Międzywojewódzki „Konkurs orki zaprzęgiem konnym” Piękocin 2018

Dnia 13 października (sobota) 2018 o godz. 13.00 we wsi Piękocin powiat milicki odbędzie się X edycja (jubileuszowa) „Międzywojewódzkiego konkursu orki zaprzęgiem konnym” oraz druga edycja „Festiwalu dyni” połączonego z konkursem kulinarnym.

W konkursie orki będzie uczestniczyć 10 zaprzęgów konnych po 5 z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, a w konkursie kulinarnym 15 pań z miejscowego KGW oraz 3 reprezentantki KGW z Powiatu Milickiego.

VII Dolnośląskie Dożynki Rolników Zacisze 2018

W dniu 9 września 2018r. odbyły się już po raz siódmy Dolnośląskie Dożynki Rolników. Na miejsce uroczystości, po raz kolejny wybrano malowniczo położoną na przedgórzu Izerskim miejscowość Zacisze w gminie Leśna.Tradycyjnie już obchody uroczystości dożynkowych rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza kanonika Czesława Misiewicza, podczas której, w asyście pocztów sztandarowych, zostały poświęcone wieńce i chleby. Prezes DIR Leszek Grala odebrał z rąk starostów dożynek tradycyjny bochen chleba, przyrzekając dzielić go tak aby dla wszystkich starczyło. Następnie zgodnie ze staropolskim zwyczajem, w hołdzie dla najpiękniejszego owocu pracy rąk ludzkich, podzielony on został między wszystkich uczestników rolniczego święta. W dożynkowych uroczystościach wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, jak również posłowie, szefowie instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, licznie zgromadzeni samorządowcy, radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie i rolnicy z całego Dolnego Śląska.

Wieńce Dożynkowe


Prezentujemy przepiękne arcydzieła, które po wstępnych selekcjach w gminach i powiatach, przyjechały na nasze VII Dolnośląskie Dożynki Rolników z całego Dolnego Śląska. Komisja jak co roku miała niezmiernie trudne zadanie, ale pod eksperckim przywództwem księdza kanonika Czesława Misiewicza wytypowała zwycięzcę konkursu na Najpiękniejszą Koronę Żniwną, którym został wieniec ze wsi Jałowiec w powiecie lubańskim. Miejsce 2 przyznano wsi Wysokie powiat lubiński, natomiast trzecie wsi Wieża z powiatu lwóweckiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

STOP usuwaniu rolnictwa ze wsi

– A dyskusja o nie karaniu rolników za pracę wciąż trwa! Po naszej akcji jest interpelacja w sprawie ❗️i wniosek ministerstwa rolnictwa do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji o podjęcie interwencji w Komendzie Głównej Policji – jednak ROLNIKÓW KARAĆ ZA PRACE NIE MOŻNA!

Dożynki Wojewódzkie już za nami……

W niedzielę 2 września 2018 roku w Gryfowie Śląskim odbyły się Dożynki Wojewódzkie Dolnego Śląska. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od tradycyjnej mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim. Mszę w intencji rolników celebrowali: proboszcz parafii ks. Krzysztof Kurzeja i Biskup Zbigniew Kiernikowski, który przed mszą przywitał się z gospodarzami i wiernymi oraz poświęcił chwilę na powitanie delegacji wieńcowych i przyjrzenie się dziełu ich rąk.

Dożynki gminy Dziadowa Kłoda w Radzowicach

Na Dożynkach Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Leszek Grala oraz Przewodniczący Rady Powiatu Dionizy Prusiewicz. Podczas uroczystości Prezes Leszek Grala wręczył w imieniu swoim i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, specjalne podziękowania za trud rolniczej pracy, który przekłada się na dobro nas wszystkich. Wyróżnieni rolnicy to znani działacze społeczni z powiatu oleśnickiego: Pan Dionizy Prusiewicz, Pani Iwona Krzywińska i Pan Janusz Łach. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, ludzkiego szacunku oraz stawania się jeszcze lepszym szafarzem dóbr naszej dolnośląskiej ziemi.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Umowa kontraktacji a umowa sprzedaży

Rolnicy zajmujący się uprawą sprzedają plony do firm skupujących i zawierają w tym zakresie umowy, potocznie zwane kontraktami. W rzeczywistości tylko niewielka część z nich zawarła umowę kontraktacji, większość podpisała umowę sprzedaży, a to nie to samo. Prawidłowe rozumienie, jaką umowę się zawiera, ma istotne znaczenie dla jej wykonania, szczególnie wtedy, gdy jest ono uzależnione od niezależnych od rolnika zdarzeń losowych.

Dożynki Gminne w Lubomierzu

W niedzielę, 26 sierpnia mieszkańcy gminy Lubomierz oraz zaproszeni goście spotkali się w Wojciechowie na dorocznym święcie plonów. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Leszek Grala, Przewodniczący Rady Powiatowej w Lwówku Śląskim Mieczysław Środa oraz członek Rady Powiatowej Henryk Wydra. Dożynki w gminie Lubomierz zawsze mają wyjątkowy charakter. Tu tradycyjne obrzędy spotykają się z zabawą, wspólną biesiadą i integracją mieszkańców. W tej miłej atmosferze Przewodniczący Mieczysław Środa wręczył nagrodę główną za najpiękniejszą Koronę Żniwną mieszkańcom wsi Wojciechów.
Na zdjęciu Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Mieczysław Środa wraz ze Starościną Dożynek Panią Karoliną Bukiejko-Baran.

Resort rolnictwa o pomocy dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, dotkniętych suszą

W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie uwzględnienia przy uruchamianiu pomocy w związku z suszą specyfiki gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą oraz pismem, przy którym przesłane zostało m.in. stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań po wystąpieniu klęski suszy, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483) producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy będą mogli ubiegać się o pomoc w formie dotacji.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8180 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 132,2500 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3019 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 112,5550 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,6609 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tomasz, Maurycy