewamy nasiona by za rok znów zbierać plony. Z pasją i niecierpliwością czekamy na pierwsze pojawiające się oznaki nowego życia – kiełki, a później liścienie wybijające się ponad powierzchnię gleby. Stereotypy, z jakimi powszechnie się spotykamy, mówią o ciężkiej pracy Rolnika podczas żniw, mówią o zbieraniu plonów, wielogodzinnym wysiłku, o pracy która u tak niewielu ludzi wywołuje szacunek, która coraz częściej jest nawet powodem drwin i pogardy. A przecież żeby wejść do kombajnu, wyjechać w pole, żeby wyciąć pierwsze kłosy musimy przez wiele miesięcy pielęgnować, uprawiać, nawozić, a przede wszystkim kochać ziemię, która ma wydać plon. Bo ziemia wie jak oddać i wie jak zabrać owoce naszej pracy.

Rolnicy Rolnikom – portal pomocy dla poszkodowanych przez nawałnice

Pomorska Izba Rolnicza uruchomiła serwis RolnicyRolnikom.pl w celu pomocy poszkodowanym przez różnego rodzaju kataklizmy i anomalia pogodowe. Bezpośrednim impulsem do jego powstania stały się wydarzenia w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w Polsce.

Wówczas to, żywioł zdewastował tysiące hektarów lasów (także prywatnych), pól uprawnych i domostw. Samorząd rolniczy aktywnie włączył się w odbudowę potencjału produkcji rolnej na obszarach dotkniętych nawałnicą. Wiemy z dotychczasowego doświadczenia, że wokół nas żyją dziesiątki tysięcy ludzi dobrej woli. Wiemy też, że nikt nie zrozumie rolnika tak dobrze, jak inny rolnik. Wiemy, że pomoc doraźna to jedna sprawa, ale też wszyscy wiemy, że prowadzenie gospodarstwa rolnego to planowanie na kilka miesięcy wprzód. To gromadzenie pasz dla zwierząt, to gromadzenie materiału siewnego na wiosnę, to zimowy serwis maszyn i urządzeń rolniczych.

Debata rolniczo-łowiecka po raz czwarty

W dniu 4 września 2017 r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach odbyła się debata rolniczo-łowiecka zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Była to ostatnia z cyklu 4 debat rolniczo-łowieckich zorganizowanych przez DIR w bieżącym roku. Debata skierowana była przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień problematyką szacowania szkód łowieckich, jak również do tych, których szkody te dotykają w największym stopniu, czyli rolników. Wśród uczestników obecni byli delegaci Rad Powiatowych DIR powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, milickiego, trzebnickiego i średzkiego, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i jednostek organizacyjnych przez nią nadzorowanych – nadleśnictw, właściciele i dzierżawcy terenów rolnych i leśnych, rolnicy, myśliwi oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Celem debaty było podjęcie dyskusji nad aktualnie obowiązującymi procedurami szacowania oraz przepisami prawnymi regulującymi problematykę szkód łowieckich, jak również stanem łowiectwa w woj. dolnośląskim ze szczególnym uwzględnieniem liczebności populacji zwierzyny łownej i konieczności jej redukcji. Zaproszonych gości powitali: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Roman Rycombel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu i zarazem Łowczy Okręgowy. Następnie głos zabrali prelegenci.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef