Pryskanie rowów środkami ochrony roślin, a przepisy

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek Rady Powiatowej DIR w Polkowicach zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wyjaśnienie zgodności z przepisami pryskania rowów środkami ochrony roślin. WIORiN w odpowiedzi podaje minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin.

Pismo DIR

Odpowiedź

Czy wyczerpały się dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych?

Samorząd rolniczy otrzymuje informacje o wyczerpaniu limitów na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych (w tym również tych z pomocą de minimis). Z informacji uzyskanych z ARiMR wynika, że żeby uzyskać zwiększenie limitu, musi nastąpić zmiana planu finansowego Agencji, co wymaga zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z powyższym, samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o informację kiedy zostaną wznowione limity dla kredytów klęskowych i poprosił o pilną interwencję w tej sprawie, z uwagi na to, że kredyty klęskowe to cały czas produkt, który rolnicy wykorzystują w kontekście zeszłorocznej suszy.

Gospodarka azotowa głównym tematem konferencji w Cieplicach

W dniu 7 lutego 2019 r. w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbyła się konferencja pt. „Gospodarka azotowa roślin uprawnych w świetle ograniczeń administracyjnych oraz klimatycznych” oraz „Propozycja zmiany strategii żywienia roślin w tym azotem”. W konferencji wzięli udział rolnicy z Rad Powiatowych, delegaci DIR oraz członkowie Zarządu Izby. Otwarcia konferencji dokonał Prezes Zarządu DIR Leszek Grala, który przywitał uczestników konferencji. Następnie prowadzenie konferencji przejął Pan Tadeusz Mochalski członek Zarządu DIR, który przekazał głos prelegentom.

Interwencja w sprawie zwrotu za zakup oleju napędowego w 2019 r.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Premiera o pilną interwencję w sprawie zmiany przepisów o zwrocie za zakup oleju napędowego w 2019 r.  Interwencja jest reakcją na informacje napływające od rolników o niezrozumiałej zmianie, która uniemożliwia ubieganie się o zwrot za zakup oleju napędowego w 2019 r. oznaczonego następującymi kodami: CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00. Z tego wynika, że nie wszystkie faktury są uwzględnianie przy składaniu wniosków w urzędach gmin.

Pismo do Premiera

Konferencja Łowiecka w Legnicy

W dniu 31 stycznia 2019 r. w hotelu „Milenium” w Legnicy odbyła się trzecia, z cyklu czterech, Konferencja Łowiecka. Została ona zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą przy współpracy z Zarządem Okręgowym PZŁ w Legnicy. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Kół Łowieckich, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz nadleśnictw, Powiatowi Lekarze Weterynarii, przedstawiciele Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz członkowie Rad Powiatowych DIR powiatów: legnickiego, złotoryjskiego, jaworskiego, średzkiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego i górowskiego. Konferencję prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Legnickiego Pan Grzegorz Rudziak. W prezydium konferencji zasiedli: Członkowie Zarządu DIR – Panowie: Tadeusz Mochalski, Waldemar Jankowski, Franciszek Baranowski, a także Pan Ryszard Bryliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Legnicy i zarazem Łowczy Okręgowy oraz Pan Józef  Mokrzycki – Członek Naczelnej Rady Łowieckiej.

Konferencja łowiecka w Boguszynie

W dniu 29 stycznia 2019 r. w hotelu „Metro” w Boguszynie odbyła się konferencja łowiecka nt. „Zwierzyna łowna a działalność rolnicza – Dyrektywa azotanowa w Polsce 2019 r.” zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Ideą przewodnią konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umocnienia współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na styku rolnictwo-gospodarka łowiecka. We współpracę przy organizacji wydarzenia aktywnie zaangażowali się: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, udostępniając prelegentów.

Wnioski wypracowane przez Zespół DIR ds. terenów górskich i podgórskich podstawą pracy Zespołu ds. rolnictwa na obszarach górskich przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 31 stycznia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się posiedzenie wspólne dwóch zespołów ds. Wspólnej Polityki Rolnej i Zespołu do spraw gospodarstw z terenów górskich. Spotkaniu przewodniczył Prezes KRIR Pan Wiktor  Szmulewicz, stronę rządową reprezentował Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki, a w spotkaniu udział wzięli również pracownicy Ministerstwa oraz przedstawiciele wojewódzkich Izb Rolniczych. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Pan Paweł Mazur Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu.

Zarząd DIR W sprawie ochrony zwierząt

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyraża stanowczy sprzeciw wobec wprowadzenia w w/w ustawie zmian znacząco wzmacniających pozycję organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Istnieją uzasadnione obawy, że nieracjonalnie rozszerzone kompetencje organizacji społecznych o charakterze „prozwierzęcym” mogą doprowadzić do nadużyć z ich strony przy interpretacji nowych przepisów prawa. W praktyce oznaczałoby to, że grupa kilku osób, która założy stowarzyszenie mające w statucie jako cel działania zapisaną ochronę zwierząt, miałaby pełne prawo do wejścia na fermy zwierząt futerkowych, drobiu czy do gospodarstw specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej i oceny stanu przebywających tam zwierząt.

Pismo

WPR po 2020 – wsparcie sektorowe

W dniu 23 stycznia br. odbyło się spotkanie w sprawie wsparcia rynków rolnych w ramach WPR po 2020. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Ryszard Borys Wiceprezes Zarządu. Na ww. spotkaniu zaprezentowano nowe podejście w zakresie wsparcia rynków rolnych.  Oprócz już istniejących, tradycyjnych instrumentów wsparcia (siatka bezpieczeństwa), Komisja Europejska zaproponowała możliwość realizacji sektorowych rodzajów interwencji.  Spośród określonych przez Komisję Europejską celów (ogólnych, szczegółowych, sektorowych) i rodzajów interwencji, państwa członkowskie w swoich planach strategicznych WPR wybierają jeden lub więcej rodzajów interwencji, które będą realizować.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. W ramach spotkania omówiono aktualne zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, przedstawiono charakterystykę i zasady stosowania środków ochrony roślin. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące integrowanej ochrony roślin oraz część zajęć dotycząca techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin. Wiele pytań zadawanych przez uczestników dotyczyła zasad kalibracji opryskiwacza oraz doboru parametrów pracy jak również jego regulacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak zapobiegać negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko oraz jak przestrzegać bezpiecznych i higienicznych zasad pracy  podczas stosowania środków ochrony roślin.

100-lecie Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji Izby Rolniczej w Poznaniu

25 stycznia 2019 roku Dolnośląska Izba Rolnicza wzięła udział w obchodach 100-lecia Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji Izby Rolniczej w Poznaniu. DIR reprezentowały Urszula Solińska-Marek Dyrektor biura DIR oraz Aleksandra Fałat Z-ca Dyrektora biura DIR. Uroczystość rozpoczęła się koncertem muzyki patriotycznej. Była to również okazja do podziękowania zasłużonym działaczom i pracownikom oraz instytucjom współpracującym z Izbą.  Oddając hołd, delegacja na czele z Prezesem DIR Leszkiem Gralą złożyła kwiaty i zapaliła pamiątkowy znicz na grobie prof. dr hab. Tadeusza Konopińskiego.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8129 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 124,7370 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3299 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 110,3970 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,8315 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aleksy, Łukasz