Rada Powiatowa DIR w Miliczu o aktualnej sytuacji na rynkach rolnych

Dnia 27 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Miliczu z komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Miliczu.W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujące wszystkie instytucje związane z rolnictwem z terenu powiatu milickiego w osobach: Pani Jolanta Szczuraszek kierowniczka BP ARiMR w Miliczu, Pan Józef Witek PLW w Miliczu, Pani Anna Palma przedstawicielka ODR w Miliczu, Pan Dawid Cierniejewski przedstawiciel PIORiN w Miliczu, Pan Zbigniew Olejniczak przedstawiciel gminy Milicz oraz Stanisław Kuśnierz kierownik BT DIR w Miliczu – radny Rady Miejskiej w Miliczu. 

Głównym tematem posiedzenia były tegoroczne żniwa Pani Anna Palma ODR w Miliczu przedstawiła aktualne ceny zbóż w powiecie milickim: pszenica 700 – 710 zł, pszenżyto 630 – 640 zł, jęczmień 620 zł, kukurydza 700 – 720 zł, żyto od 580 – 600 zł, to są ceny netto oraz podała strukturę zasiewów w powiecie milickim. Przekazała też informację dotyczącą strat związanych z wiosennymi przymrozkami w uprawach sadowniczych w gminie Krośnice, komisja w której uczestniczyła, oszacowała straty, które są duże, a największe wśród śliw od 80 – 100%, truskawkach malinach od 60 – 90% oraz wiśniach od 60 – 80%. Pan Stanisław Kuśnierz omówił temat tegorocznych żniwach ma podstawie dwóch podmiotów skupowych z Milicza „Agropasz” oraz PHU „Mieszalnia Pasz”. Agropasz – aktualne ceny skupu netto: pszenica 700 zł, pszenżyto 670 zł, owies 550 zł, kukurydza 700 zł, ceny w czasie żniw będą niższe, ale jakie, dzisiaj trudno jest to określić. Planuje się zakup do zapełnienia magazynów, a płatność w ciągu 21 dni od dnia dostawy. Mieszalnia Pasz – wymiana za paszę, aktualne ceny do przeliczania: pszenica cena – 720 zł, pszenżyto cena – 690 zł, jęczmień cena – 600, kukurydza cena – 720, są ceny netto.
Skup zbóż w czasie żniw: pszenica – 800 ton, pszenżyto – 250 ton, kukurydza – 600 ton, jęczmień – 50 ton. Wytwórnia Pasz będzie prowadzić skup zboża na zasadzie wymiany za paszę i rozliczać według cen rynkowych wyższych o 20 zł za każdą tonę.

Jeżeli chodzi o atestację opryskiwaczy to po przeprowadzeniu przetargu ofertowego, podobnie jak w roku ubiegłym wygrała firma Pan Jacka Króla, Biuro Doradczo – Handlowe z Bierutowa, komisja konkursowa w składzie: Pan Zdzisław Kanas, Pan Władysław Bęben oraz Pan Sławomir Teodorczyk w dniu 27 marca dokonali oceny i wybrali w/w wykonawcę. W roku bieżącym w powiecie milickim do atestacji jest ok. 100 opryskiwaczy, Starostwo Powiatowe w Miliczu przeznaczyło w tym roku na ten cel kwotę 4 tys. zł, dlatego dopłata będzie wynosić tylko 40 zł do każdego opryskiwacza w liczbie 100 opryskiwaczy. Pozostali rolnicy – jeżeli tacy będą, zapłacą 108 zł, czyli kwotę bez dopłaty, jest to również korzystne, ponieważ cena komercyjna badania opryskiwacza wynosi 199 zł. Pomimo bardzo dużych kłopotów finansowych powiatu milickiego (budżet został uchwalony przez RIO we Wrocławiu), Starostwo Powiatowe znalazło pieniądze na ten cel, za który w imieniu milickich rolników Rada Powiatowa DIR w Miliczu dziękuje.

Stanisław Kuśnierz

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8129 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 124,7370 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3299 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 110,3970 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,8315 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aleksy, Łukasz