Ankieter GUS może zapukać w listopadzie

Admin

2014-10-30

W listopadzie przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzą badania plonowania ziemiopłodów w losowo wybranych gospodarstwach. Jak informuje GUS od 3 do 20 listopada 2014 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą badanie plonów...

20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Admin

2014-10-30

Za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 20 lat jej istnienia do rolników trafiło ok. 200 mld zł. W tym czasie nastąpił rewolucyjny skok w rozwoju wsi i rolnictwa, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE - ocenił prezes Agencji Andrzej Gross. Jak...

Będzie łatwiej odstrzelić dzika?

Admin

2014-10-30

Pracujemy nad rozporządzeniami, które mają zliberalizować zasady polowań na dziki w przyszłym sezonie łowieckim - poinformował PAP wiceminister środowiska Piotr Otawski. W 2015 r. będzie można polować na młodsze sztuki oraz na lochy. Wiceminister środowiska i Główny...

PIORIN informuje: nielegalne środki ochrony roślin

Admin

2014-10-30

Dzięki działaniom Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, zlikwidowano nielegalne miejsce magazynowania środków ochrony roślin. Inspektorzy Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w Łodzi, stwierdzili na miejscu znaczne ilości...

Przywracanie potencjału produkcji rolnej

Admin

2014-10-29

Już wkrótce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań...

Producenci owoców i warzyw mogą składać powiadomienia do ARR

Admin

2014-10-29

Od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR. 28 października...

Polska żywność zakładnikiem politycznych gier

Admin

2014-10-29

W dniu 28 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się III konferencja samorządu rolniczego „Polska żywność zakładnikiem politycznych gier”, w której udział wzięło ok. 300 rolników z całej Polski. W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych...

Wnioski samorządu rolniczego dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi

Admin

2014-10-28

Realizując wnioski z XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 1 października br. w Warszawie, samorząd rolniczy w dniu 17 października 2014 r. zwrócił się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego w następujących...

Prezes DIR Leszek Grala na spotkaniu ws. omówienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. obwodów łowieckich

Admin

2014-10-28

W dniu 22.10.2014 r. na zaproszenie Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza i Senatora RP Pana Stanisław Gorczycy w spotkaniu pt. „Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich” wziął udział...

Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich przy KRIR w Puławach

Admin

2014-10-28

W dniach 20-21 października 2014 r. w Puławach odbyła się druga konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka...

Skup mleka w Polsce w okresie IV - IX 2014

Admin

2014-10-28

W miesiącach kwiecień – wrzesień 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 5,47 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 27.10.2014 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych...

Rodzinne - czyli nie wiadomo jakie?

Admin

2014-10-24

W Polsce nie udało się nawet zdefiniować gospodarstwa rodzinnego – inaczej jest w innych krajach europejskich. Minister apeluje do naukowców o instruktaż dla gospodarstw rodzinnych, który powie im, jak korzystać z  narzędzi istniejących w PROW. Naukowcy natomiast...

Ewidencja gospodarstw rolnych na nowych zasadach

Admin

2014-10-24

W trakcie 78 posiedzenia Sejmu RP (21,22 i 23 października) posłowie uchwalili nowelizacje ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Nowe przepisy przewiduje, że małżonkowie posiadający...

Główny Inspektorat Weterynarii informuje

Admin

2014-10-24

Główny Lekarz Weterynarii stanowczo dementuje pogłoski, że w Polsce ubito bydło zarażone laseczkami wąglika.  W dniu 17 września 2014r. do jednej z polskich rzeźni przywieziono 2 sztuki bydła zaopatrzone w świadectwo zdrowia podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii...

Waloryzacja rent i emerytur obejmie też rolników

Admin

2014-10-24

W trakcie 78 Posiedzenia Sejmu  została przegłosowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Waloryzacja będzie procentowo-kwotowa. Od 1 marca 2015 r....

Dni kukurydzy 2014 w powiecie zgorzeleckim

Admin

2014-10-23

W dniu 10 października 2014 r. na poletkach doświadczalnych przy trasie Zgorzelec – Studniska Dolne obchodzono cyklicznie już odbywające się dni kukurydzy. Jak co roku wydarzenie zgromadziło wielu zaproszonych gości oraz rolników, zarówno polskich jaki i...

Korekta prognoz produkcji unijnej wołowiny

Admin

2014-10-23

Bank Gospodarki Żywnościowej podaje, że Komisja Europejska, w raporcie „Krótkookresowe perspektywy dla rynków: roślin, mięsa i mleka", skorygowała w górę prognozy dot. produkcji wołowiny w latach 2014 i 2015. W br. produkcja netto szacowana jest na poziomie 7,5...

Rada do spraw rolnictwa i sprzedaży bezpośredniej

Admin

2014-10-23

W siedzibie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  22 października odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej. Do zadań Rady należy m. in. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w...

Założenia do projektu ustawy Prawo wodne

Admin

2014-10-23

Rada Ministrów przyjęła  21 października założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska.  - Zgodnie z założeniami, nowa ustawa Prawo wodne ma umożliwić osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), czyli realizację zlewniowej...

Stanowisko w sprawie ostatniej wypowiedzi Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego, który w sposób nieprzyzwoity nazwał rolników „frajerami”

Admin

2014-10-23

Pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych   W imieniu Zarządów Lubuskiej Izby Rolniczej i Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyrażamy swoje oburzenie i stanowczy sprzeciw wobec postawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, który w swojej...

Silny wzrost ceny pszenicy na Matif

Admin

2014-10-23

Pszenica na MATIF w kontrakcie listopadowym wczoraj podrożała o 2,7 proc., natomiast na CBOT seria grudniowa wzrosła 1,1 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt listopadowy) podniosła się o 1,1 proc., a w Chicago (grudzień) wzrosła o 2,2 proc. Wczoraj wyraźnie drożały kontrakty na zboża....

Dopłaty do materiału siewnego są wypłacane sukcesywnie

Admin

2014-10-23

W ramach realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” do chwili obecnej Agencja wypłaciła dopłaty na łączną kwotę 99 mln zł. Wypłaty są dokonywane sukcesywnie. Termin zakończenia wypłat przewidziany jest do końca listopada 2014 r. – zapewnia ARR. O jedną...

Ubezpiecz swoje uprawy od skutków złego przezimowania

Admin

2014-10-23

Trwa sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw od skutków złego przezimowania. Pomimo tego, iż dwie ostatnie zimy były dość łagodne, pamiętna chociażby zima 2011/2012 gdzie wiele plantacji ozimin doszczętnie wymarzło dowodzi, że warto swoje uprawy ubezpieczyć od tego...

Udogodnienia w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR

Admin

2014-10-23

Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych...

Ogłoszono podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Admin

2014-10-21

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok...

Polskie mleko do Brazylii

Admin

2014-10-21

W ubiegły czwartek Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) otrzymał informację Stałego Przedstawicielstwa Federacyjnej Republiki Brazylii przy Unii Europejskiej o pozytywnym zakończeniu procesu uznawania przez brazylijskie służby weterynaryjne równoważności polskiego systemu...

Rosnąca inflacja na Wschodzie szkodzi eksportowi polskiej żywności

Admin

2014-10-21

Polscy producenci żywności liczą na to, że Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przygotuje nowy program wspierający eksport na Wschód. Problemem we współpracy z krajami dawnego ZSRR nie jest już tylko rosyjskie embargo na żywność z Unii Europejskiej, lecz...

Komitet Założycielski Związku Zawodowego Młodych Rolników RP

Admin

2014-10-21

W Warszawie 18 października br. zawiązał się Komitet Założycielski Związku Zawodowego Młodych Rolników RP. Przewodniczącą Komitetu Założycielskiego została Elwira Pawelec z województwa lubuskiego. Wiceprzewodniczącymi: Marcin Kupidaj – województwo...

Pszenica w USA najdroższa od ponad miesiąca

Admin

2014-10-21

Pszenica na MATIF w kontrakcie listopadowym wczoraj podrożała o 0,9 proc., natomiast na CBOT seria grudniowa wzrosła 2,2 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt listopadowy) obniżyła się o 0,2 proc., a w Chicago (grudzień) wzrosła o 1,4 proc. Wczoraj – odwrotnie niż przedwczoraj...

Embargo. Kiedy składać powiadomienia do ARR?

Admin

2014-10-21

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw, Agencja Rynku Rolnego informuje, że powiadomienia będą przyjmowane przez Oddziały Terenowe ARR...

„Konkurs orki zaprzęgiem konnym” Piękocin 2014

Admin

2014-10-21

Dnia 18 października 2014 we wsi Piękocin powiat milicki odbyła się VI edycja konkursu orki zaprzęgiem konnym oraz IX edycja święta ziemniaka połączona z konkursem kulinarnym w konkursie orki uczestniczyło 10 zaprzęgów konnych w tym jedna kobieta, a w kulinarnym 14 pań....

Komisja rolnictwa na temat embarga i ASF

Admin

2014-10-20

9 października 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odrzuciła wniosek posła Roberta Telusa (PiS), złożony na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r., o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu dotyczących likwidacji skutków wprowadzonego przez...

Embargo rosyjskie dominującym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa w Luksemburgu

Admin

2014-10-20

Porządek Rady przewidywał wiele tematów z obszaru rybołówstwa i rolnictwa, jednak najbardziej gorąca dyskusja odbyła się wokół skutków embarga rosyjskiego dla producentów rolnych w UE. W nawiązaniu do nich i pogarszającej się sytuacji na rynku mleka...

Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020

Admin

2014-10-20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swoim portalu internetowym "Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020". Materiał ten jest wynikiem wspólnych prac przedstawicieli MRiRW, samorządów...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r.

Admin

2014-10-20

Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 16 października wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. Na realizację dopłat ONW Agencja ma do dyspozycji 1,37 mld zł, a na wypłatę płatności rolnośrodowiskowych...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Admin

2014-10-20

Odnosząc się do dzisiejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oddalił odwołanie Rzeczpospolitej Polskiej wniesione w dniu 17 maja 2013 r., dotyczące uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej, w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej,...

Rolnicy którzy będą w tym roku siać oziminy muszą przestrzegać dywersyfikacji upraw - nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 r.

Admin

2014-10-20

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17% gospodarzy. Rolnicy ci, aby...

Niewiele czasu pozostało na złożenie w ARiMR wniosków aktualizacyjnych o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Admin

2014-10-20

Tylko do 3 listopada 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuję wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Takie wnioski można składać...

Zmiany w przepisach dotyczących ASF

Admin

2014-10-20

Komisja Europejska, wydała 9 października 2014 r. nową decyzję (XXX) wykonawczą 2014/709/UE ( tekst decyzji w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich uchylającą decyzję...
Pliki

Mini promocja wieprzowiny na zamku Grodziec

Admin

2014-10-17

Grodziec  późno gotycki zamek położony na wulkanicznym wzniesieniu w gminie Zagrodno, Powiat Złotoryja, województwo Dolnośląskie. Miejsce wielu imprez, licznie odwiedzane przez turystów krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców okolicznych miejscowości,...

Dolnośląska Izba Rolnicza w sprawie stawki zwrotu akcyzy

Admin

2014-10-17

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystapił do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie natychmiastowych działań w przedmiocie zmiany stawki zwrotu o wsaźnik inflacji oraz górnego limitu zwrotu podatku akcyzowego. 

PlikiPismo

Produkcja podstawowa

Admin

2014-10-15

Sejm przyjął weto do ustawy o ochronie gruntów

Admin

2014-10-13

Sejm przyjął w piątek weto prezydenta do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Oznacza to, że ustawa trafi do kosza. Za odrzuceniem weta głosowało 64 posłów, przede wszystkim z PSL. Stanowisko prezydenta poparło 381 posłów, w tym dwa największe kluby - PO i...

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej - jest porozumienie MSP i plantatorów

Admin

2014-10-13

Przedstawiciele plantatorów i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) porozumieli się w czwartek z Ministerstwem Skarbu Państwa (MSP) w sprawie wstępnej koncepcji prywatyzacji KSC - poinformował w komunikacie resort skarbu. "Zrobiliśmy ważny krok w stronę...
PlikiPismo

Poparcie Ministra Rolnictwa dla działań producentów mleka

Admin

2014-10-09

Mając na uwadze pismo skierowane do Ministra Rolnictwa przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się polscy producenci mleka, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał poparcie samorządu rolniczego dla...

Zapraszamy na Dni Kukurydzy 2014

Admin

2014-10-09

Środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw

Admin

2014-10-09

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

Dolnośląska Izba Rolnicza zgłosiła wnioski podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych

Admin

2014-10-09

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala w imieniu Zarządu zgłosił wnioski do Komisji uchwał i wniosków, które zostały przedstawione na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych:   1. Wnioskuję by rok 2015 traktować jako przejściowy odnośnie programu...
PlikiPismo

Podkarpacka Izba Rolnicza popiera stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Admin

2014-10-09

Podkarpacka Izba Rolnicza popiera stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie odnoszace sie do projektu ustawy z dnia 12.03.2014 roku o Państwowej Inspekscji Weterynarii i Żywności.

Newsletter Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kłodzko

Admin

2014-10-09

PlikiPisma

System płatności bezpośrednich

Admin

2014-10-09

Wystąpienie KRIR wraz z odpowiedzą resortu rolnictwa w sprawie notyfikowanego do KE systemu płatności bezpośrednich.

Dolnośląska Izba Rolnicza w sprawie zwiększenia wsparcia finansowego spółek wodnych

Admin

2014-10-09

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie środków przeznaczonych dla spółek wodnych i poprawę małej retencji na terenie województwa.

PlikiPisma

Zasiłki dla opiekunów

Admin

2014-10-09

Wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR ws. zmiany ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz odpowiedz w tej kwestii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pliki

Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych

Admin

2014-10-01

Dnia 25 września odbyło się spotkanie Zarządu oraz Przewodniczących Rad Powiatowych i Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Dyrekcją Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu oraz Kierownikami Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem. Głównym celem spotkania było...

Opinia Zarządu DIR w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności oraz pismo Podkarpackiej Izby Rolniczej z poparciem

Admin

2014-09-30

Dożynki Wojewódzkie w Strzegomiu

Admin

2014-09-25

Dnia 14 września 2014 r. odbyły się dożynki wojewódzkie Dolnego Śląska w Strzegomiu. Rozpoczęły się one w Bazylice Mniejszej uroczystą Mszą św., której przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec. Wnętrze Bazyliki podczas Mszy Św. wypełniały licznie grupy wieńcowe...

Rolnicy na AGRO SHOW 2014

Admin

2014-09-25

Wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolnicza Agro Show 2014 jest już za nami.  Rolnicy z powiatu głogowskiego i polkowickiego w dniu 20 września 2014 r. byli uczestnikami 16 edycji. Największa plenerowa wystawa w Europie  na powierzchni 120 ha ponad  800 firm w tym 100...

„Wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w wykorzystaniu środków z UE” tematem seminarium wyjazdowego

Admin

2014-09-25

Seminarium wyjazdowe w dniach 19-20. 09.2014 r. do województwa śląskiego i mazowieckiego dla rolników i aktywnych kobiet działających na rzecz środowiska wiejskiego z powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego zostało zorganizowane przez Rady Powiatowe DIR...
PlikiPismo

Odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie notyfikowanego do KE systemu płatności bezpośrednich

Admin

2014-09-24

Stanowisko samorządu rolniczego do projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW

Admin

2014-09-24

Interwencja Zarządu Izby w sprawie naliczania kar za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych

Admin

2014-09-24

III Dolnośląskie Dożynki Rolników

Admin

2014-09-23

W dniu 21 września 2014 r. w malowniczo położonej miejscowość Zacisze spotkali się dolnośląscy rolnicy, aby tradycyjnie zakończyć czas żniw świętując na III Dolnośląskich Dożynkach Rolników zorganizowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Podkreślając szacunek i...

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW ! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA

Admin

2014-09-19

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne .   Agencja Rynku Rolnego informuje, że  w całym kraju...

Dożynki w Gminne w Złotym Stoku

Admin

2014-09-19

13 września w Złotym Stoku po 30 latach po raz pierwszy odbyły się dożynki Gminy Złoty Stok. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie, korowód dożynkowy przeszedł przez Rynek do Parku...

Komunikat ARR

Admin

2014-09-18

Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014oraz§ 8 ust....

Kondolencje

Admin

2014-09-17

Przewodniczącej Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Głogowie Pani Alicji Mochol-Kędziora Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Teścia Składają: Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Rada Powiatowa i Biuro Terenowe DIR w Głogowie,   Pracownicy...

Newsletter Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Kłodzko

Admin

2014-09-16

Dożynki w Oleśnicy Małej

Admin

2014-09-16

W dniu 30 sierpnia 2014 roku na boisku sportowym wsi Oleśnica Małej odbyły się Dożynki Gminne Gminy. Gospodarzem tej uroczystości był Wójt Gminy Oława Jan Kownacki, Sołtys Władysław Dewerenda oraz Starostowie Dożynek: Mirosława Księżopolska ze wsi Owczary i Józef...

Dożynki w Bolesławcu

Admin

2014-09-15

Zgodnie ze zwyczajem panującym w Gminie Bolesławiec w ostatnią niedzielę sierpnia tj. 31 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość obchodzona była we wsi Kraśnik Dolny i połączona z przekazaniem do użytku nowo wybudowanego Domu Ludowego dla...

Święto Plonów w Gminie Strzelin i poświecenie Sztandaru Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego

Admin

2014-09-15

Tegoroczne Święto Plonów Gminy Strzelin odbyło się w dniu 7 września 2014 roku i było połączone z poświęceniem nowego Sztandaru Rady Powiatowej   Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego, Rrzpoczęte zostało  Mszą Świętą o godzinie 12 w...

Stanowisko Komisji Spraw Rolnych i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie niskich cen skupu płodów rolnych

Admin

2014-09-15

Wędzonki tradycyjnie na rynku po 1 września 2014 r.

Admin

2014-09-15

Normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych określone są w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz....

Harmonogram szkoleń organizowanych przez DODR we Wrocławiu we wrześniu

Admin

2014-09-11

XXVII Kiermasz Ekologiczny w Jeleniej Górze

Admin

2014-09-11

6 września br. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbył się kolejny – XXVII już Kiermasz Ekologiczny. W imprezie uczestniczyli producenci zdrowej żywności oraz lokalne gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne. Swoje stoisko miała również Dolnośląska Izba Rolnicza...

Kongres Polskiego Rolnictwa

Admin

2014-09-11

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału

w Kongresie Polskiego Rolnictwa, który odbędzie się  

w Zamku Topacz w miejscowości Ślęza koło Wrocławia,

15 września 2014 r.


Z wyrazami szacunku


Prezes Zarządu  

Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Leszek Grala

Święto plonów w Polkowicach

Admin

2014-09-10

W niedzielę 7 września  2014 roku odbyły się powiatowe dożynki w Polkowicach. Miały bardzo uroczystą oprawę. Rozpoczęły się msza św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski, po czym barwny korowód przeszedł ulicami miasta na plac Polkowickiego Centrum Piknikowego,...

Dożynki Powiatowe w Wambierzycach

Admin

2014-09-10

Po raz trzeci w miejscowości Wambierzyce, Gmina Radków odbyły się uroczystości dożynkowe rolników z powiatu kłodzkiego. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. odprawianą przez jego ekscelencję księdza biskupa Adama Bałabucha na Placu Koronacyjnym przy Bazylice. Następnie...

Dożynki w Pruszowicach

Admin

2014-09-10

W dniu  31.08.2014  odbyło się święto plonów dla mieszkańców gminy Długołęka i w tym roku  miało ono miejsce w Pruszowicach.  Był ogrom  atrakcji  i choć nie dopisywała pogoda to i tak przy scenie ustawionej w Pruszowicach przewinęło się...

Kondolencje

Admin

2014-09-08

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas wieloletni działacz rolniczy, społecznik, zasłużony hodowca bydła i owiec Ś.P. Stanisław Ficer był człowiekiem niezwykłej prawości i skromności, życzliwy ludziom, przez całe życie niosący pomoc innym.  Jego...

Dożynki w Dziadowym Moście

Admin

2014-09-05

Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu Pan Ryszard Borys oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy Pan Dionizy Prusiewicz reprezentowali Izbę podczas dożynek gminnych w Dziadowym Moście w dniu  30 sierpnia 2014 r. Czas dożynek to czas świętowania i...

Dożynki w powiecie ząbkowickim

Admin

2014-09-05

W dniu 31.08.2014 r. w Ząbkowicach Śl. na stadionie miejskim odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne powiatu ząbkowickiego. O godz. 14.00  rozpoczęła się  Msza Św. Polowa. Podczas Mszy Św. Obok ołtarza stał poczet sztandarowy ze sztandarem Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śl....

Dożynki w Korzeńsku

Admin

2014-09-05

W bieżącym roku dożynki gminy Żmigród oraz powiatu trzebnickiego odbyły się dnia 24 sierpnia w Korzeńsku gmina Żmigród. Jak przystało na święto plonów uroczystość rozpoczęto mszą świętą w miejscowym kościele, a następnie korowód dożynkowy przeszedł...

Dożynkowy weekend w powiecie ząbkowickim

Admin

2014-09-05

Świętowanie tegorocznych zbiorów w powiecie ząbkowickim rozpoczęło się dnia 23.08.2014 r. w Mąkolnie podczas dożynek sołeckich. Uroczystości zaingerowała Msza Św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny. Po zakończonej Mszy Św. barwny korowód dożynkowy z wieńcem...

Dożynki Gminy Kłodzko „Festiwal polsko-czeskich smaków i tradycji”

Admin

2014-09-05

Tegoroczne dożynki Gminy Kłodzko odbyły się w dniu 31 sierpnia w Bierkowicach. Obchody święta ponów zaczęły tradycyjnie się od spotkania Wójta Gminy Kłodzko z rolnikami. Spotkanie było okazją do podziękowania ludziom rolniczego trudu, którzy wykonują pracę...

Dożynki Gminne w Złotnie

Admin

2014-09-05

W dniu 31 sierpnia w Złotnie, Gm. Szczytna odbyły się dożynki gminne. Organizatorami dożynek byli: Rada Sołecka Złotno, Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej oraz Urząd Miasta i Gminy Szczytna. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od Mszy Św. plenerowej po której nastąpiło...

Dożynki w Jerzmanowej

Admin

2014-09-05

Dożynki  to najważniejsze i najpiękniejsze święto wsi . W minioną niedzielę 31 sierpnia 2014 roku  w powiecie głogowskim miały miejsce  dożynki gminne w Głogówku gm. Kotla i  we wsi  gminnej Jerzmanowa.   Korzystając z chwili wytchnienia po...

Apel ARR do producentów owoców i warzyw!

Admin

2014-09-02

Szanowni Państwo, W związku z ukazaniem się w dniu 30.08.2014 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające...

Podstawowe zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych

Admin

2014-08-28

Protest polskich rolników w Brukseli

Admin

2014-08-27

W dniu 26 sierpnia 2014 r. około 200 przedstawicieli izb rolniczych oraz producentów owoców i warzyw protestowało w Brukseli przed siedzibą Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za...

Zaproszenie na III Dolnośląskie Dożynki Rolników w Zaciszu

Admin

2014-08-25

Szanowni Państwo serdecznie zapraszam na III DOLNOŚLĄSKIE DOŻYNKI ROLNIKÓW  Zakończenie żniw to czas radości i największej dla każdego rolnika satysfakcji. To czas świętowania i podziękowań: za dobre zbiory, za pomyślność, za pogodę ale też za ciężką pracę, za...

XIV edycja regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Admin

2014-08-25

23 sierpnia 2014 roku w Pasażu Grunwaldzkim odbyła się XIV edycja regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes - Ryszard Borys. Podczas imprezy poszukiwano...

Płatności bezpośrednie w roku 2015

Admin

2014-08-25

W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zreformowany system wsparcia bezpośredniego.  Na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnicy są na bieżąco informowani o toczących się konsultacjach, ich wynikach oraz...

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

Admin

2014-08-21

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,...

Wysoki przerób i eksport rzepaku z Polski

Admin

2014-08-20

Rekordowo wysokie ubiegłoroczne zbiory rzepaku w Polsce rzutowały na wielkość przetwórstwa i rozmiary handlu zagranicznego tym surowcem w poprzednim sezonie 2013/14. W okresie lipiec 2013 r. - czerwiec 2014 r. przerób rzepaku, według Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Informacja dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw

Admin

2014-08-20

Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, realizujące zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR program operacyjny, w ramach którego zostałoby zatwierdzone działanie w ramach mechanizmu ARR „Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw...

Rozmowy Ministra Rolnictwa w Brukseli

Admin

2014-08-20

Po ubiegłotygodniowych rozmowach z komisarzem ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki rozmawiał w dniu 19.08.2014 r.  z komisarzem ds. handlu Karelem de Guchtem. Po spotkaniu szef polskiego resortu rolnictwa poinformował, że został przyjęty...

Obniżyła się cena pszenicy

Admin

2014-08-20

W skupach spadła cena pszenicy konsumpcyjnej i żyta. Nieznacznie podrożał za to jęczmień i owies. Te zmiany nie są jednak znaczące. W przeciągu tygodnia można zaobserwować delikatne zmiany na rynku zbóż. Jęczmień i owies podrożały w badanych przez nas punktach skupu o...

KE ogłosiła uruchomienie dodatkowych środków wsparcia dla sektora owoców i warzyw

Admin

2014-08-20

Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Admin

2014-08-20

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wraz z uzasadnieniem orzekający o niezgodności przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. W związku z tym, Ministerstwo Środowiska ma 18 miesięcy na zmianę przepisów w tym zakresie.

Samorząd rolniczy przedstawia możliwości działania w celu złagodzenia skutków rosyjskiego embarga

Admin

2014-08-20

W związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską embarga na polskie produkty spożywcze, w tym owoce i warzywa, Zarząd KRIR w dniu 18.08.2014 r. zwrócił się do Ministra RiRW o uruchomienie wszelkich działań Polskiego Rządu, które mogłyby zminimalizować straty,...

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw

Admin

2014-08-20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów wsparcia rynku. W celu uzyskania ewentualnych rekompensat, w przypadku objęcia wycofywanych poprzez biodegradację pełnowartościowych produktów wsparciem, zachodzi...

19 sierpnia - Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Admin

2014-08-19

Dzień 19 sierpnia każdego roku obchodzony jest jako Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej dla uiszczenia pamięci ofiar ataku na główną placówkę ONZ w Bagdadzie (Irak) w 2003 r.W ataku tym zginęły 22 osoby, w tym specjalny przedstawiciel ONZ w Iraku, Sérgio Vieira de...

Projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020

Admin

2014-08-19

"W cieniu kolegiaty"

Admin

2014-08-19

Uroczystość  „W cieniu Kolegiaty” odbyła się 15 sierpnia 2014 roku na Placu Kolegiackim w Głogowie. Impreza ta połączyła święto Wojska Polskiego, odpustu parafialnego oraz lokalnej tradycji i folkloru. W uroczystościach uczestniczyły władze powiatu głogowskiego,...

Zasady przetargów ANR - prośba o uwagi

Admin

2014-08-14

Prosimy o zgłaszanie uwag do otrzymanych z ANR propozycji zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż organizowanych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne.   Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy:...

"Ułatwianie startu młodym rolnikom" - kolejność przysługiwania pomocy w 2014 roku

Admin

2014-08-14

ARiMR opublikowała listę określającą kolejność przysługiwania pomocy beneficjentom którzy w 2014 roku ubiegali się o premię z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007 - 2013. Lista z 13 sierpnia 2014 r. - otwórz Przy ustalaniu kolejności...

Ceny usług rolniczych: orka, zbiór kukurydzy, buraków i inne

Admin

2014-08-14

Sprawdziliśmy ceny usług rolniczych dotyczących prac polowych takich jak: orka, zbiór kukurydzy, zbór okopowych, rozsiewanie wapna i wielu innych. W poprzedniej części artykułu sprawdziliśmy ceny usług żniwnych: kombajnu i prasy. Pozostałe usługi z których...

Roczne embargo na owoce, warzywa , mięso, ryby, mleko, nabiał do Federacji Rosyjskiej

Admin

2014-08-14

Od 7 sierpnia przez rok obowiązuje dekret zakazujący lub ograniczający prowadzenie operacji handlowych, przewidujących wwóz na terytorium Federacji Rosyjskiej poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, surowców i artykułów spożywczych pochodzących z...

Zapraszamy na Święto Pierogów do Paszowic

Admin

2014-08-13

Polskie organizacje wspierają działania ministra w sprawie pomocy producentom owoców i warzyw

Admin

2014-08-13

W związku z kryzysem na Ukrainie Unia Europejska objęła Rosję punktowymi sankcjami gospodarczymi. Jak się okazuje, pierwszą ofiarą odpowiedzi Rosji na sankcje stali się polscy producenci produktów rolniczych, w tym w szczególności owoców i warzyw, mięsa oraz...

Pomiary techniką GPS na pofałdowanych obszarach rolniczych nie są obarczone większymi błędami

Admin

2014-08-13

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie błędów w pomiarach działek rolnych na terenach pofałdowanych z wykorzystaniem GPS, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, odnośnie...

Sieci handlowe odpowiadają na apel samorządu rolniczego

Admin

2014-08-13

Zarząd KRIR zwrócił się 5 sierpnia 2014 r. do największych sieci handlowych działających w Polsce o zaopatrywanie się w owoce i warzywa u polskich producentów. W odpowiedzi na apel samorządu rolniczego jedna z sieci już zapewniła, iż każdego dnia współpracują na...

Wielkie Fetowanie w Szczytnej

Admin

2014-08-13

W niedzielę 3 sierpnia po raz dwudziesty odbyła się Wielka Feta Agroturystyczna. Od południa rozpoczęły się występy zespołów artystycznych w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Przyśpiewek Wiejskich. Wśród zespołów występowały znane i lubiane m.in....

Kalkulacje kosztów produkcji, a tegoroczne zbiory

Admin

2014-08-12

"Dzień kukurydzy cukrowej"

Admin

2014-08-12

W dniu 22.08.2014 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Tarnowie (pow. ząbkowicki) odbędzie się "Dzień kukurydzy cukrowej". Podczas spotkania zaprezentowane zostaną poletka doświadczalne z 38 odmianami kukurydzy cukrowej. Demonstrowane odmiany pochodzą z 8 firm...

Nowy PROW 2014 - 2020, nowe możliwości

Admin

2014-08-11

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Rozwojowi infrastruktury...

Sierpniowy harmonogram szkoleń organizowanych przez DODR we Wrocławiu

Admin

2014-08-07


„ Bezpieczne żniwa 2014”

Admin

2014-08-07

Żniwa w toku. A co za tym idzie wzmożone prace polowe. Dobra organizacja  i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwolą na uniknięcie wypadku przy pracy rolniczej. Najczęściej stosowanym obecnie sposobem zbioru zbóż jest zbiór z użyciem kombajnów...
PlikiBadania

"Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce ?" - wyniki badań

Admin

2014-08-07

Podstawowe wyniki badania młodych rolników przeprowadzonego w Polsce i Europie w kwietniu i maju 2014 "Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce ?" Badanie prowadzone jest w ramach ogólnoeuropejskiego badania dotyczącego Analizy potrzeb młodych rolników w kontekście...
PlikiProjekt

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Admin

2014-08-07

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej z prośbą o przesyłanie uwag do dnia 22.08.2014 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Admin

2014-08-07

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z prośbą o zgłaszanie uwag do 11.08.2014 r. 

Dolnośląska Izba Rolnicza w sprawie naliczanych kar za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych

Admin

2014-08-06

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie naliczanych kar za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych, pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

PlikiZasady

Zasady działania Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej przy opiniowaniu wniosków Gmin w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne

Admin

2014-08-05

W celu usprawnienia współpracy oraz rozszerzenia społecznej kontroli nad zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na Dolnym Śląsku, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej opracował zasady z nadzieją na dobrą współpracę w tym zakresie. 

Prezydent zawetował ustawę likwidującą nadzór ministerstwa nad odrolnianiem najlepszych gruntów

Admin

2014-07-31

Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidująca nadzór ministerstwa rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów o powierzchni do 5 tys. metrów...

Samorząd rolniczy ponownie w sprawie wyższej stawki zwrotu za paliwo rolnicze

Admin

2014-07-31

W kwestii wyższej stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych występował już do ministra rolnictwa wielokrotnie. W odpowiedzi na te wnioski resort rolnictwa bezustannie informował,...

Od 2015 r. dopłaty bezpośrednie po nowemu. Przede wszystkim dla gospodarstw towarowych

Admin

2014-07-31

Ministerstwo Rolnictwa zaakceptowało projekt zmian w systemie dopłat bezpośrednich - ustaliła radiowa Jedynka. Przewiduje on zwiększenie dopłat do małych gospodarstw rolniczych, ale tylko stawiających na produkcję towarową. W czwartek dokumenty w tej sprawie mają zostać przesłane do...

Ustawa o ochronie ziemi wejdzie w tym roku w życie

Admin

2014-07-28

Jeszcze w tym roku wejdzie w życie ustawa o ochronie ziemi przed niekontrolowanym wykupem - zapowiedział w sobotę w Warszawie prezes PSL, wicepremier Janusz Piechociński na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL. "Uzgodniliśmy w ramach koalicji, że jeszcze w tym roku wejdzie w życie ustawa o...

Zwiększenie budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013

Admin

2014-07-28

Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln euro. Zmiana ta umożliwi przyznanie pomocy...

Masz krowy? Będziesz miał dopłaty!

Admin

2014-07-28

Już wkrótce, zaraz po zakończeniu konsultacji z Brukselą, w Polsce zacznie obowiązywać nowa zasada: „Masz krowy? Będziesz miał dopłaty”. Małe stada krów i bydła – do 30 sztuk – otrzymają unijne wsparcie: od ponad 400 do 600 zł rocznie do każdego...

Okresowa emerytura rolnicza

Admin

2014-07-25

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...

Eksperci doradzają za darmo wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-13 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw

Admin

2014-07-25

Działające od 9 czerwca br. przy wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz   Centrum Doradztwa Rolniczego, zespoły ekspertów otrzymały w ciągu miesiąca od beneficjentów i wnioskodawców ARiMR 1411 zadań. Spośród nich 1 404  dotyczyły...

Kończą się konsultacje społeczne w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, zorganizowane przez MRiRW

Admin

2014-07-25

Od połowy czerwca 2014 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Projekt nowego systemu przedstawił minister Marek Sawicki podczas konferencji prasowej 25 czerwca br. w siedzibie resortu. Formalny termin zakończenia konsultacji...

Konsultacje w sprawie wędzonek

Admin

2014-07-25

22 lipca 2014 r. został skierowany do konsultacji społecznych oraz umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych...

Płatności bezpośrednie 2015-2020 - jakie uwagi uwzględni resort rolnictwa?

Admin

2014-07-24

Podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, które miało miejsce w dniu 22 lipca 2014 r. Podsekretarz Stanu w MRiRW Zofia Szalczyk przedstawiła informację o systemie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 po uwzględnieniu zgłoszonych uwag do projektu...

Minister rolnictwa: dopłaty do hektara nawet powyżej 600 euro

Admin

2014-07-23

Sawicki spotkał się najpierw z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi. Była to - jak powiedział na konferencji prasowej - jedna z wielu narad regionalnych organizowanych m.in. w sprawie Programu Rozwoju...

Jak odstraszyć dziki?

Admin

2014-07-23

Jeden z lubelskich myśliwych wymyślił oryginalny sposób na odstraszanie dzików. Wykorzystał do tego pułapkę na myszy. Chociaż na razie ten wynalazek testuje zaledwie kilku rolników, to pomysłodawca jest przekonany, że sprawdzi się na szerszą skalę. Zwłaszcza, że w...

Zlecenie a KRUS

Admin

2014-07-23

Zarząd KRIR popierając wnioski zgłoszone przez wojewódzkie izby rolnicze wielokrotnie występował do Ministra Rolnictwa o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi osobom podlegającym ubezpieczeniu w KRUS, podejmującym pracę w ramach umów zleceń opiewających...

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR z Oleśnicy i Strzelina

Admin

2014-07-23

Dnia 26 czerwca 2014 roku, Delegaci Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z Oleśnicy i Oławy spotkali się na posiedzeniu wyjazdowym w miejscowości Ścinawa Polska w powiecie oławskim, ażeby zastanowić się nad sprawą wprowadzenia w  życie   budowy...

XIX Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych KGW w Stolcu

Admin

2014-07-23

13 lipca 2014 roku już po raz 19 występowały zespoły wokalne dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich. Do Stolca k. Ząbkowic Śl. przyjechało 29 zespołów z całego województwa.  Organizatorami imprezy byli Koło Gospodyń Wiejskich ze Stolca, Rada Sołecka wsi...

Zasady działania przedstawicieli DIR w komisjach przetargowych organizowanych przez ANR

Admin

2014-07-22

Obowiązujące od 2013 roku zasady organizacji przetargów ograniczonych i przetargów ograniczonych ofertowych stwarzają możliwość uczestnictwa przedstawicieli samorządu rolniczego w komisjach przetargowych. Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu każdorazowo przesyła informacje o...

Możliwość użytkowania gruntów przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży

Admin

2014-07-22

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił sie do Dyrektora ANR OT/Wrocław w sprawie umożliwienia wejścia rolnikom na grunt po wygranym przetargu do chwili podpisania aktu notarialnego. W odpowiedzi ANR poinformowała, że obecnie obowiązujące wytyczne dopuszczają możliwość...

Uwaga producenci mleka! upływa termin składania wniosków

Admin

2014-07-21

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 31 lipca 2014 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej. Wnioski należy składać do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym...

W obronie bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni

Admin

2014-07-21

W dniu 14.07.2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa ANR o odstąpienie od naliczania i egzekucji kar finansowych nakładanych na bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni, np. do 2 ha, które przylegają do gruntów uprawianych przez rolników,...

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r.

Admin

2014-07-18

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 lipca 2014 r. została podwyższona kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową....

PROW na lata 2007-2013

Admin

2014-07-18

1 lipca 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013...

Samorząd rolniczy w sprawie systemu nadawania oznaczeń i numerów producentów rolnych

Admin

2014-07-18

Obecnie w ramach kontroli i nadzoru służb kontroli państwowej m.in. ARiMR, ARR, PIORIN, IW nad gospodarstwami rolnymi, Zarząd KRIR zauważył brak jednolitości systemu nadawania oznaczeń i numerów producentów rolnych na gruncie przepisów stosowanych przez te instytucje....

Środki na młodego rolnika z kopert wojewódzkich

Admin

2014-07-18

Podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 28 maja 2014 r., przedstawiciele samorządu rolniczego z m.in. województwa małopolskiego, świętokrzyskiego zwrócili uwagę, że w ostatnim naborze wniosków na działanie...

Samorząd rolniczy w sprawie wielkości i rodzaju upraw objętych dopłatami

Admin

2014-07-18

W trackie dyskusji, która miała miejsce podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, członkowie KRIR zwrócili uwagę, iż w dalszym ciągu nie jest znany nowy system płatności bezpośrednich po 2014 r. a rolnicy nie wiedzą czego oczekiwać w dalszej perspektywie. W...

Wędzenie wędlin wpisane na listę wyrobów tradycyjnych pozostaje bez zmian

Admin

2014-07-17

Producenci wędlin wpisani na listę wyrobów tradycyjnych sprzedający swoje produkty na terenie Polski, po 1 września br. nie będą musieli dostosowywać się do nowych unijnych przepisów dotyczących wędzenia. W dniu 1 lipca br. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i...

Szkody łowieckie w uprawach rolnym- ciągły problem

Admin

2014-07-17

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie plac Piastowski 2. Posiedzenie prowadził  przewodniczący rady powiatowej w Wołowie Jerzy Truś. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady powiatowej DIR  oraz zaproszeni goście - v-ce starosta Wołów...

Dni Pola w Sulikowie

Admin

2014-07-17

Tradycyjnie jak co roku w dniu 11 czerwca 2014r  odbył się na polach pokazowych firmy Worpol  w Sulikowie  "Pokaz Polowy SULIKÓW 2014." Impreza mimo upalnej pogody zgromadziła bardzo pokaźną liczbę rolników i osób zainteresowanych nowościami w...

Gospodarz z energią

Admin

2014-07-16

Za pomocą prostego narzędzia internetowego dostępnego na www.gospodarzzenergia.pl - odpowiadając na proste pytania - możadowiedzieć sie, jak dopasować mikroinstalację OZE do struktury zużycia energii w gospodarstwie. Można też sprawdzić, jakie urządzenia będą działały najbardziej...

Samorząd rolniczy w sprawie zakupu ziemi z zasobu ANR przez młodych rolników

Admin

2014-07-16

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 16 czerwca 2014 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, aby stworzyć podstawy prawne do kupna młodym rolnikom ziemi z zasobu ANR. W obecnym stanie prawnym dotyczącym pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z...

Rada Powiatowa DIR w Strzelinie, współorganizatorem turnieju KGW w Gościęcicach

Admin

2014-07-16

W sobotę 31 maja 2014 roku do wsi Gościęcice, Gmina Strzelin, powiat strzeliński, przyjechały Panie reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu strzelińskiego - na I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Inicjatorem i organizatorem tej imprezy była Pani Anna Jankowska –...

XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Admin

2014-07-11

Jak co roku początek lata łączy się z dwudniową największą imprezą rolniczą na Dolnym Śląsku, którą odwiedza kilka tysięcy mieszkańców miast i wsi Dolnego Śląska. Organizatorem spotkania była Dolnośląska Izba Rolnicza, Gmina Chojnów, Dolnośląski Ośrodek...

Piknik Drobiowy

Admin

2014-07-11

W ramach projektu „Piknik drobiowy” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego w dniu 06.07.2014. w trakcie XIX Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach „Piotrowice 2014”, Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała stoisko wystawiennicze w celu promowania...

Dolnośląski Piknik Wołowy

Admin

2014-07-10

28 czerwca w uzdrowisku Polanica – Zdrój Dolnośląska Izba Rolnicza po raz pierwszy zorganizowała Piknik Wołowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.  Piknik Wołowy rozpoczął się konferencją w Teatrze Zdrojowym pn. „Wołowina Sudecka kulinarną perłą...

Wołowina Sudecka kulinarną perłą Ziemi Kłodzkiej

Admin

2014-07-03

28 czerwca 2014 r. w Teatrze Zdrojowym w Polanicy - Zdroju odbyła się konferencja pt. „Wołowina Sudecka kulinarną perłą Ziemi Kłodzkiej” zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą w ramach „Pikniku Wołowego” zrealizowanego ze środków finansowych...

Prezes DIR zaprasza na XIX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Piknik Drobiowy 5-6 lipiec 2014

Admin

2014-06-26

Już tradycyjnie, mam zaszczyt poinformować,    że w dniach 5-6 lipca 2014 r. odbędzie się   XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych,  XXXIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego  oraz VIII Dolnośląski Przegląd Pieśni Folklorystycznej Śpiewająca Wieś w...

Zapraszamy na Piknik Wołowy 28.06.2014 r. w Polanicy Zdroju

Admin

2014-06-20

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala serdecznie zaprasza na   PIKNIK WOŁOWY   który odbędzie się 28 czerwca 2014 roku przy Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Polanicy- Zdrój.    W programie:  - degustacja potraw z mięsa...

VIII Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Admin

2014-06-18

17 czerwca 2014 w Obiekcie Hotelowym AGRO we Wrocławiu odbyło się VIII walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej połączone z konferencją przedstawiającą stan melioracji w rolnictwie na Dolnym Śląsku. Posiedzenie otworzył i przewodniczył Prezes DIR...

25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego

Admin

2014-06-12

Obserwacje wiosenne

Admin

2014-06-12

Harmonogram szkoleń - czerwiec 2014

Admin

2014-06-12

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w gospodarstwie rolnym podczas wakacji

Admin

2014-06-11

Zaczęło się odliczanie dni do rozpoczęcia wakacji i już czas by zastanowić się na tym co zrobić, by były one nie tylko ciekawe i pełne wrażeń, ale również BEZPIECZNE. Tematyce bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji poświęcanych jest wiele artykułów prasowych, ale...

Górowskie posiedzenie Rady Powiatowej DIR

Admin

2014-06-10

W dniu 28 maja 2014 r. pod przewodnictwem Jana Rewersa Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Górowskiego  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Górze. W posiedzeniu wzięli udział  Jacek Gościniak Starszy Aspirant z Komendy...

Coraz mniej pszczół

Admin

2014-06-06

W Polsce z każdą sekundą ubywa 105 pszczół. Owady te masowo wymierają w wyniku chemizacji rolnictwa, zmian klimatycznych, chorób oraz niszczenia siedlisk. Pszczoły nie tylko umierają, lecz także coraz trudniej się je hoduje, a jeśli będzie ich coraz mniej – rolnictwo...

Nowa klasyfikacja i oznakowanie środków ochrony roślin

Admin

2014-06-06

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że z dniem 1 czerwca 2015 r. upływa termin na dostosowanie klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych, w tym środków ochrony roślin, wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z...

Młodzi rolnicy muszą dostarczyć do ARiMR tabelę nadwyżek bezpośrednich

Admin

2014-06-04

Młodzi rolnicy, którzy otrzymali wsparcie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania muszą złożyć ankietę monitorującą oraz "Tabelę nadwyżek bezpośrednich z działalności rolniczej" do oddziału regionalnego ARiMR nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy i nie...

KE rozpatruje wniosek o zwiększenie budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w PROW 2007-2013

Admin

2014-06-04

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z Uchwałą Nr 89 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, skierował do Komisji Europejskiej oficjalny wniosek o zgodę na zwiększenie o 200 mln euro, puli środków...

Zmiana w zakresie udzielania dotacji

Admin

2014-06-04

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w związku ze skreśleniem zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej z listy organizmów kwarantannowych, nie będzie również możliwe uzyskanie dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów zwalczania...

„Odnowa i rozwój wsi” zmiany w rozporządzeniu

Admin

2014-06-04

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 13 maja 2014 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów...

Mała retencja tematem wyjazdowego posiedzenie RP Oleśnica

Admin

2014-05-29

Mała retencja to temat, który w ostatnich czasach jest jednym z najważniejszych w świetle obecnych anomalii pogodowych. Delegaci RP Oleśnica spotkali się 27 maja br. na wyjazdowym posiedzeniu w Cieślach w gospodarstwie Stanisława Stępnia aby bliżej poznać ten temat. Na spotkanie...

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej uhonorowany medalem

Admin

2014-05-22

Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej został uhonorowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z okazji 20–lecia obchodów działalności ARiMR i 10 lat członkowstwa Polski w UE, medal wręczył Wiceminister Tadeusz Nalewajk.

Rolnictwo dolnośląskie 10 lat po akcesji - tematem konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Izbę Rolniczą

Admin

2014-05-22

W dniu 19 maja 2014 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się konferencja „Rolnictwo dolnośląskie 10 lat po akcesji” zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa...

Dolnośląska Izba Rolnicza na "Święcie Konia" w Siedlcu

Admin

2014-05-21

W niedzielę 18 maja br. pomimo niepewnej pogody koniarze z całego kraju, jak również z Czech przyjechali na Święto Konia w Siedlcu Trzebnickim. Jest to jedna z największych imprez konnych na Dolnym Śląsku, organizowana na terenie gospodarstwa Dariusza Śmichury, który jest jej...

Działania MRiRW w zakresie zwiększenia budżetu na modernizację gospodarstw

Admin

2014-05-16

Resort rolnictwa poinformował, że stale podejmuje kroki zmierzające do zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" tak, aby umożliwić objęcie Finansowaniem jak największej liczby operacji, o których wsparcie wnioskowano w 2011, 2012 i 2013 roku. W okresie...

Ułatwienia dla młodych rolników

Admin

2014-05-16

Aby uprościć rolnikom złożenie wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" Agencja przegotowała taki wniosek w wersji elektronicznej, która umożliwia jego szybkie i poprawne wypełnienie oraz zapisanie wprowadzonych danych. Młody rolnik...

Samorząd rolniczy wnioskuje o zmianę ustawy o ochronie przyrody

Admin

2014-05-16

15 maja 2014 r. na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ochronie przyrody, tak aby rolnicy mogli usuwać bez dodatkowych opłat drzewa i krzewy, które pojawiły się na zaniedbanych...

Stan realizacji płatności bezpośrednich w powiecie wrocławskim - spotkanie RP DIR powiatu wrocławskiego

Admin

2014-05-15

6 maja br. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu spotkali się delegaci Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu w celu zapoznania się ze zmianami obowiązującymi przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie i omówieniem zagadnień związanych projektem PROW na...

ARiMR przygotuje rolników do korzystania z PROW 2014-2020

Admin

2014-05-09

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” został przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej.  Główne cele PROW 2014 – 2020 to przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa,...

Planowane zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych

Admin

2014-05-09

W dniu 8 maja 2014odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Podczas dyskusji wniesiono poprawkę, aby zgoda ministra rolnictwa nie była potrzebna w sytuacji gdy działka nie...

Nowe zasady stosowania środków ochrony roślin

Admin

2014-05-09

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 8 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U. poz. 516). Ww. rozporządzenie...

Kto skorzysta z „Restrukturyzacji małych gospodarstw”?

Admin

2014-05-09

Tylko rolnik ubezpieczony z mocy ustawy w KRUS skorzysta z pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”, przewidzianej w ramach projektu PROW 2014-2020. Projekt PROW, przyjęty przez rząd i przesłany do Komisji Europejskiej, przewiduje nowe działanie, adresowane do...

Ochrona gleb i wód w nowym PROW

Admin

2014-05-09

Dla międzyplonów 543 zł/ha i 450 zł/ha dla pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20 proc., za powierzchnię do 10 ha i połowa tej kwoty za powierzchnię 10-20 ha – to pomoc przewidziana dla rolnika realizującego pakiet „Ochrona gleb i...

Rolnictwo zrównoważone w nowym PROW

Admin

2014-05-09

400 zł na ha w gospodarstwie liczącym do 50 ha – taką pomoc może otrzymać rolnik decydujący się na realizację Rolnictwa zrównoważonego w nowym PROW. Poddziałanie: Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych w nowym PROW przewiduje 5 pakietów....

Polska występuje do Komisarza Borga w sprawie tradycyjnych metod wędzenia

Admin

2014-05-09

Resort rolnictwa skierował 7 maja 2014 r. do unijnego komisarza ds. zdrowia Tonio Borga pismo w sprawie stosowania nowych norm dotyczących zawartości benzo(a)pirenu dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych. MRiRW zwróciło się o umożliwienie stosowania po 1 września 2014 r....

3 maja w Ząbkowicach Śląskich

Admin

2014-05-06

Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja, obchodzone były w Ząbkowicach Śląskich z udziałem mieszkańców gminy, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, i rolników. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się Mszą w kościele św. Anny oraz i koncertem...

Samorząd rolniczy w ochronie polskiego rynku rolno-spożywczego

Admin

2014-05-06

Realizując wniosek XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie na forum Unii Europejskiej wszelkich możliwych działań w celu ochrony polskiego rynku rolno-spożywczego...

MRiRW odnośnie utrzymania gruntów ornych w dobrej kulturze

Admin

2014-05-06

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie opracowania stosownych przepisów, które nakładałyby na właścicieli gruntów obowiązek utrzymania dotychczasowych gruntów ornych w dobrej kulturze dla przyszłych pokoleń, resort rolnictwa poinformował,...

I Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych

Admin

2014-05-05

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się I Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W skład Rady wchodzą kobiety aktywnie działające w swoich województwach oraz działające w samorządzie rolniczym. Są to Panie...

Zarząd DIR w sprawie pszczół

Admin

2014-04-30

Zarząd DIR wystąpił z wnioskiem do burimistrzów i wójtów o niezwłoczne powoływanie komisji do oszacowania strat w przypadku wytrucia pszczół.

Rada Powiatowa DIR w Wołowie omówiła PROW 2014-2020

Admin

2014-04-29

25 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wołowie spotkali się delegaci Rady Powiatowej DIR w Wołowie w celu omówienia zagadnień związanych ze złożeniem po akceptacji rządu projektu PROW na lata 2014-2020 do Komisji Europejskiej. Przez pół roku polski rząd będzie mógł...

Sprzedaż bezpośrednia więcej i łatwiej

Admin

2014-04-28

24 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej  sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Na posiedzeniu odbyła się dyskusja nad przedstawionymi przez...

Wstępne dane dotyczące skupu mleka w kraju w roku kwotowym 2013/2014

Admin

2014-04-28

Agencja Rynku Rolnego informuje, że na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ilość skupionego mleka wyniosła 10 076 mld kg, po przeliczeniu na mleko o...

Eksport produktów pochodzenia roślinnego do Federacji Rosyjskiej

Admin

2014-04-24

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie przypomina o ostrzejszych, niż obowiązujące w Unii Europejskiej, wymaganiach w eksporcie produktów pochodzenia roślinnego na rynek rosyjski (głównie owoców i warzyw). Informacje na ten temat były przekazane eksporterom na...

Burzliwa debata o ustawie o środkach ochrony roślin

Admin

2014-04-24

W dniu 13.03.2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym między innymi debatowano o trudnej sytuacji w branży środków ochrony roślin. Debata ta skupiła się na wielu problemach i ograniczeniach wynikających z nowej ustawy. Obecnie aktem prawnym...

Prezentacja PROW 2014-2020

Admin

2014-04-23

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował dziś podczas konferencji prasowej w Sejmie RP główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  „PROW 2014-2020 rząd przyjął 15 kwietnia br. i program ten został już wysłany do...

KRIR w sprawie łączenia emerytur KRUS i ZUS

Admin

2014-04-23

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 20 marca 2014 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zainicjowanie zmiany przepisów w taki sposób aby rolnicy mogli otrzymywać odrębne emerytury z ZUS i KRUS za okresy składkowe w tych systemach, a uprawnienie do emerytury...

Najważniejsze zmiany w nowym naborze „młodego rolnika”

Admin

2014-04-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 maja 2014 r., będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”. Do rozdysponowania w najbliższym naborze jest 796,47 mln zł. Według szacunków środki finansowe pozwolą na przyznanie...

Przedświąteczne spotkanie Przewodniczących i Delegatów RP DIR

Admin

2014-04-23

Przedświąteczne spotkanie Przewodniczących i Delegatów RP DIR Złotoryja, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Bolesławiec, Lubań, Zgorzelec.  Z inicjatywy Przewodniczącego RP w Jeleniej Gorze Pana Mirosława Kaszkura zwołane zostało posiedzenie...

Adwokat radzi - prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Admin

2014-04-17

Wieloletni dzierżawca gruntów rolnych, innych niż będące własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, ma prawo przed wszystkimi innymi je kupić na zasadzie prawa pierwokupu. Dotyczy to obrotu ziemią pomiędzy osobami prywatnymi lub zakupu od jednostek samorządu terytorialnego. Aby z...

PROW 2014-2020 przyjęty!

Admin

2014-04-17

15 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską. Program jest...

Rada Powiatowa DIR w Oławie nt. zatruwania pszczół opryskami roślin

Admin

2014-04-17

Inaczej tego nie można nazwać, jak właśnie "zjadaniem własnego ogona" - mówi Henryk Kłak, prezes Rejonowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oławie. - Przed laty Albert Einstein wypowiedział słynną maksymę na temat pszczół - jeśli one wyginą, to rodzajowi ludzkiemu pozostaną...

DIR w sprawie zwolnienia z opłat za usuwanie drzew z gruntów rolnych lub pastwisk

Admin

2014-04-15

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań zmierzających do tego aby rolnik, który będzie usuwał drzewa z gruntów rolnych lub pastwisk w celu przywrócenia gruntom ich właściwości użytkowych,...

,,Doceń polskie'

Admin

2014-04-15

Trwa przyjmowanie zgłoszeń od producentów żywności chcących zdobyć certyfikaty Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego 'Doceń polskie'. Artykuły spożywcze spełniające podstawowe kryterium programu, tj. posiadające 'polski akcent' zostaną ocenione przez ekspertów w...

Rolnicy pytają - resort rolnictwa odpowiada

Admin

2014-04-15

Czy premia na działanie: „Ułatwienie startu młodym rolnikom" na starych zasadach w ramach PROW 2007-2013 może być potraktowana jako wkład własny w działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych" w perspektywie PROW 2014-2020?- Nie przewiduje się takiej możliwości. Na...

GIW: Szwajcaria nie wprowadzi zakazu importu wieprzowiny z Polski

Admin

2014-04-15

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wprowadzenia przez Konfederację Szwajcarską zakazu importu wieprzowiny z Polski Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w rozmowie telefonicznej Główny Lekarz Weterynarii Szwajcarii pan Hans Wysf zaprzeczył wprowadzeniu...

Kiermasz Tradycji Wielkanocnych w Górze

Admin

2014-04-15

Na  kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi, 9 kwietnia 2014 r. odbył się V Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego, tym razem w restauracji MAGNOLIA w Górze. Honorowym patronatem imprezę objął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz...

Ubój rytualny dobry dla naszej gospodarki

Admin

2014-04-14

Zakaz uboju rytualnego ma negatywny wpływ na przetwórstwo i rolnictwo w Polsce - twierdzi Marcin Wroński, prezes Instytutu Rozwoju Rolnictwa. Szacunkowa wartość sprzedaży mięsa mieściła się w granicach 1,5-2,5 mld złotych. Ubój koszerny i halal stanowił podstawę dla 10...

Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej

Admin

2014-04-11

5 kwietnia w Sali sportowej Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Kłodzku odbyły się po raz siedemnasty Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkej. Patronat tegorocznych spotań objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz,...

Szkody łowieckie – przepisy w praktyce

Admin

2014-04-11

W dniu 8 kwietnia 2014 r. w AGRO obiekt hotelowy we Wrocławiu odbyła się konferencja nt. „Szkody łowieckie – przepisy w praktyce” zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu....

Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe

Admin

2014-04-11

Afrykański pomór świń  Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń   Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF Zakład Chorób Świń Państwowego...

Eksport warzyw i owoców do Saksonii

Admin

2014-04-11

Odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt

Admin

2014-04-11

10 kwietnia 2014 r. zakończyło się 52. dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, przygotowanego przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie...

W maju ruszy nabór na „młodego rolnika”!

Admin

2014-04-11

Resort rolnictwa poinformował, że jeszcze w tym roku około 7 800 młodych rolników z całego kraju będzie mogło uzyskać premie. W związku z kończącym się okresem programowania dokonywane są przesunięcia środków w celu ich pełnego i efektywnego wykorzystania. Dzięki temu...

Senacka Komisja na temat kontroli NIK w ANR

Admin

2014-04-09

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w...

Samorząd rolniczy w sprawie zakładów utylizacyjnych

Admin

2014-04-08

8 kwietnia 2014 r. w związku z zaistniałą niestabilną sytuacją związaną z ASF, Zarząd KRIR zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii z zapytaniem, czy w przypadku pojawiania się zagrożenia związanego z wystąpieniem różnych chorób zakaźnych u zwierząt...

Posłowie chcą progu 7.000 zł przychodu rocznie dla rolnika

Admin

2014-04-07

3 kwietnia 2014 r. Komisje: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942). Projekt z druku nr...

Kontrola NIK w związku z wystąpieniem ASF w Polsce

Admin

2014-04-07

2 kwietnia 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i przyjęła projekt wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie skuteczności działań i procedur, podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce ASF. Komisja zwraca...

Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

Admin

2014-04-04

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie...

Modernizacja gospodarstw – aktualizacja roku bazowego

Admin

2014-04-04

W ślad za pismem KRIR w sprawie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 4 kwietnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa, aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpiła do...

Copa-Cogeca występuje do KE w sprawie ASF

Admin

2014-04-04

W marcu 2014 r. Copa-Cogeca zwróciła się do Komisarza Tonio Borga w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce i na Litwie oraz ograniczeń w handlu wprowadzonych przez Federację Rosyjską . Copa-Cogeca zwróciła uwagę, że wirus na...

Maleje pogłowie trzody chlewnej

Admin

2014-04-04

W Polsce od 7 lat systematycznie maleje pogłowie trzody chlewnej i spada opłacalność produkcji. Polska w 2012 roku zajmowała czwarte miejsce z eksportem wieprzowiny na poziomie 600 tys. ton, za Niemcami, Hiszpanią, Francją. W ubiegłym roku spadliśmy na 7 pozycję, a wyprzedziły nas Dania...

Zarząd DIR wystąpił do KRIR w sprawie szkód łowieckich

Admin

2014-04-02

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, mając na uwadze liczne postulaty wysuwane przez rolników, zwrócił się o rozszerzenie wniosku z dnia 17.09.2013 roku (skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego) o problematykę związaną ze szkodami łowieckimi. 

Zarząd DIR w sprawie zmian przepisów o szkodach łowieckich

Admin

2014-04-02

Zarząd Dolnośląskiej  Izby Rolniczej wniósł do KRIR propozycje rozwiązań prawnych do zmiany przepisów dotyczących szkód łowieckich.

Koniec roku kwotowego 2013/2014

Admin

2014-04-02

31 marca 2014 r. zakończył się kolejny rok kwotowy. Tym samym Agencja Rynku Rolnego przypomina dostawcom bezpośrednim i podmiotom skupującym o obowiązku złożenia w terminie do dnia 14 maja 2014 r. do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych ARR informacji za poprzedni rok...

Banki współpracujące z ARiMR mają dodatkowe pieniądze na kredyty klęskowe

Admin

2014-04-02

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała współpracujące z nią banki, że zwiększa tegoroczny limit środków na akcję dotyczącą udzielania kredytów klęskowych (linie kredytowe nKL01, NKL02) o dodatkowe 541 mln zł. Oznacza to, że ARiMR przeznaczy...

Nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce

Admin

2014-04-01

29 marca br Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie przyjmujące nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. L 95 z 29.03.2014 r., str. 24). Rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po publikacji. Określono w nim nadzwyczajne środki wsparcia rynku...

II Forum Kobiet Wiejskich w Wołowie

Admin

2014-04-01

W dniu 18 marca br. w starostwie Powiatowym w Wołowie po raz drugi spotkały się mieszkanki powiatu wołowskiego, z gmin Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, na II Forum Kobiet Wiejskich. Założeniem Forum było umożliwienie kobietom wymiany zdobytych doświadczeń w trakcie realizacji...

ASF uznany za nadzwyczajną okoliczność

Admin

2014-03-27

W związku z wprowadzeniem obszarów objętych ograniczeniami z tytułu wystąpienia u dzików afrykańskiego pomoru świń (ASF), rolnikom posiadającym gospodarstwa położone na tych obszarach nie będą pomniejszane kwoty płatności w ramach systemów wsparcia...

Inicjatywa KRIR przywrócenia uboju rytualnego skierowana do prac w Sejmie

Admin

2014-03-25

Marszałek Sejmu RP zawiadomiła, że wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. W dniu 17 marca br. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz...

Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR o odstąpienie od karania krajów przekraczających kwotę mleczną

Admin

2014-03-25

VII Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz I Forum Rolnicze

Admin

2014-03-17

Za nami VII Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz I Forum Rolnicze, które odbyło się w dniach 12 i 13 marca br. w Lubinie, gdzie około 200 osób, w tym Delegaci DIR, Dyrektorzy instytucji działających w obszarze rolnictwa, wójtowie,...

Integrowana ochrona rzepaku nowym wyzwaniem dla producentów rolnych - konferencja w Ścinawce Średniej

Admin

2014-03-17

Dnia 14 marca 2014 w Ścinawce Średniej, Gmina Radków na konferencji pt. „Integrowana ochrona rzepaku nowym wyzwaniem dla producentów rolnych” z profesorami z Instytutu Ochrony Roślin, Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu spotkali się przedstawiciele...

KRIR złożyła do Sejmu podpisy pod przywróceniem w Polsce uboju rytualnego

Admin

2014-03-17

Pełnomocnik Komitetu Incjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, króry stworzyli członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych, złożył do Marszałek Sejmu ponad 130 tys. podpisów obywateli popierających zmianę ustawy o ochronie zwierząt, która...

Obowiązek wpisu do rejestru przez podmioty działające na rynku spożywczym

Admin

2014-03-17

Informujemy podmioty działające na rynku spożywczym prowadzącym produkcję pierwotną o obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności PPIS.

Bezumowne użytkowanie gruntów

Admin

2014-03-14

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Nie daj się wkręcić

Admin

2014-03-14

To hasło kolejnej kampanii przygotowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  mającej na celu  zapobieganie wypadkom,  związanych z pochwyceniami i uderzeniami przez ruchome części maszyn i urządzeń. Oprócz upadku osób, są to najczęściej...

Zwiększenie rozwoju i rentowności hodowli na terenach górskich zadaniem Zespołu/Komitetu powołanego podczas spotkania w Kłodzku

Admin

2014-03-11

W dniu 4 marca 2013 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego – Pana Leszka Bobuli odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Powiatowej, rolników i hodowców z Powiatu Kłodzkiego. Spotkanie dotyczyło aktualnej...

Dolnośląscy rolnicy na targach produktów ekologicznych Biofach 2014 w Norymberdze

Admin

2014-03-10

W dniach 12-14.02.2014r. odbył się wyjazd studyjny na targi produktów ekologicznych BioFach 2014 połączony z wizytacją gospodarstw rolnych w Niemczech zorganizowany przez DODR i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Uczestnikami wycieczki byli w większości rolnicy...

Pismo KRIR do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w sprawie utworzenia rezerw strategicznych mięsa wieprzowego w związku z ASF

Admin

2014-03-06

Informacja MRiRW dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Admin

2014-03-06

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad przemieszczania świń i wydawania zgody na dokonywanie polowań na zwierzęta łowne na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Admin

2014-03-06

Harmonogram szkoleń, warsztatów i pokazów realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w marcu 2014 r.

Admin

2014-03-06

Kupują polską ziemię na potęgę

Admin

2014-03-03

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. Umożliwia im to luka w przepisach prawa - wynika z informacji Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli...

„Nauka i praktyka dla przyszłości dolnośląskiego rolnictwa”

Admin

2014-02-28

W dniu 20 lutego 2014 r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach odbyła się I konferencja z cyklu: „Nauka i praktyka dla przyszłości dolnośląskiego rolnictwa” zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Dolnośląską Izbę...

Pismo MRiRW w sprawie zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w szczególności dla gospodarstw rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą

Admin

2014-02-28

Pismo MRiRW w sprawie utrzymania kwotowania produkcji mleka i cukru odpowiednio po 2015 oraz po 2017 roku

Admin

2014-02-28

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. Integrowanej ochrony roślin

Admin

2014-02-28

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla...

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych byłego województwa jeleniogórskiego

Admin

2014-02-24

W dniu 14.02.2014 roku w Pustelniku na ziemi kamiennogórskiej odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych byłego województwa jeleniogórskiego. Spotkanie poświęcone było nowej perspektywie PROW 2014-2020, na które prezentację i wykład przygotowała Pani...

Materiały informacyjne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców i producentów trzody chlewnej dotyczące afrykańskiego pomoru świń

Admin

2014-02-19

Informacja MRiRW ws. nowych regulacji dotyczących importu owoców mrożonych do Chin

Admin

2014-02-19

Zarząd DIR w sprawie utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej

Admin

2014-02-14

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej przypomina o obowiązkach ciażących na właścicielach gruntów stanowiacych użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne. 

Stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie PROW 2014-2020

Admin

2014-02-14

Zmiany w zasadach dopłat do materiału siewnego tematem posiedzenia RP DIR we Wrocławiu

Admin

2014-02-14

10 lutego w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Tadeusza Jakubowskiego dyrektor OT ARR we Wrocławiu Jacek Sołtys przedstawił zmiany w zasadach dopłat do materiału siewnego na...

Wnioski z Konferencji „Szkolnictwo rolnicze w nowoczesnej Europie” Bożków 23 stycznia 2014 r.

Admin

2014-02-10

Na świecie oświata rolnicza i doradztwo rolnicze pełnią bardzo ważną rolę w modernizacji rolnictwa. Trzeba bowiem osobom chcącym pracować w rolnictwie przekazać niezbędny pakiet wiedzy, trzeba nauczyć, jak radzić sobie w zmieniającym się świecie. Oferta edukacyjna szkół...

Izby Rolnicze w Sejmie na temat PROW 2014-2020

Admin

2014-02-10

Zgodnie z wnioskiem XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 6 lutego odbyło się Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu PORW 2014-2020. W spotkaniu z Komisją udział wzięli Prezesi oraz delegaci KRIR. W trakcie posiedzenia minister rolnictwa przedstawił...

Międzynarodowe Targi PLMA AMSTERDAM 2014

Admin

2014-02-07

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w imprezie targowo-wystawienniczej PLMA AMSTERDAM 2014, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2014 r. w Amsterdamie. Coroczne Międzynarodowe Targi PLMA „World of Private Label”...

XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Admin

2014-02-07

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów...

Aktualne problemy szkolnictwa zawodowego tematem konferencji w Bożkowie

Admin

2014-02-03

W dniu 23 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbyła się konferencja pt. „Szkolnictwo rolnicze w nowoczesnej Europie” zorganizowana wspólnie przez Dolnośląską Izbę Rolniczą i ZSA w Bożkowie.  Wśród licznie przybyłych...

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wałbrzyskiego

Admin

2014-01-30

22 stycznia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu wałbrzyskiego.  Głównym tematem posiedzenia było zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie...

Bezrobocie i melioracje szczegółowe tematem posiedzenia RP w Oleśnicy

Admin

2014-01-28

Posiedzenie Rady DIR  Powiatu Oleśnickiego, które  odbyło się 22 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zdominowały dwa tematy: Sytuacja na rynku pracy w powiecie oleśnickim i szanse na zmniejszenie bezrobocia w gminach w roku 2014 oraz funkcjonowanie spółek...

Sołtys powinien łączyć społeczność

Admin

2014-01-28

22 stycznia w starostwie powiatowym w Oleśnicy na posiedzeniu Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego Ryszard Borys v-ce prezes DIR, Urszula Solińska-Marek - dyrektor biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Dionizy Prusiewicz przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego DIR wręczyli rolnikowi...

Krajowe źródła białka paszowego

Admin

2014-01-24

Samorząd rolniczy w sprawie rynku cukru

Admin

2014-01-24

Kurs na konwojowanie i przewóz zwierząt

Admin

2014-01-24

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Admin

2014-01-24

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje o szkoleniu uzupełniającym w zakresie: "stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie".

Rok rekordowej sprzedaży

Admin

2014-01-22

W środę 15 stycznia br., w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa Kazimierza Plocke, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Leszka Świętochowskiego, Prezesa ANR. Była ona poświęcona podsumowaniu działalności Agencji w 2013...
PlikiPismo

Samorząd rolniczy w sprawie dopłat do mamek dla gospodarstw hodowlanych

Admin

2014-01-22

List otwarty w sprawie regulacji dotyczących sposobu wędzenia

Admin

2014-01-22

PlikiPismo

Resort rolnictwa w sprawie przyjęcia przez KRIR stanowiska odnośnie finansowania PROW 2014-2020

Admin

2014-01-22

Podsumowanie 2013 roku w rolnictwie!

Admin

2014-01-22

Instytutu Rozwoju Rolnictwa im. Wł. Grabskiego podsumował 2013 rok, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen zbóż, wzrostem cen mleka, wzrostem eksportu, zakazem uboju rytualnego i uchwaleniem ustawy o GMO. Zbiory zbóż, zarówno w kraju, jak i na świecie,...

Kredyty ze wsparciem ARiMR

Admin

2014-01-22

W 2014 roku będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR kredyty, w których spłacie pomoże Agencja. ARiMR poinformowała 20 stycznia 2014 r. współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I...

Oświadczenie

Admin

2014-01-22

Oświadczenie Pana Tadeusza Jakubowskiego delegata Dolnośląskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Szkolnictwo rolnicze w nowoczesnej Europie

Admin

2014-01-22

Mamy przyjemność zaprosić na konferencję organizowaną wspólnie przez Dolnośląską Izbę Rolniczą oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie:   Szkolnictwo rolnicze w nowoczesnej Europie   Konferencja odbędzie się 23 stycznia 2014 r. w Zespole...

Coraz mniej bydła mięsnego w Polsce

Admin

2014-01-21

Hodowla bydła mięsnego w naszym kraju nie jest popularną gałęzią produkcji zwierzęcej, a pogłowie tych zwierząt z roku na rok maleje. Od wielu już lat słyszymy o wybitnych walorach Polski do utrzymania bydła, w tym również mięsnego, które jest zdecydowanie mniej...

Zarząd DIR w sprawie pozwoleń na zastosowanie materiału siewnego

Admin

2014-01-10

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o umożliwienie łatwiejszego uzyskania pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym...

Zarząd DIR w sprawie upubliczniania informacji o wynikach przetargów

Admin

2014-01-10

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o interwencję w sprawie zamieszczania na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych informacji o wynikach przetargów przeprowadzonych w doniesieniu do sprzedaży gruntów wchodzących w...

Uroczyste spotkanie wigilijne rolników z Powiatu Kłodzkiego

Admin

2014-01-09

Dnia 19 grudnia 2013 roku w „Polanickim Gościńcu” Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego zorganizowała uroczyste spotkanie wigilijne na które zaprosiła wojewódzkie władze  instytucji rolniczych, samorządu rolniczego a także władze...

Spotkanie wigilijne w Oleśnicy

Admin

2013-12-27

Tradycyjnie przed Wigilią 18.12.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy na zaproszenie Dionizego Prusiewicza - przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej spotkali się goście i delegaci Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Zaproszenie...

I Forum Rolnicze Powiatu Górowskiego

Admin

2013-12-23

Przyszłość rolnictwa powiatu górowskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz aktualna sytuacja na lokalnym rynku- to tematy poruszone podczas pierwszego forum rolniczego. Spotkanie odbyło się 20 grudnia 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Psarach gmina Jemielno. Na...

Spotkanie opłatkowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Admin

2013-12-18

Kilkunastu przedstawicieli wszystkich instytucji okołorolniczych współpracujących na co dzień z Dolnośląską Izbą Rolniczą na terenie Dolnego Śląska wzięło udział w dorocznym spotkaniu wigilijnym, które odbyło się 17 grudnia 2013 r. Gości powitali Prezes DIR Leszek...

Mini degustacji w Galerii Twierdza w Kłodzku w ramach projektu „ Smaki polskie - wieprzowina – polska tradycja”

Admin

2013-12-16

14 grudnia br. Dolnośląska Izba Rolnicza w ramach promocji portalu www.wieprzopedia.pl, produktów, przetworów i wędlin  z mięsa wieprzowego  zorganizowała mini degustację  polskich tradycyjnych wędlin w Galerii Twierdza w Kłodzku. W ostatnim czasie coraz...

MRiRW poparł wniosek Zarządu KRIR w sprawie proponowanych zmian w składach rad zatrudnienia

Admin

2013-12-09

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie, które wpłynęło do Biura KRIR w dniu 5 grudnia br. poparł wniosek Zarządu KRIR, który wystąpił w dniu 27 listopada br. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach...

DIR na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy

Admin

2013-12-03

W dniu 20 listopada 2013 r. w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w którym uczestniczył dyrektor biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tadeusz Jakubowski oraz...

50- lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wolanach

Admin

2013-11-27

Dnia 23. 11. 2013 r. w domu Ludowym na Wolanach, gmina Szczytna odbyła się uroczystość 50 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród gości zaproszonych byli: Pani Lidia Geringer de Oedenberg- poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Grażyna Cal- radna województwa, Pan...

Poświęcenie sztandaru Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich

Admin

2013-11-14

11 listopada odbyły się obchody związane z poświęceniem sztandaru Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego, którego incjatorem był Wiktor Skotnicki – przewodniczący Rady. Oficjalna ceremonia odbyła się w kościele parafialnym pod wezwaniem...

Pieczona gęsina na św. Marcina - Piknik Drobiowy w Kamieńcu Ząbkowickim

Admin

2013-11-13

11 listopada, dzień odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli, to także dzień imienin św. Marcina. Dolnośląska Izba Rolnicza nawiązując do starego porzekadła „Pieczona gęsina na św. Marcin” zorganizowała w gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim  po raz...

Wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt

Admin

2013-11-06

Poparcie samorządu rolniczego dla zmian prawnych pośrednio dotyczących bankowości spółdzielczej

Admin

2013-11-06

Najważniejsze elementy reformy WPR

Admin

2013-11-06

Pismo KRIR w sprawie działania "Program środowiskowy"

Admin

2013-11-06

Samorząd rolniczy negatywnie ocenia zaproponowaną stawkę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Admin

2013-11-06

24 października br. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych...
PlikiPlakat

Dolnośląska Izba Rolnicza zaprasza na Piknik Drobiowy - 11 listopada 2013 r. w Kamieńcu Ząbkowickim

Admin

2013-10-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku administracyjnego położonego we Wrocławiu przy ul. Wiejskiej 29

Admin

2013-10-30

1. ZAMAWIAJĄCY 1.1) Nazwa i adres: Dolnośląska Izba Rolnicza, 52-411 Wrocław, ul. Wiejska 29, tel. 713399826, fax 713399890, e-mail: sekretariat@izbarolnicza.pl  1.2) Adres strony internetowej zamawiającego: www.izbarolnicza.pl. 2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa...

Zarząd DIR wystapił z wnioskiem o przeanalizowanie sytuacji i rozważenie możliwości obniżenia ceny żyta określanej do wyliczania podatku rolnego

Admin

2013-10-25

Opinia KRIR w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego

Admin

2013-10-25

Ubój na akord

Admin

2013-10-25

Trzeba położyć kres wyzyskowi w przemyśle mięsnym, domagają się zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe. Pomóc ma płaca minimalna. Polityk Zielonych Bärbel Höhn żąda zakazu uboju na akord, jak informuje portal biznes.onet.pl. Jeszcze przed wszczęciem rokowań...
PlikiPismo

Informacja z konferencji na temat afrykańskiego pomoru świń

Admin

2013-10-25

Wysoka pozycja Polski w branży rolno-spożywczej

Admin

2013-10-24

Nasza branża artykułów rolno–spożywczych utrzymuje wysoką pozycję w handlu  międzynarodowym. Mówią o tym  wstępne wyniki handlu artykułami rolno– spożywczymi za okres od stycznia do sierpnia tego roku.  W okresie pierwszych ośmiu miesięcy tego...

Podyplomowe studia rolnicze

Admin

2013-10-24

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie  prowadzi rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014 w zakresie Integracja Europejska - Agrobiznes i Obszary Wiejskie. Jak informuje...

Rekordowe plony pszenicy w Polsce

Admin

2013-10-24

Bank Gospodarki Żywnościowej podał, że przeciętne plony pszenicy w UE szacowane są na poziomie najwyższym od roku 2008. W przypadku Polski tegoroczne plony mogą okazać się rekordowo wysokie. W swoim najnowszym numerze raportu "Strategie grains" firma Tallage szacuje przeciętne plony...

Ubezpieczenia zdrowotne rolników po nowemu

Admin

2013-10-24

Rząd RP na czele z premierem Donaldem Tuskiem 22 października przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2012 i 2013, przedłożony przez ministra zdrowia.  Projekt ustawy ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z...

ARiMR przypomina - złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem młodego rolnika

Admin

2013-10-24

Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Zawiera ona informacje niezbędne do oceny spełnienia przez młodego rolnika...

Prezes GUS ogłasza podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Admin

2013-10-24

18 października br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających...

Pokaz polowy Sulików 2013

Admin

2013-10-24

W dniu 11 października 2013 roku jak zwykle na polach WORPOL w Sulikowie odbył się "Pokaz Polowy Sulików 2013". Jest to impreza gromadząca wielu rolników z naszego terenu tj. z zachodniej części województwa dolnośląskiego, a także nawet z terenów przygranicznych...
PlikiPismo

Krajowe imstrumenty wsparcia finansowego rolnictwa

Admin

2013-10-22

PlikiPismo

Nowy system zdrowia roślin w UE

Admin

2013-10-22

PlikiPismo

Wystąpienie KRIR w sprawie dopłat do wapnowania gleb

Admin

2013-10-22

PlikiPismo

Pismo Bio Methan ZITTAU GMBH w sprawie stonki kukurydzianej

Admin

2013-10-22

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

Admin

2013-10-22

Spotkanie Agencji Nieruchomości Rolnych z rolnikami powiatu górowskiego

Admin

2013-10-22

W dniu 17 października 2013 roku w sali Starostwa Powiatowego w Górze odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatową Rade Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze przy akceptacji samorządów lokalnych z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we...

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gosp. nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Admin

2013-10-17

Biuletyn Punktu Informacji Europejskiej Europe- Direct Kłodzko

Admin

2013-10-17

Oświadczenie na prośbę zainteresowanego

Admin

2013-10-17

"Janusz Jastrzębiec Siemiątkowski przeprasza i wyraża ubolewanie z powodu sformułowań zawartych w e-mailu z dnia 10 kwietnia 2011 r. przesłanego do "Askar" Biuro Inżynierskie z siedzibą we Wrocławiu, które to sformułowania były nieprawdziwe i szkalujące oraz godzące w dobre...

Wsparcie rynków produktów pszczelich

Admin

2013-10-17

W resorcie rolnictwa o przyszłości polskiego mleczarstwa

Admin

2013-10-17

Przedstawiciel samorządu rolniczego zwrócił również uwagę, że nie dość, że nie ma bezpośredniego wsparcia dla producenta mleka, to planuje się dodatkowo obarczyć rolników odpowiedzialnością za pasze używane w gospodarstwie, w związku z wprowadzeniem całkowitego...

Od 30 października ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na przywracanie produkcji rolnej

Admin

2013-10-17

Od 30 października do 12 grudnia 2013 r., czyli przez 30 dni roboczych, można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych",...

Zarząd KRIR w sprawie szacowania strat oddzielnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej

Admin

2013-10-17

Mając na uwadze wniosek zgłoszony przez Podlaską Izbę Rolniczą, 17 października br. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w...

Posiedzenie Rady Społecznej przy ANR

Admin

2013-10-15

W związku ze zbliżającym się terminem posiedzenia Rady Społecznej przy ANR na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się z prośbą o przesłanie do dnia 16 października 2013 r. propozycji zmian w regulacjach dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi z...

Podsumowanie zaleceń na temat przyszłego rozwoju sektora mleczarskiego po roku 2015

Admin

2013-10-15

Copa-Cogeca podsumowała zalecenia ekspertów zaangażowanych w badanie KE na temat przyszłego rozwoju sektora mleczarskiego po roku 2015. I tak, w przyszłości szczególną uwagę należy przywiązać do niestabilności cen/dochodów/zysków (braku równowagi na...

ARiMR rozpocznie wypłatę tegorocznych dopłat ONW oraz wsparcia z "Programu rolnośrodowiskowego"

Admin

2013-10-15

Od 16 października br. zgodnie z przepisami UE, ARiMR rozpocznie wypłatę pomocy dla rolników gospodarujących na obszarach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW). O takie wsparcie ubiegało się w tym roku ponad 726 tys....

Pokaz polowy w Szalejowie Górnym

Admin

2013-10-10

W dniu 07. 10 .2013 r . w Szalejowie Górnym w gospodarstwie Pana Leszka Bobuli- Przewodniczącego Rady DIR Powiatu Kłodzkiego po raz drugi odbył się pokaz polowy dla rolników z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. Organizatorami pokazu byli: Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby...

ARiMR poręczy spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich

Admin

2013-10-09

Trwa nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjechali na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin. Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe swoich...

II Dolnośląskie Dożynki Rolników w Zaciszu k. Gryfowa Śląskiego

Admin

2013-10-09

W dniu 22 września już po raz drugi szałas państwa Mularczyków w Zaciszu koło Gryfowa Śląskiego był miejscem w którym spotkali się dolnośląscy rolnicy, aby tradycyjnie zakończyć czas żniw na II Dolnośląskich Dożynkach Izby Rolniczej. Świętowanie rolniczego trudu...

MRiRW ws. poziomu ceny interwencyjnej

Admin

2013-10-08

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań w Unii Europejskiej zmierzających do podwyższenia przez Komisję Europejską interwencyjnej ceny skupu zbóż w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej (101.31...

Najbardziej wyróżniający sie Rolnicy z Gminy Leśna

Admin

2013-10-04

W dniu 04.10.2013 roku nad jeziorem Czocha w Gminie Leśna odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla wyróżniających się rolników, osób które najładniej w gminie zagospodarowały swoją zagrodę lub ogród i balkon jak również na najlepszego...

Resort rolnictwa przedstawił planowane stawki płatności bezpośrednich za rok 2013

Admin

2013-10-03

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2013 r. (4,2288 zł za 1 EUR) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2013 r. W tym roku...

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku rolnym

Admin

2013-10-03

Nowelizacja zmienia metodę obliczania podatku. Dzięki temu wysokość podatku rolnego ma być mniej zależna od wahań rynkowych i bardziej przewidywalna dla rolników. Na zmianach mają też skorzystać gminy, którym łatwiej będzie planować przychody z tytułu tego podatku....

Posłowie europarlamentu popierają propozycję reformy WPR

Admin

2013-10-03

Prawodawstwo dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zostało zatwierdzone przez Komisję ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałek 30 września br., po zeszłotygodniowym nieformalnym porozumieniu w rozmowach między Parlamentem, Radą i Komisją. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i szef...

Uwaga producenci mleka! Agencja Rynku Rolnego informuje:

Admin

2013-10-03

Trwa proces odwoławczy od decyzji o należnej opłacie. W wyniku weryfikacji dostarczonego mleka przez producentów ilość skupionego mleka za rok kwotowy wyniosła 9,821 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw na podstawie rozpatrzonych odwołań na dzień 30.09.2013r. została przekroczona...

Zarząd KRIR w sprawie przeniesienia niewykorzystanego limitu kwoty mlecznej bezpośredniej

Admin

2013-10-03

Realizując wniosek zgłoszony przez Rady Powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej, 25 września br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeniesienia w roku kwotowym 2013/2014 niewykorzystanego krajowego limitu kwoty mlecznej bezpośredniej na kwotę...

Zarząd KRIR kieruje do Trybunału skargę w sprawie niektórych przepisów ustawy "Prawo łowieckie"

Admin

2013-10-03

17 września br. na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483)  oraz art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1...
PlikiUlotka

Wskazówki MRiRW nt. uboju z konieczności

Admin

2013-10-03

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ulotkę informacyjną skierowaną do rolników pt. „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią...

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów podpisana przez Prezydenta RP

Admin

2013-10-03

19 września br. Prezydent RR podpisał ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, która została uchwalona przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2013 r. Ustawa doprecyzowanie przepisów ustawy zmierzające do stworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania w...

Rolnicy na AGRO SHOW 2013

Admin

2013-10-03

Rolnicy z powiatu głogowskiego, polkowickiego i górowskiego byli uczestnikami jubileuszowej, XV Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach. Tegoroczna edycja  była pod hasłem: „Dla Rolnika. Dla Natury”  Rolnik jest człowiekiem najbardziej świadomym...

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa w sprawie ograniczania środków na działanie ODR-ów

Admin

2013-10-03

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu PROW na lata 2014-2020

Admin

2013-09-27

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi „projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)” - Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 17 września przyjęła stanowisko do w/w projektu ww. dokumentu. Samorząd rolniczy zwrócił w nim...

Zapraszamy na pokaz polowy w Szalejowie Górnym

Admin

2013-09-27

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na pokaz polowy, który odbędzie się w dniu 07.10. 2013 r. o godz. 10:00 w Szalejowie Górnym.  W programie: maszyny do uprawy pożniwnej, uprawa roli, siew tradycyjny i uproszczony, zastosowanie technologii GPS w prowadzeniu...

SZKOLENIE nt. „Odzieży ochronnej wymaganej podczas prac związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin”

Admin

2013-09-24

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Dolnośląska Izba Rolnicza serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych  na SZKOLENIE dotyczące  „Odzieży ochronnej wymaganej podczas prac związanych ze stosowaniem chemicznych środków...

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kw. 2013 r.

Admin

2013-09-17

Uchwałą nr 6 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 września 2013 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte...

50. Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej, Szekszard (Węgry)

Admin

2013-09-17

W dniach 9-11 września br. przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Czeskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej, Węgierskiej Izby Rolniczej, Łotewskiej Rady Współpracy Organizacji Rolnictwa, Litewskiej Izby Rolniczej oraz Krajowej Federacji PRO AGRO w Rumunii...

Przyspieszenie wypłaty dopłat rolnych za 2013 rok

Admin

2013-09-16

Kraje członkowskie jednomyślnie zaakceptowały propozycję Komisji Europejskiej przy przyspieszyć wypłatę do 50 proc. dopłat bezpośrednich dla rolników - poinformowała w środę KE. Środki te rolnicy będą mogli otrzymać już w październiku zamiast w grudniu. "Propozycja Komisji...

Mały trójpak energetyczny

Admin

2013-09-16

W środę 11 września weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. Nowelizacja ta  wdraża w pełniejszy od dotychczasowego sposób przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze...

II DOLNOŚLĄSKIE DOŻYNKI ROLNIKÓW - 22.09.2013

Admin

2013-09-12

  Zapraszając wszystkich na     II DOLNOŚLĄSKIE DOŻYNKI ROLNIKÓW    dziękuje Wam - Rolnikom i Rolniczkom - za trud i ciężką pracę.  Tym którzy Nas wspierają – za pracę na rzecz wsi i rolnictwa.  Niech czas Naszych...

Dożynki w Chałupkach

Admin

2013-09-12

W niedzielę 25 sierpnia w Chałupkach  świętowali również mieszkańcy gminy Kamieniec Ząbkowicki. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną, polową Mszą Św. w parku  „Na Wyspie”  obok boiska sportowego  w Chałupkach. Odprawił ją ks Paweł...

Dożynki w Różanej

Admin

2013-09-12

W położonej wśród gór wsi Różana w gminie Stoszowice 25 sierpnia 2013 r. odbyły się gminne dożynki.  Tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Św., misterium chleba, prezentacją wieńców dożynkowych i ich ośpiewaniem. Był też konkurs na najładniejszy...

Spotkanie delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z byłego województwa jeleniogórskiego z Dyrektorem Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych i Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego - Miłków 06.09.2013 r.

Admin

2013-09-12

W dniu 6. września 2013 roku w Miłkowie zorganizowano wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR tj. powiatu lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego i zgorzeleckiego w sprawie sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu Własności...

Copa Cogeca - stanowisko w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin

Admin

2013-09-11

Dokument Copa-Cogeca z prośbą o ewentualne uwagi do dnia 16 września. Dokument ten będzie przyjmowany przez Prezydium copa-Cogeca w dniu 19 września.

Dożynki Powiatowe - Wambierzyce

Admin

2013-09-11

W dniu 1 września odbyły się Dożynki Powiatowe w Wambierzycach. Obchody dożynek zaczęły się od Mszy Świętej Dziękczynnej na placu koronacyjnym NMP odprawionej przez bp. Adama Bałabucha. Po Mszy Św. Nastąpiło ośpiewanie wieńców i przemarsz korowodu dożynkowego. Prezentowane...

Zapraszamy do uczestnictwa w polsko-niemieckim warsztacie praktycznym „Optymalizacja sprzedaży bezpośredniej z uwzględnieniem ekonomiki gospodarstwa”

Admin

2013-09-11

EkoConnect e.V., Gäa e.V. i Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” serdecznie zapraszają do uczestnictwa w polsko-niemieckim warsztacie praktycznym „Optymalizacja sprzedaży bezpośredniej z uwzględnieniem ekonomiki...
PlikiPismo

Odpowiedź Prezesa GUS ws. szacowania zbiorów wraz z informacją dot. metodologii szacunków produkcji roślinnej

Admin

2013-09-11

Cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej Bioekspert

Admin

2013-09-11

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował, że decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o. o. do działania w rolnictwie...

II etap konsultacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 15 września br.

Admin

2013-09-11

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło kolejny etap konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Przedkładany do konsultacji projekt PROW 2014-2020 stanowi rozwinięcie Zarysu Programu...

Dolnośląska Izba Rolnicza na dożynkach w Krzelkowie

Admin

2013-09-06

W niedzielę 25 sierpnia w Krzelkowie mieszkańcy gminy Ziębice bawili się wspólnie na dożynkach gminnych.  Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną, polową Mszą Św. na boisku sportowym  w Krzelkowie.  Odprawił ją ks dziekan Zbigniew Kutnik  podczas...

Dożynki Powiatowo-Gminne w Muszkowicach

Admin

2013-09-06

W niedzielę 1 września 2013 r. w  Muszkowicach koło Henrykowa odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciepłowodach, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, oraz Gminę Ciepłowody. Do małych Muszkowic zjechali się goście z...

Tradycja i ekologia symbol Gminy Kłodzko – Ołdrzychowice Kłodzkie

Admin

2013-09-06

1 września w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbyły się Dożynki Gminne pod nazwą „Tradycja i ekologia symbol Gminy Kłodzko”.  Obchody Święta Plonów zaczęły się od tradycyjnego już spotkania Wójta Stanisława Longawy z Rolnikami z Gminy Kłodzko. Wraz z...

Plon niesiemy plon…w Smardzowie

Admin

2013-09-05

W niewielkiej podgłogowskiej wsi Smardzów w gminie Jerzmanowa odbywały się dożynki Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Powiatu Polkowickiego w niedzielę 1 września 2013 roku. Uczestniczyło sześć gmin powiatu polkowickiego i dwie gminy powiatu głogowskiego. Zaszczytną funkcję...

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Admin

2013-09-05

Zmiana jednostki certyfikującej

Admin

2013-09-05

PlikiPlakat

Międzynarodowe Targi Rolnicze i Wystawa Małych Zwierząt Hodowlanych

Admin

2013-09-05

Głogów świętował w cieniu kolegiaty

Admin

2013-09-05

Uroczystości  „W cieniu Kolegiaty” w dniu 15 sierpnia 2013 r. w Głogowie miały charakter powiatowy o wydźwięku kościelno-świeckim. Najpierw odbył się Apel z okazji Święta Wojska Polskiego przy pomniku Dzieci Głogowskich a  następnie  przy kolegiacie odbyła...

Zarząd KRIR przeciw zmniejszeniu finasowania ODRów

Admin

2013-09-05

W związku z informacjami o znacznym zmniejszaniu w niektórych województwach środków na działalność ośrodków doradztwa rolniczego Zarząd KRIR wystąił do Premiera Donalda Tuska, ministra finansów, ministra rolnctwa i rozwoju wsi oraz minstra administracji i...

Wniosek do MRiRW w sprawie bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych wdrażających przepisy unijne

Admin

2013-09-05

W związku z wnioskiem Mazowieckiej Izby Rolniczej, Prezes KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do tego, aby przepisy prawa krajowego nie były bardziej restrykcyjne wobec rolników niż wynika to z prawodawstwa unijnego. W...

Zarząd KRIR ws. projektu rozporządzenia Rady UE

Admin

2013-09-05

W dniu 4 września 2013 r. Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu Rozporządzenia Rady UE dotyczący utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. Po analizie dokumentu samorząd rolniczy stwierdza, że projekt zakłada...

WPR w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej

Admin

2013-09-05

Ustalenia Szczytu Europejskiego z 8 lutego br. dotyczące przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 muszą być przyjęte przez Parlament Europejski. Parlament Europejski przyjmie wysokość budżetu ogólnego na okres 2014-2020, w tym na WPR oraz alokacje na poszczególne...

Dożynki Jasnogórskie

Admin

2013-09-04

W dniu 1 września na Jasnej Górze w Częstochowie po raz kolejny obyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy...

Skup mleka: Agencja Rynku Rolnego podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013

Admin

2013-09-03

Na podstawie danych rocznych, przesłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 9,822 mld kg. Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ponad 14 mln kg, czyli o 0,15%, a liczba dostawców hurtowych,...

Od 2 września ARiMR przyjmuje wnioski od rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe

Admin

2013-09-03

Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku na skutek powodzi, huraganu, gradu czy deszczu nawalnego mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Wnioski o takie wsparcie można składać od 2 do 30 września 2013 roku, w...

Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do Prezesa GUS z prośbą o wyjaśnienie sposobu obliczania przez GUS szacowania zbiorów owoców miękkich, jak również szacunków plonu zbóż i rzepaku

Admin

2013-09-02

Afrykański pomór świń - realne zagrożenie?

Admin

2013-08-30

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym...
PlikiTekst

Oświadczenie na prośbę zainteresowanego

Admin

2013-08-29

Na prośbę zainteresowanego publikujemy następujący tekst. 

Batalia o rytualny ubój zwierząt trwa!

Admin

2013-08-28

Polscy rzeźnicy i producenci nie składają broni i zapowiadają dalszą walkę o możliwość zabijania zwierząt bez ogłuszania. Takich zasad uboju wymagają niektórzy wyznawcy islamu i judaizmu. Rolnicy na eksporcie mięsa wołowego zgodnego z zasadami uboju rytualnego zarobili w...

Jak ochronić rzepak przed zachwaszczeniem

Admin

2013-08-28

Herbicydy jesienne w rzepaku ozimym - 

informacja

PlikiRaport

Raport Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych o sytuacji na rynkach rolnych: rzepaku pszenicy, kukurydzy, w kontekście opłacalności produkcji

Admin

2013-08-28

Czy produkcja pszenicy się opłaca?

Admin

2013-08-27

Jak przygotować się do kolejnego sezonu wegetacyjnego

Admin

2013-08-27

Zaprawianie zbóż to podstawa  

informacja                                              

Notowania cen na rynku zbóż za okres: 12 - 18 sierpień 2013 r.

Admin

2013-08-27

PlikiUlotka

IV Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe 200 lat Historii Bitwy nad Bobrem

Admin

2013-08-27

Stowarzyszenie „Srebrna Dolina„ serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 200 rocznicy bitwy nad Bobrem, które odbędą się  na polach mojeskich i w Lwówku Śląskim .  Uroczystości rozpoczną się w sobotę  dnia 31 sierpnia  w kościele...

Stanowisko Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie spadku cen

Admin

2013-08-26

Spotkanie w sprawie zasad dokonywania zmian w Pakiecie 8. w działaniu Program rolnośrodowiskowy

Admin

2013-08-23

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi przez wojewódzkie izby rolnicze postulatami w sprawie zmian w zasadach programu rolnośrodowiskowego wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.03.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu...

Kampania w obronie Biopaliw realizowana przez Krajową Izbę Biopaliw

Admin

2013-08-23

Szanowni Koledzy, ePURE, europejska organizacja producentów bioetanolu, organizuje kampanię oddolną w związku z zaplanowanym na 11 września głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad przyszłością dyrektyw biopaliwowych. W ramach naszej współpracy chcielibyśmy Was serdecznie...

Opinia KRIR do projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

Admin

2013-08-23

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii w sprawie dystrybucji ulotek informacyjnych dotyczących afrykańskiego pomoru świń

Admin

2013-08-23

Wnioski dotyczące normalizacji rynków rolnych, zarządzania ryzykiem i stabilizacji dochodów rolników przedstawione na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Admin

2013-08-22

W spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 sierpnia 2013 r. udział wzięli przedstawiciele czterech organizacji rolniczych: Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Polskiego Związku...

Bioekspert Sp. z o.o. stracił upoważnienia jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym

Admin

2013-08-22

Problemy rolników związane z przestrzeganiem oraz egzekwowaniem przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Admin

2013-08-20

Zarząd KRIR na wniosek wojewódzkich izb rolniczych wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zwrócił uwagę na problemy rolników związane z przestrzeganiem oraz egzekwowaniem przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie minimalnych...

Pismo KRIR w sprawie dokonywania przez posiadaczy zwierząt zgłoszeń przemieszczeń zwierząt do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ)

Admin

2013-08-19

Konsultacje publiczne na temat "Znaczenia rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejszych wyzwań i priorytetów w przyszłości"

Admin

2013-08-14

Komisja Europejska 2 sierpnia 2013 r. uruchomiła konsultacje publiczne na temat "Znaczenia rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejszych wyzwań i priorytetów w przyszłości", które potrwają do 11 października br. Opinie nadesłane w ramach konsultacji zostaną wykorzystane...

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo KRIR w sprawie niskich cen skupu zbóż i roślin oleistych, głównie pszenicy i rzepaku

Admin

2013-08-14

Zakaz poruszania się kombajnów zbożowych z zamontowanym zespołem tnącym (hederem) po drogach publicznych

Admin

2013-08-14

Odpowiedź Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na wystąpienie KRIR w sprawie umożliwienia poruszania się po drogach publicznych kombajnów zbożowych z zamontowanym zespołem tnącym, tzw. hederem. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie wyraził zgody...

Bukaciarnia.pl

Admin

2013-08-13

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego w ramach działalności statutowej prowadzi portal Bukaciarnia.pl, dostępny na stronie internetowej www.bukaciarnia.pl. Jest on serwisem społecznościowym działającym non-profit, dedykowanym producentom żywca wołowego. Portal zapewnia...

Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013 - Energia Jutra

Admin

2013-08-13

Zmiana ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Admin

2013-08-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 16.08.2013r.

PlikiPismo

Pismo KZPRiRB kierowane do Ministra Rolnictwa w sprawie importowanego rzepaku z Ukrainy

Admin

2013-08-07

PlikiPismo

Uwagi do programu „Owoce w szkole”

Admin

2013-08-07

Uwagi Zarządu KRIR do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”, które zostały przekazane resorowi rolnictwa.

Biuletyn informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Kłodzko

Admin

2013-08-07

Notowania cen na rynku zbóż za okres: 22-28 lipiec 2013 r.

Admin

2013-08-07

Rynek zbóż

Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych o dramatycznej sytuacji w rolnictwie

Admin

2013-08-07

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w pełni uznaje i popiera protesty rolników w związku ztak dużą obniżką cen ziarna rzepaku i zbóż. Obecne ceny nie pokrywają kosztów produkcji. Niezrozumiałe jest, że ceny w obecnym sezonie skupowym mogły obniżyć...

Samorząd rolniczy w sprawie niskich cen pszenicy i rzepaku

Admin

2013-08-01

W ciągu ostatnich miesięcy ceny większości rodzajów zbóż i oleistych spadły o kilkadziesiąt procent, głównie pszenicy i rzepaku. Polscy rolnicy za swoje zebrane plony otrzymują niższe ceny niż rolnicy z zachodniej Europy. Stawia to ich w trudnej sytuacji...

Wyszukiwarka zafałszowanych artykułów rolnospożywczych

Admin

2013-08-01

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, dążąc do ułatwienia konsumentom oraz wszystkim zainteresowanym uzyskiwanie informacji na temat zafałszowanych artykułów rolno – spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie Polski, na stronie internetowej...

Opinia Zarządu KRIR dot. poselskiego projektu ustawy Ruchu Palikota

Admin

2013-07-31

Z początkiem lipca br., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przesłał do Kancelarii Sejmu opinię dotyczącą poselskiego projektu ustawy o Funduszu Poręczeń, likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - zgłoszonego...

KRIR przeciw likwidacji KRUS

Admin

2013-07-31

W drugiej połowie czerwca br. do Biura KRIR wpłynął z Kancelarii Sejmu poselski projekt "ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz niektórych innych ustaw" złożony przez Klub Poselski „Ruch Palikota”....

Zarząd KRIR za zwiększeniem limitu zużycia paliwa rolniczego dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą

Admin

2013-07-31

3 lipca br. na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do resortu rolnictwa o zwiększenie rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych, dla gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęcą. Dotychczas...

Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad nowelizacją przepisów regulujących obrót pozaapteczny

Admin

2013-07-26

Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej w czerwcu br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w sprawie rygorystycznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania punktów aptecznych. Zarząd KRIR zwracał uwagę na brak dostępu do...

Kryteria oceny ofert w ramach przetargów ofert pisemnych

Admin

2013-07-23

Kryteria ocen ofert pisemnych, jakie będą obowiązywały przy przetargach pisemnych ofert na sprzedaż nieruchomości rolnych pochodzących z Zasobu WRSP.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku

Admin

2013-07-23

W dniu 15.07.2013 r. w Agroturystyce „Bobrowniki” Gmina Szczytna odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Kłodzkiego. Gośćmi zaproszonymi byli: Pani Julita Lisowska Kierownik Biura PIORiN / Oddział Kłodzko, Pani Teresa Krzywicka Kierownik Biura Terenowego KRUS/ Oddział...

Zarząd DIR w sprawie obowiązkowego członkostwa w spółkach wodnych

Admin

2013-07-22

W odpowiedzi na wniosek VI Walnego Zgromadzenia delagatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zarząd Izby wystąpił do Zarządu Karajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę ustawy Prawo wodne w kwestii dobrowolnego członkowstwa w spółkach wodnych. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej...

DIR w sprawie zmian umożliwiających odtworzenie potencjału produkcyjnego

Admin

2013-07-22

Na wniosek VI Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Rady Powiatowej z Oławy, Zarząd Izby wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych o interwencję w sprawie kryteriów dostępu do pomocy, zgodnie z którymi dokonywane jest szacowanie szkód w gospodarstwach...

22.09.2013 zapraszamy na II Dożynki Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Admin

2013-07-22

Staropolskim obyczajem mam zaszczyt zaprosić do wspólnego świętowania tegorocznych

II Dożynek Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pogórza Izerskiego,

które odbędą się 22.09.2013 r. w Zaciszu k/Gryfowa.

 

PREZES

Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Leszek Grala


Kryteria oceny ofert w ramach przetargów ofert pisemnych

Admin

2013-07-19

Przewóz ziemniaków pod lupą

Admin

2013-07-19

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu wrocławskiego 15 lipca br. zdominował temat przemieszczania bulw ziemniaka poza teren gospodarstwa i do innych państw członkowskich UE. W tym celu na posiedzenie Rady zaproszono Wojewódzką Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krystynę...

XVIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych KGW w Stolcu

Admin

2013-07-18

14 lipca 2013r już po raz 18 występowały zespoły wokalne dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich. Do Stolca k. Ząbkowic Śląskich przyjechały 34 zespoły z całego województwa.  Na trybunie honorowej wśród zaproszonych gości zasiedli: Włodzimierz...

Główny Lekarz Weterynarii w sprawie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt

Admin

2013-07-16

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt. Hodowca potwierdza...

Manifestacja rolników poparcia uboju rytualnego w Warszawie

Admin

2013-07-16

10 lipca br.  w zorganizowanej przez Związek „Polskie Mięso” manifestacji pod hasłem „Ostatni bój o ubój” na rzecz legalizacji uboju rytualnego w Polsce wzięli udział rolnicy z izb rolniczych ( głównie z woj. podlaskiego,...

Jakie wsparcie dla gospodarowania na obszarach górskich?

Admin

2013-07-16

Tereny górskie, jako obszary o odmiennych warunkach naturalnych w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza, otrzymują dodatkowe wsparcie. Na temat społeczno-gospodarczych warunków gospodarowania na obszarach górskich dyskutowali posłowie 11 lipca br....

Sejm zdecydował, że ubój rytualny będzie nadal zakazany!

Admin

2013-07-16

Sejm odrzucił rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w stosunku głosów: 222 posłów było za, przeciw 178, wstrzymało się 9. Nowelizacja miała wprowadzić ustawową dopuszczalność dokonywania uboju zwierząt metodami wymaganymi przez obrzędy religijne, czyli...

Zarząd KRIR ws. programu pomocy dla rolników i producentów rolnych

Admin

2013-07-16

W dniu 12 lipca br. Zarząd KRIR zgłosił swoje uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niekórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia...

Zmiany w harmonogramie szkoleń nt "Integrowana ochrona roślin"

Admin

2013-07-16

Informacje z rynku - AGROlider NEWS 10.07.2013

Admin

2013-07-12

Informacje ze spotkania w sprawie uboju rytualnego, które odbyło się w Podlaskiej Izbie Rolniczej

Admin

2013-07-12

W miniony poniedziałek 8 lipca 2013r., kilka dni przed głosowaniem w Sejmie odbyła się  debata w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej  na temat „ Dlaczego – za ubojem rytualnym”.  Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wspólnie ze związkami branżowymi oraz...

Wątpliwości KRIR w sprawie rozszerzenia zakresu terytorialnego OSN

Admin

2013-07-12

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu terytorialnego Obszarów Szczególnie Narażonych, dokonanego aktami prawa miejscowego wydawanymi przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 5 lipca br. Zarząd KRIR przedstawił Ministrowi Środowiska oraz Ministrowi...

Stanowisko Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie uboju rytualnego

Admin

2013-07-12

PlikiPismo

Armieńskie firmy chętne do współpracy z polskimi partnerami

Admin

2013-07-12

PlikiPismo

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego z wnioskiem dotyczącym zakończenia prac legislacyjnych związanych z projektem tzw. „małego trójpaku” związanego z OZE

Admin

2013-07-12

PlikiPismo

Uwagi Zarządu KRIR zgłoszone do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2014-2015”

Admin

2013-07-12

PlikiPismo

Uwagi KRIR do działania „Program rolnośrodowiskowo–klimatyczny”

Admin

2013-07-12

Wstępne podsumowanie dopłaty do materiału siewnego

Admin

2013-07-12

Agencja Rynku Rolnego wstępnie podsumowała dopłaty do materiału siewnego w 2013. Do dnia 08.07.2013 r. ARR rozpatrzyła ponad 41 tys. wniosków.  Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do...
PlikiPismo

Podlaska Izba Rolnicza w sprawie skrobi ziemniaczanej

Admin

2013-07-12

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego 13 czerwiec 2013 r.

Admin

2013-07-12

W dniu 13 czerwca 2013 roku w siedzibie Strzelińskiej Rady Powiatowej Izby Rolniczej, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego z inicjatywy rolników  Gminy Wiązów w sprawie rozdysponowania gruntów po Zakładzie Rolnym w Siecieborowicach. W...

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego 18 czerwiec 2013 r.

Admin

2013-07-12

Dnia 18 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej UMiG w Strzelinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego z udziałem Pana Juliana Jakubiaka – Powiatowego Lekarza Weterynarii  Powiatu Strzelińskiego. Spotkanie prowadził Edward Tracz...

Opinia Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Admin

2013-07-09

Manifestacja poparcia dla legalnego uboju religijnego

Admin

2013-07-09

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji nt. jutrzejszej manifestacji popierającej ubój rytualny organizowanej przez Związek „Polskie Mięso”, uprzejmie informujemy, iż wszystkie autokary, które przyjadą na manifestację MUSZĄ stawić się do GODZ. 10.00 na Torwarze...

Dożynki 2013

Admin

2013-07-09

W bieżącym roku Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie odbędą się w dniu 1 września, natomiast Dożynki Prezydenckie w Spale będą miały miejsce w dniu 15 września. Więcej informacji na w/w temat w załączonym pliku.

Pan Jerzy Wierzbicki nowym Przewodniczącym grupy roboczej "Promocja produktów rolnych"

Admin

2013-07-09

PlikiApel

Apel Podlaskiej Izby Rolniczej nt. uboju rytualnego

Admin

2013-07-05

Ubój zwierząt z konieczności

Admin

2013-07-04

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując postulaty rolników oraz wniosek z Posiedzenia KRIR w dniu 22 maja 2013 r. zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o udostępnienie wykazu ubojni w Polsce, z których usług mogą korzystać rolnicy w celu dokonania w...

Manifestacja poparcia dla legalnego uboju religijnego

Admin

2013-07-04

Przed nami decydujące starcie w sprawie przywrócenia uboju religijnego. W dniach 10-12 lipca planowane jest w Sejmie głosowanie nad zmianą do ustawy o ochronie zwierząt. W związku z powyższym Związek Polskie Mięso zdecydował się na kolejną manifestację i apeluje o jej...

Ubój rytualny kością niezgody

Admin

2013-07-04

Porozumienie polityczne z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nowego kierunku Wspólnej Polityki Rolnej

Admin

2013-07-04

W dn. 26 czerwca 2013 r. trzy instytucje osiągnęły częściowe porozumienie polityczne w sprawie reformy WPR. Następnie, w dn. 27 czerwca, osiągnięto częściowe porozumienie polityczne w sprawie WRF. W oparciu o porozumienie w sprawie WPR z dn. 26 czerwca Komisja opracuje tekst prawny,...

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej do wyjaśnienia

Admin

2013-07-04

27 i 28 czerwca br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydiów Komitetów Copa-Cogeca. W posiedzeniu tym wziął udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian...

Międzynarodowe Targi XVI Wystawa AGROKOMPLEKS w Kaliningradzie 24-26.10.2013 r.

Admin

2013-07-03

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej, rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego zainteresowanych rynkiem Federacji Rosyjskiej w szczególności Obwodu Kaliningradzkiego do wzięcia udziału w Wystawie AGROKOMPLEKS 2013 w dniach 24-26 października 2013...

Wystąpienie KRIR w sprawie płatności rolnośrodowiskowych

Admin

2013-07-03

Nowe prawo zdrowia zwierząt

Admin

2013-07-03

Copa-Cogeca wydała wstępną opinię na temat nowego prawa zdrowia zwierząt oraz opracowała projekt dokumentu pt. "Reakcja europejskich rolników i spółdzielni rolniczych na nowe prawo zdrowia zwierząt.

Wspólna Polityka Rolna po roku 2013

Admin

2013-07-03

W dniu 02.07.2013 r. odbyło się posiedzenie Zespołu wspierającego prace w zakresie wdrożenia instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Link do memo KE nt. wyników porozumienia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_en.htm .

Wniosek Copa-Cogeca w sprawie zarządzania wydatkami związanymi z łańcuchem żywnościowym, zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem roślin i materiałem rozmnożeniowym roślin

Admin

2013-07-03

Koncepcja programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020

Admin

2013-07-03

W dniu 2 lipca 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Podgrupy 3 ds. odtwarzania, ochrony i wzmacniania ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz wspierania efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę...

VI Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej - Świeradów Zdrój 28 czerwiec 2013 r.

Admin

2013-07-03

Dnia 28 czerwca 2013 r. odbyło się VI Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej IV kadencji w sali Hotelu Malachit w Świeradowie Zdroju. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala. Obrady WZ zostały podzielone...

Prezes Zarządu DIR uniewinniony

Admin

2013-06-27

W dniu 27.06.2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawomocnie uniewinnił Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Gralę od zarzutu przekroczenia uprawnień przy realizacji projektu unijnego. 

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Admin

2013-06-27

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dolnośląskich rolników zatwierdził jednolity druk "Zgłoszenia szkody wyrządzonej przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych", który można wykorzystać podczas zgłaszania...

Negocjatorzy UE zawarli porozumienie w sprawie reformy WPR

Admin

2013-06-27

Copa-Cogeca jest zadowolona, iż główni negocjatorzy Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu zawarli wstępne porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Copa-Cogeca uważa, że pozwoli to skończyć z niepewnością jutra unijnych rolników, dzięki czemu...

Bliny z maczanicą na Pikniku zbożowym w Piotrowicach

Admin

2013-06-26

Tradycyjnie już podczas XVIII Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach w dniu 23 czerwca odbył się Piknik Zbożowy zorganizowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Ideą Pikniku Zbożowego była prezentacja tradycyjnych wyrobów zbożowych - chleba, bułek z pieców...

KRIR przeciw tworzeniu dodatkowej bazy danych o rolnikach przez sanepid

Admin

2013-06-24

Realizując wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych podjęty na posiedzeniu w dniu 22 maja br. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi wnioskując o ustosunkowanie się do kwestii tworzenia przez sanepid bazy danych o rolnikach działających na rynku pierwotnym. Na podstawie...

Problemy z ubojem z konieczności

Admin

2013-06-24

W związku z problemami, na jakie napotykają rolnicy, zmuszeni ze względu na stan zdrowia zwierząt dokonać uboju z konieczności, KRIR wystąpiła do Ministra Rolnictwa po raz kolejny w tej sprawie. W naszym wystąpieniu o udostępnienie wykazu ubojni, samorząd rolniczy sugeruje...

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.

Admin

2013-06-24

Uchwałą nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 5 czerwca 2013 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte...

Copa-Cogeca w sprawie ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka

Admin

2013-06-24

Copa-Cogeca pragnie podkreślić, że zapobieganie klęskom żywiołowym powinno w pierwszej kolejności opierać się na odpowiednim zarządzaniu zasobami naturalnymi w celu zapobiegania powodziom, suszom, osunięciom ziemi itp., łącznie z zarządzaniem gruntami. Jest to bowiem najlepszy...

Dobiega końca wypłata dopłat bezpośrednich, ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Admin

2013-06-24

Blisko 13,6 mld zł wypłaciła do 20 czerwca 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2012 rok. Jest to około 98% koperty finansowej przeznaczonej dla polskich rolników na takie płatności i oznacza, że ARiMR wywiązała się w terminie...

Zbliża się koniec terminu na składanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego!

Admin

2013-06-24

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 25 czerwca br., jest ostatnim dniem składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Termin na składanie wniosków...
PlikiPismo

Ubój rytualny

Admin

2013-06-20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe w roku

Admin

2013-06-20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba przedstawił Kompleksowy program wsparcia dla rolników, którzy ponieśli w tym roku straty w wyniku nadmiernych opadów, powodzi, gradobicia, wichur czy innych klęsk żywiołowych. Zostanie on przedłożony do decyzji Rady...

Wniosek do MEN w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół rolniczych

Admin

2013-06-20

Realizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się w dniu 22 maja 2013 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej w kwestii odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół rolniczych. Uczniowie...

14 lipca 2013 r. XVIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu

Admin

2013-06-19

Celem festiwalu jest popularyzacja  dziedzictwa kulturowego wsi polskiej, szczególnie w odniesieniu do muzyki ludowej i różnorodności kulturalnej. Prezentacja amatorskiej twórczości muzyków ludowych oraz upowszechnianie wiedzy wśród społeczności...

XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i XXXIII Dni Doradztwa Rolniczego w Piotrowicach

Admin

2013-06-19

INFORMACJA

Zarząd DIR w sprawie kryteriów stosowanych przy przetargach ofertowych na dzierżawę gruntów na terenie Dolnego Śląska

Admin

2013-06-14

Stanowisko Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie: kryteriów stosowanych przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych przy przetargach ofertowych na dzierżawę gruntów na terenie Dolnego Śląska   Wychodząc naprzeciw...

PILNE - kwotowanie mleka

Admin

2013-06-12

Przekazujemy Państwu pismo Departamentu Rynków Rolnych MRiRW zawierające prośbę o przesłanie uwag do propozycji poprawki nr 312 odnośnie do art. 156a w projekcie rozporządzenia dotyczącym jednolitej wspólnej organizacji rynków. Uprzejmie prosimy o potraktowanie sprawy...

Zarząd DIR w sprawie nadmiernej populacji bobrów w gminie Oława

Admin

2013-06-12

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, na wniosek Rady Powiatowej DIR w Oławie, wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wydanie zezwolenia na częściowy odstrzał bobrów w związku z ich nadmierną populacją w obrębach wsi: Siedlce, Marcinkowice, Zakrzów i Stanowice w gminie...

Prowizje i opłaty od kredytów preferencyjnych

Admin

2013-06-11

We wrześniu 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 167 poz. 988 z 3.09.2012 r.). Jedna z ważniejszych zmian...

Samorząd rolniczy przeciw odpowiedzialności zbiorowej w rolnictwie ekologicznym

Admin

2013-06-11

W związku z wnioskiem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz zgłaszanymi przez izby rolnicze krytycznymi uwagami i postulatami dotyczącymi zmian w zasadach programu rolnośrodowiskowego wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.03.2013 r. w sprawie szczegółowych...

Ministerstwo Finansów w sprawie opłaty skarbowej za potwierdzenie kserokopii faktury VAT

Admin

2013-06-11

W dniu 28 maja br., Ministerstwo Finansów przesłało do Biura KRIR odpowiedź w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących pobierania opłat skarbowych przez organy gminy za wydanie oryginału faktur VAT po zakończeniu postępowania administracyjnego w zakresie zwrotu akcyzy zawartej w...

Zarząd DIR w sprawie błędów w PEG

Admin

2013-06-06

Na wniosek Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu Zarząd wystapił do ARiMR we Wrocławiu w sprawie dużej ilości błędów w PEG.

Majówka z Wołowiną Sudecką

Admin

2013-06-06

Grupa Producencka „Wołowina Sudecka” w dniach 31 maj- 1 czerwiec br. w Nowej Wsi, Gm. Międzylesie zorganizowała Majówkę Rodzinną. Dolnośląska Izba Rolnicza była współorganizatorem imprezy.  Rozpoczęciem majówki był koncert muzyki poważnej w...

Zarząd DIR spotkał się z Dyrektorem ANR w sprawie zasad organizowania przetargów ofertowych

Admin

2013-06-06

W dniu 04.06.2013 roku Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej DIR, na wniosek ANR w biurze OT we Wrocławiu, wzięli udział w konsultacjach celem wypracowania zasad dotyczących organizowania przetargów ofertowych. ...

22-23 czerwiec 2013 r. - Zarząd DIR zaprasza na XVIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach

Admin

2013-05-31

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, juz tradycyjnie, ma zaszczyt poinformować,  że w dniach 22-23.06.2013 r. odbędzie się XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych,  XXXIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego  oraz VIII Dolnośląski Przegląd Pieśni Folklorystycznej...

O szkodach łowieckich w Górze

Admin

2013-05-31

Z inicjatywy Górowskiej Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej 28 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się konferencja pt. „Szkody łowieckie narastający problem w rolnictwie” W konferencji uczestniczyli Starosta...

Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność

Admin

2013-05-31

Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 353) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2013 wynosi 3 092 zł. Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o...

Oświadczenie KRIR

Admin

2013-05-29

Modulacja płatności

Admin

2013-05-29

Wstępna opinia KRIR do zarysu PROW 2014-2020

Admin

2013-05-29

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

Admin

2013-05-29

W dniu 9 maja 2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie DIR powiatu oławskiego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej,  poświęcone głównie sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pod farmy wiatrowe, oraz inne tereny wchodzące w skład infrastruktury gminy Oława i...

Harmonogram szkoleń organizowanych przez DODR we Wrocławiu w czerwcu 2013 roku

Admin

2013-05-29

Chów bydła mięsnego szansą dla słabych ziem

Admin

2013-05-24

Chów bydła mięsnego na użytkach zielonych położonych na słabych glebach byłego województwa wrocławskiego był tematem konferencji zorganizowanej 23 maja br. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Incjatorem tej konferencji byli v-ce prezes DIR Ryszard Borys i przewodniczący...

Notowania cen na rynku zbóż za okres: 6 - 12 maj 2013 r.

Admin

2013-05-23

Informacja

Opinia Zarządu KRIR do zarysu PROW 2014-2020

Admin

2013-05-23

Odpowiedź MRiRW w sprawie afer mięsnych

Admin

2013-05-23

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku

Admin

2013-05-23

  W dniu 17.05. 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kłodzku odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Kłodzkiego. Gośćmi zaproszonymi byli: Pan Wiktor Skotnicki z Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Julita Lisowska- Kierownik Powiatowego  Inspektoratu Ochrony...

Ubój w gospodartstwie po staremu

Admin

2013-05-23

Krajowa Rada Izb Rolniczych wielokrotnie występowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przepisów związanych z ubojem zwierząt na potrzeby własne. Niestety MRiRW nie zamierza obecnie nowelizować krajowych przepisów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie...

Kojce dla trzody a sprawa koryt

Admin

2013-05-23

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę interpretacji przepisów przez służby nadzorujące gospodarstwa produkujące  trzodę chlewną w zakresie dobrostanu zwierząt. Wątpliwości dotyczyły wliczania urządzeń służących do...

Samorząd rolniczy opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Admin

2013-05-21

14 maja Zarząd KRIR przekazał swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Orydnacja podatkowa. Rozumiejąc przesłanki  do wprowadzenia przez resort finansów „instytucji odpowiedzialności solidarnej”, aby...

Samorząd rolniczy przeciwny podwyższaniu prowizji przygotowawczej udzielonego kredytu na rzecz banku

Admin

2013-05-21

W związku z poddanym konsultacjom społecznym projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz założeń dotyczących wykorzystania środków pochodzących ze...

Zarząd DIR zgłosił tematy do omówienia na Radzie Społecznej ANR

Admin

2013-05-17

W związku z posiedzeniem Rady Społecznej Agencji Nieruchomości Rolnych, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wniósł do omówienia niżej wymienione tematy: 1. Nieprzedłużanie przez Agencję umowy dzierżawy bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia. 2. Problem młodych...

Nowa graniczna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2013 rok

Admin

2013-05-17

  Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 353) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2013 wynosi 3 092 zł. Więcej wyjaśnień o zasadach...
PlikiPlakat

Majówka Rodzinna - 30 maj - 1 czerwiec 2013 r.

Admin

2013-05-15

  Grupa producencka "Wołowina Sudecka" zaprasza na Majówkę Rodzinną, która odbędzie się w dniach 30 maj - 1 czerwiec 2013 roku w Nowej Wsi, Gmina Międzylesie.  Producenci, którzy chcą uczestniczyć ze swoimi produktami proszeni są o kontakt pod numerem...

ARiMR ostrzega - spóźnialscy dostaną mniej pieniędzy!

Admin

2013-05-14

Kto nie zdąży złożyć wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych do 15 maja, będzie miał obniżone te dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Aby ułatwić wszystkim rolnikom dotrzymanie tego terminu, Agencja...

Ustawa o nasiennictwie

Admin

2013-05-14

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512):  - z 27 marca 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do...

Notowania cen: 29.04.2013 - 05.05.2013 r.

Admin

2013-05-14

Rynek zbóż

Rynek owoców i warzyw

Rynek drobiu

Rynek mleka

Rynek jaj

Rynek wieprzowiny 

Rynek wołowiny i cielęciny

Ceny zbóż mocno w górę

Admin

2013-05-13

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach stały pod znakiem wzrostów. Pszenica na MATIF w kontrakcie majowym podrożała o 1,2 proc., na CBOT wzrosła o 2,8 proc. Kukurydza w Paryżu podniosła się o 0,6 proc. i w Chicago wzrosła o 2,9 proc. Sytuacja na rynku...

Opryskiwacze - mieszanie w zbiorniku

Admin

2013-05-13

Sporządzanie mieszanin zbiornikowych w opryskiwaczach jest ekonomicznym i dobrym rozwiązaniem w związku z oszczędnością czasu pieniędzy i mniejszym ugniataniem gleby . Jednak by mieszać trzeba poznać kilka zasad. Po pierwsze nie powinniśmy sami eksperymentować nad sporządzaniem...

Opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin bez dodatkowych obciążeń

Admin

2013-05-13

W 2014 roku odzyskanie w ramach recyklingu ma wynosić 55 proc. W tym kierunku zmierza też przyjęty projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. - Dlaczego w trakcie prac nad projektem nie zostały uwzględnione postulaty rolników, producentów i...

Konferencja - "Kierunek Europa- Perspektywy Rozwoju Unii Europejskiej 2014-2020"

Admin

2013-05-13

Celem konferencji, podczas której dokonaliśmy oficjalnego otwarcia Punktu informacji Europejskiej Europe Direct w Kłodzku, była wymiana poglądów nt.: bieżącej działalności Unii Europejskiej ws. zapobiegania skutkom kryzysu gospodarczego; warunków wprowadzenia w...

Kwestionariusz w sprawie nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym

Admin

2013-05-13

Kwestionariusz

Czy podatek rolny zostanie zastąpiony podatkiem dochodowym?

Admin

2013-05-13

Ministerstwo finansów prowadzi analizy dotyczące możliwości wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie, ale nie ma jeszcze gotowych założeń do takiego projektu – poinformowała Maria Kalinowska z Departamentu Podatku Dochodowego Ministerstwa...

Rada Ministrów w sprawie uboju rytualnego

Admin

2013-05-10

3 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana polega na dopuszczeniu uboju zwierząt wykonywanego zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne pod warunkiem, że...

Odpowiedź MRiRW na pismo Prezesa KRIR dotyczące afer mięsnych

Admin

2013-05-10

Resort rolnictwa odpowiedział na pismo Prezesa KRIR skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 kwietnia br. w sprawie afer mięsnych i zaistniałych w ostatnim czasie przypadków wykrytych nieprawidłości w zakładach przetwórstwa mięsnego. Ministerstwo poinformowało, iż...

MRiRW w odpowiedzi na krytykę propozycji KE dot. obcięcia płatności bezpośrednich o 5% w 2013 r.

Admin

2013-05-10

W związku z propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą obcięcia płatności bezpośrednich o 5% w 2013 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała pismo do MRiRW wraz z komunikatem Copa-Cogeca krytykującym te plany, w pełni popierając ten komunikat i zwracając się z prośbą o opinię...

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru miesięcznika Krajowej Rady Izb Rolniczych „Polska Wieś”

Admin

2013-05-08

Polska Wieś

Funkcjonowanie punktów aptecznych

Admin

2013-05-08

PlikiPismo

Zasady wysyłki bulw ziemniaka do państw UE

Admin

2013-05-08

PlikiPismo

Informacja Ministra Rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu 2013 r.

Admin

2013-05-07

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

Admin

2013-05-06

  W dniu 17 kwietnia 2013 roku  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR  Powiatu Oławskiego w siedzibie biura w Oławie, prowadzone przez Przewodniczącego Rady Pana Ryszarda Borysa z udziałem zaproszonych gości: w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii przybyli Inspektorzy...

Konferencja DIR z rolnikami, myśliwymi i leśnikami

Admin

2013-04-30

19 kwietnia 2013 r. Dolnośląska Izba Rolnicza wraz z Okręgową Radę Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze zorganizowała konferencję rolników, myśliwych i leśników dotyczacą współpracy w dziedzinie szkód łowieckich. W spotkaniu...

Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych

Admin

2013-04-30

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zwróciło się z prośbą do Dolnośląskiej Izby Rolniczej o przekazanie poniższej informacji: Projekt szkoleniowy pod nazwą "Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników...
PlikiPismo

Kredyty klęskowe

Admin

2013-04-30

PlikiPismo

Programy wsparcia produkcji trzody chlewnej - odpowiedź na wniosek Zarządu DIR

Admin

2013-04-26

PlikiApel

Apel Ministra Rolnictwa w sprawie handlu ziemniakami

Admin

2013-04-26

Wystąpienie KRIR w sprawie przetargów ograniczonych

Admin

2013-04-26

Dionizy Prusiewicz członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia

Admin

2013-04-26

Z największą dumą i radością informuję, że Dionizy Prusiewicz Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego, został desygnowany na członka Naczelnej Rady Zatrudnienia. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej składa serdeczne gratulacje oraz życzy...

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie rozbiórki budynku warsztatowego i budynku garażowego położonego we Wrocławiu przy ul. Wiejska 29

Admin

2013-04-24

Ogłoszenie o konkursie ofert na zagospodarowanie działki położonej we Wrocławiu przy ul. Wiejska 29

Admin

2013-04-24

Zarząd DIR wniósł o obniżenie produkcji loch w gospodarstwie

Admin

2013-04-19

Uprawnienia wymagane od pracowników obsługujących ładowarki teleskopowe

Admin

2013-04-19

Projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych

Admin

2013-04-19

Projekt ustawy przygotowany przez radcę prawnego KRIR, zgodnie z ustaleniami na Posiedzeniu Komisji ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych w dniu 5 kwietnia br., z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Zmiany w dysponowaniu gruntami rolnymi

Admin

2013-04-19

16 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.   Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmian mających przyczynić się do...

Problem szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku

Admin

2013-04-19

Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

Admin

2013-04-17

Z dniem 27 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o środkach ochrony roślin, ogłoszona 12 kwietnia br. (Dz. U. poz. 455 ). Ustawa ta wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z 21 października 2009 r. – ustanawiającej ramy wspólnotowego...

Inspekcja w Agencji Nasiennej

Admin

2013-04-17

W styczniu br. KRIR wystpił do Głównego Inspektora Danych Osobowych w związku z zaniepokojeniem metodami pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych rolników przez Agencję Nasienną. Po przeprowadzeniu kontroli okazało się, że stosowane metody nie są zgodne z prawem i...

Terminy sporządzenia i zarejestrowania planów rolnośrodowiskowych

Admin

2013-04-17

Projekt ustawy o nasiennictwie

Admin

2013-04-17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, który otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu RP.

Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do 29 kwietnia 2013 r.

Dokument roboczy Copa-Cogeca w sprawie przyszłości unijnej polityki sektora mleczarskiego, z prośbą o przesyłanie uwag do dnia 22 kwietnia br.

Admin

2013-04-17

PlikiNotatka

Copa-Cogeca - „Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r

Admin

2013-04-17

Spotkanie Prezesów Izb Rolniczych z Kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnych

Admin

2013-04-17

W dniach 9-10 kwietnia  br. w siedzibie Stadniny Koni w Walewicach Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Pan Leszek Świętochowski zorganizował naradę  Dyrektorów Oddziałów Terenowych ANR i Filii  z Prezesami Izb Rolniczych. Na spotkaniu z ramienia Ministerstwa...

Wyjaśnienia MRiRW w sprawie modulacji płatności, które będą stosowane w 2013 roku

Admin

2013-04-12

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw polowych

Admin

2013-04-12

Wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyjaśnienia zasad spełnienia wymogu ubezpieczeń obowiązkowych upraw polowych w kontekście ewentualnych możliwości skorzystania z kredytów klęskowych oraz odpowiedź resortu rolnictwa.

Zabezpieczą interesy rolników

Admin

2013-04-12

Zgodnie z zasadą ubezpieczenia rolników w KRUS ubezpieczeniu podlega osoba prowadząca gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego, co jest jednoznaczne z tym że rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne 1 - 4 hektary fizyczne, o bardzo niskiej klasie gleby V – VI, nie...

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie przetargów ograniczonych nieruchomości o pow. 1,0 - 5,0 ha

Admin

2013-04-12

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do  ANR OT/Wrocław w sprawie likwidacji stosowania przetargów ograniczonych do sprzedaży nieruchomości, których powierzchnia zawiera się w przedziale 1,0 do 5,0 ha.

Redukcja płatności

Admin

2013-04-10

KRIR w sprawie podziału środków z unijnego budżetu

Admin

2013-04-10

Zarządu KRIR w sprawie zabezpieczenia w nowej perspektywie finansowej 2014 -20 środków na wsparcie obszarów OSN

Admin

2013-04-10

PlikiList

List Komitetów Copa-Cogeca dotyczący ankiety odnośnie skutków nieuczciwych praktyk handlowych w sektorze rolno-spożywczym

Admin

2013-04-10

Pismo MRiRW w sprawie stopnia wykorzystania krajowej kwoty dostaw w roku kwotowym 2012/2013

Admin

2013-04-10

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się do stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej

Admin

2013-04-10

Wymagania i badania techniczne opryskiwaczy

Admin

2013-04-08

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. poz. 415) oraz badania sprawności technicznej opryskiwaczy (Dz. U. poz. 416).zostały ogłoszone 2 kwietnia 2013 r. i wejdą w życie po upływie 3 miesięcy. Rozporządzenia te wdrażają...

Zarząd KRIR wnioskuje o pilne uruchomienie przez Rząd RP kredytów klęskowych

Admin

2013-04-08

Rolnicy czekają na uruchomienie kredytów inwestycyjnych, jak również kredytów klęskowych z lat poprzednich. Dlatego, 4 kwietnia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jak najszybsze uruchomienie przez Rząd RP...

Copa-Cogeca krytykuje plany obcięcia płatności dla rolników o kolejne 5% w 2013r.

Admin

2013-04-05

Copa-Cogeca skrytykowała nową propozycję dotyczącą obcięcia unijnych płatności bezpośrednich wypłacanych rolnikom w ramach Wspólnej polityki rolnej (WPR) o kolejne 5% w 2013 r. Cięcia te nie były planowane i mogą zagrozić inwestycjom już poczynionym lub zaplanowanym na 2013...

O kontroli działek rolnych metodą inspekcji terenowej oraz kontroli metodą FOTO

Admin

2013-04-05

Zgodnie z § 44 pkt 2 oraz pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wydanym w celu realizacji postanowień ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do zadań starosty...

Procedury i instrukcje w zakresie zasad dotyczących powiadamiania rolnika o kontroli

Admin

2013-04-05

Kwestie dokonywania zmian w procedurach kontroli na miejscu dotyczących wsparcia bezpośredniego i z tytułu ONW, aby o kontroli rolnik był powiadamiany, są szczegółowo regulowane na podstawie wspólnotowych aktów prawnych. Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od...

Pierwszy projekt nowego rozporządzenia de minimis

Admin

2013-04-05

Kryzys gospodarczo-finansowy potwierdził znaczenie kontroli pomocy państwa w kontekście ochrony integralności jednolitego rynku i propagowania naprawy gospodarczej. W dniu 8 maja 2012 r. Komisja przyjęła komunikat „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa”...

Najnowsze informacje na temat elektronicznej identyfikacji bydła

Admin

2013-04-05

Trwają negocjacje trójstronne na temat elektronicznej identyfikacji bydła oraz zniesienia przepisów dot. dobrowolnego oznaczania wołowiny. Udało się już osiągnąć postępy, jednak w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła istnieją trzy istotne kwestie, co do...

Informacje nt. przesyłania ziemniaków do krajów Unii Europejskiej

Admin

2013-04-05

Wołowina Sudecka

Admin

2013-04-04

W dniu 20 marca 2013 r. w Hotelu „Metro” w Boguszynie koło Kłodzka odbyła się konferencja na temat chowu bydła mięsnego w warunkach Pogórza Sudeckiego. Konferencję zorganizowali wspólnie Dolnośląska Izba Rolnicza – biura terenowe w Kłodzku i Zabkowicach...

Wystąpienie KRIR w sprawie zmian w programie rolnośrodowiskowym

Admin

2013-04-03

Elektroniczny miesięcznik PROWieści

Admin

2013-04-03

Uprzejmie informujemy Państwa, że został wydany pierwszy, w tym roku numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i...

Rekompensaty dla rolników gospodarujących na obszarach NATURA 2000

Admin

2013-04-03

Wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rekompensat dla rolników gospodarujących na obszarach NATURA 2000 wraz z odpowiedzią Resortu.

„Sołectwa@ w sieci”

Admin

2013-04-03

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło ogólnopolski konkurs pod hasłem „Sołectwa@ w sieci”. Inicjatywa, której partnerem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ma na celu aktywizację społeczności wiejskich i zachęcenie ich do korzystania z...

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość w Paszkowie

Admin

2013-03-28

Wyjazdowe posiedzenie Oleśnickiej Rady Powiatowej DIR w Bierutowie

Admin

2013-03-27

  Tradycją wprowadzoną przez przewodniczącego Powiatowej Rady DIR w Oleśnicy Dionizego Prusiewicza stały się wyjazdowe posiedzenia Rady do poszczególnych gmin powiatu. Samorządowcy z danej Gminy uczestnicząc w posiedzeniach Rady poznają czym na co dzień żyje Izba Rolnicza, a...

WRP Biznes

Admin

2013-03-25

Wiadomosci Rolnicze Polska Sp. z o.o.  zaprasza wszystkich członków Izb Rolniczych do zapoznania się z nową gazetą elektroniczną WRP Biznes, którą można sciągnąć na stronie www.wrp.pl, oraz do zamówienia prenumeraty z 50 % upustem specjalnie dla...

Sprzedaż nieruchomości rolnych od 1ha do 5 ha

Admin

2013-03-25

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - najistotniejsze zmiany

Admin

2013-03-25

PlikiPismo

Interpretacja wątpliwości odnośnie osób mających brać udział w posiedzeniach komisji przetargowych ANR

Admin

2013-03-25

Stanowisko resortu rolnictwa w sprawie finansowania wapnowania gleb przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Admin

2013-03-25

Prezentacje wielkanocne w Wąsoszu

Admin

2013-03-25

  20 marca 2012 roku, na  kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi, odbywał się IV Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego, tym razem w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu. Organizatorami tej wspaniałej imprezy byli Starostwo Powiatowe i Powiatowy...
PlikiPismo

Preferencyjne linie kredytowe dla rolnictwa w 2013 r.

Admin

2013-03-25

Programy wsparcia produkcji roślin wysokobiałkowych w Polsce

Admin

2013-03-25

  Inicjatywa wsparcia upraw roślin białkowych wynika z analizy i konieczności zmian struktury upraw roślin rolniczych jak również z obecnych i przyszłych celów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Jednym z nich jest pomoc w stosowaniu i wykorzystywaniu...
PlikiPlakat

Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny 25-30.03.2013 r. w Kłodzku

Admin

2013-03-23

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego zaprasza mieszkańców powiatu kłodzkiego na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w dniach 25- 30 marca 2013 roku na Rynku w Kłodzku. Podczas Jarmarku w dniach 26- 27 marca od godz. 10:00 do 16:00 odbędą...

XVI Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej

Admin

2013-03-21

  16 marca 2013 roku w Stroniu Śląskim odbyły się XVI Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. Honorowy Patronat objęła małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska. Organizatorami XVI Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej byli: gmina Stronie...
PlikiPisma

Bakterioza ziemniaka - odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa

Admin

2013-03-19

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowy

Admin

2013-03-18

15 marca 2013 roku ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. Wnioski należy złożyć do 15 maja 2013 r. Można je dostarczyć jeszcze po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca...

Dionizy Prusiewicz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR z Oleśnicy Osobowością Roku!

Admin

2013-03-14

  Trwający przez prawie dwa miesiące plebiscyt dobiegł końca. Tak naprawdę nie ma w nim przegranych, ani zwycięzców, gdyż wszyscy nominowani są ludźmi wyjątkowymi, ale nie zawsze docenianymi w lokalnym środowisku. W sumie otrzymali oni aż 11 059 głosów. Udany...

Projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych

Admin

2013-03-14

Nowe zasady działania przedstawicieli DIR w procedurach prowadzonych przez ANR na sprzedaż i dzierżawę gruntów rolnych

Admin

2013-03-08

W dniu 19.02.2013 r. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wydał postanowienie nr 1/2013 w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentu pod nazwą „Zasady działania przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Rolniczej w procedurach prowadzonych przez Agencję Nieruchomości Rolnych na...

Nowela ustawy o płatnościach podpisana!

Admin

2013-03-08

4 marca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o płatnościach bezpośrednich. Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy będą mogli za 2013 r. otrzymać dodatkową pomoc. Na ten cel może być przeznaczone 2 mld zł.  Przyjęta ustawa ma na celu dostosowanie ustawy z dnia 26 stycznia...

Ministerstwa Finansów w sprawie wypłaty płatności bezpośrednich

Admin

2013-03-08

Szkoleniowe Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Złotoryja

Admin

2013-03-08

W dniu 7 lutego 2013 roku na zamku Grodziec odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej  Powiatu Złotoryjskiego.  W ramach posiedzenia odbyło się szkolenie, którego tematem było: „Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez...

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR

Admin

2013-03-08

W dniu 22 lutego 2013 r.  odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry.   Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Grzegorz Mazur członek Zarządu KRIR, Roman Włodarz Prezes ŚIR, Jan Socha zastępca...

Polska wolna od GMO - kampania informacyjna

Admin

2013-03-06

Kontrowersje wokół uboju rytalnego

Admin

2013-03-06

Polscy naukowcy i weterynarze przeciwko ubojowi rytualnemu. Naukowcy i weterynarze są przeciwni tzw. ubojowi rytualnemu, który powoduje cierpienie zwierzęcia. Według nich, można znaleźć kompromis polegający np. na dokonaniu uboju po wcześniejszym ogłuszeniu, co ich zdaniem w...

Zawieszenie emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę

Admin

2013-03-06

Podjęcie przez rencistę, uprawnionego do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego od 1 stycznia 2013 r. nie powoduje utraty prawa do tej renty. W zależności od uzyskanego przychodu świadczenie może...

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca "Mleko"

Admin

2013-03-06

5 marca br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko”. Uczestnicy tego posiedzenia skupili się głównie na następujących punktach: sytuacja rynkowa, prognozy i zarządzanie, przygotowanie posiedzenie grupy...

Prezydent podpisał nowelę ustawy o płatnościach bezpośrednich

Admin

2013-03-06

4 marca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o płatnościach bezpośrednich. Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy będą mogli za 2013 r. otrzymać dodatkową pomoc. Na ten cel może być przeznaczone 2 mld zł. Przyjęta ustawa ma na celu dostosowanie ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r....

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie rodzaju roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Admin

2013-03-05

PlikiPismo

Ministerstwo Środowiska w sprawie propozycji wydłużenia okresu polowań zbiorowych na dziki do końca lutego

Admin

2013-03-05

Stanowisko Copa-Cogeca dotyczące polityki UE w sprawie biopaliw

Admin

2013-03-05

Projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa

Admin

2013-03-05

Zaktualizowano procedurę szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Admin

2013-03-01

Uwaga! KRUS podwyższa emerytury i renty!

Admin

2013-03-01

  Od 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z...

Swojskie szynki i kiełbasy na Pikniku wieprzowym w Mysłakowicach

Admin

2013-02-28

Pomimo padającego śniegu 22 lutego w „Chacie za Wsią” w Mysłakowicach gwarno było i tłoczno za sprawą Pikniku Wieprzowego zorganizowanego przez Dolnośląską Izbę Rolniczą w ramach projektu Smaki polskie-wieprzowina – polska tradycja finansowanego z funduszu promocji...

Poznańskie targi ogrodnictwa bliżej mieszkańców Brzegu Dolnego

Admin

2013-02-28

Dolnośląska Izba  Rolnicza i Urząd Miasta i Gminy  w Brzegu Dolnym sfinansowały  wyjazd do Poznania  24 lutego br. 44 mieszkańców Gminy Brzeg Dolny na Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA.  Organizatorem wyjazdu był  Powiatowy...

Spotkanie w sprawie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów – Dziwiszów

Admin

2013-02-28

W dniu 06. 02. 2013r w siedzibie RSP Stara Kamienica odbyło się spotkanie rolników oraz właścicieli gruntów przez które przebiega nowo wybudowany gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów – Dziwiszów.  Spotkanie zorganizował Przewodniczący...

Odpowiedź resortu rolnitwa na wniosek KRIR o wydłużenie okresu spłaty raty kredytu preferencyjnego

Admin

2013-02-13

W związku z pismem Zarządu KRIR z dnia 4 stycznia br. w sprawie wydłużenia z 7 dni do 30 dni dodatkowego okresu spłaty rat kapitału kredytów preferencyjnych z zachowaniem dopłat do oprocentowania tych kredytów, resort rolnictwa poinformował, że preferencyjne kredyty na...

Od 1 lutego br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Admin

2013-02-13

  Od 1 lutego br. można składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w...

Samorząd rolniczy za utrzymaniem uboju rytualnego w Polsce

Admin

2013-02-13

30 stycznia br. Zarząd KRIR przekazał MRiRW uwagi do projektu ustawy do zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Zarząd w pełni poprał projekt resortu rolnictwa. Przejrzyście wyeksponowane ewentualne negatywne skutki gospodarcze zarówno dla rolników jak i dla zakładów...

Aktualny stan zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń na terytorium Polski

Admin

2013-02-13

Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń jest realizowany od 2006 r. na obszarze województwa lubuskiego, a od 2008 r. na terytorium całej Polski. Celem programu jest uwolnienie terytorium Polski od w/w choroby. Umożliwi to w szczególności swobodny handel świniami w Unii...

Stabilny wzrost cen gruntów rolnych

Admin

2013-02-13

Rok 2012 był kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 19 288 zł, i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2011, która osiągnęła poziom 17 165 zł, była wyższa o 12%. W ubiegłym roku...

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Admin

2013-02-13

Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 11 lutego 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 7,1 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe ok. 882 tys. rolników. Do końca lutego dopłaty takie trafią do 70% uprawnionych rolników. Zgodnie z...

Przywódcy państw UE wynegocjowali "budżet rolny" na lata 2014-2020

Admin

2013-02-13

Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 Polska otrzyma 28,6 mld euro.  Uzgodnienia dotyczące budżetu UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020, którego częścią są środki na WPR, zapadły 8 lutego 2013 r., podczas szczytu Unii...

Rolnik członkiem komisji przetargowej

Admin

2013-02-01

W wyniku nowelizacji zarządzeń Prezesa ANR przedstawiciele rolników wskazani przez Izbę Rolniczą mogą brać udział w pracach komisji przetargowych. W uzasadnionych przypadkach rolnik biorący udział w przetargu zgłasza do Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu delegata...

Ostatni moment na zgłoszenie do OT ARR umów oddania w używanie kwoty indywidualnej

Admin

2013-01-31

Agencja Rynku Rolnego przypomina producentom mleka, że w dniu 31 stycznia 2013 r. upływa ustawowy termin składania do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wniosków o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej.Natomiast do ostatniego...

Dopłaty do materiału siewnego - aplikacja do wypełniania i drukowania wniosku

Admin

2013-01-31

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej...

Copa-Cogeca ostrzega przed dalszymi cięciami w nakładach na rolnictwo

Admin

2013-01-31

W liście wysłanym w dniu 29 stycznia br. do głów państw i rządów, Copa-Cogeca wzywała do utrzymania nakładów na rolnictwo w UE na obecnym poziomie, ostrzegając, że dalsze cięcia zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu, wzrostowi zatrudnieniu na obszarach...

Zarząd KRIR za wydłużeniem okresu polowań zbiorowych na dziki

Admin

2013-01-23

W związku z wzrastającą systematycznie liczebnością dzików oraz narastającymi zniszczeniami w uprawach rolnych, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przychylając się do wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o wydłużenie okresu polowań zbiorowych na dziki do końca lutego,...

Problem rolników podlegających czasowo ubezpieczeniu w ZUS z przechodzeniem na emeryturę

Admin

2013-01-23

W związku z niepokojącymi informacjami zgłoszonymi przez Podkarpacką Izbę Rolniczą, 15 stycznia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie możliwości rozwiązania problemu związanego z przechodzeniem na...

O prawidłowości pozyskiwania danych adresowych rolników przez Agencję Nasienną Sp. z o.o.

Admin

2013-01-23

9 stycznia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwracam się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o zbadanie o jaką bazę adresową chodzi i czy zakup licencji odbył się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niestety dotychczas nie uległy zmianie...

Notowania cen za okres: 07-13.01.2013 r.

Admin

2013-01-23

Rynek zbóż - zobacz

Rynek owoców i warzyw - zobacz

Rynek drobiu - zobacz

Rynek mleka - zobacz

Rynek wieprzowiny - zobacz

Rynek bydła, wołowiny i cielęciny - zobacz

Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje ustalenia z 11 stycznia br.

Admin

2013-01-22

18 stycznia br. Prezes Agencji zakończył wydawanie stosownych zarządzeń realizujących ustalenia z 11 stycznia 2013 r., które zostały zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym ...
PlikiPismo

Polski Związek Łowiecki w sprawie weryfikacji rocznych planów łowieckich

Admin

2013-01-21

PlikiPisma

Odpowiedź Prezydenta RP w sprawie GMO

Admin

2013-01-21

Kalkulacje rolnicze

Admin

2013-01-21

„Na Własne Konto”

Admin

2013-01-21

Rozpoczynają się zajęcia w ramach programu  „Na Własne Konto”   Wraz z początkiem ferii zimowych ruszają zajęcia w ramach programu „Na Własne Konto”. W tym tygodniu uczniowie z woj.: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego,...

Opiniowanie przez Izby Rolnicze zmian zasad wydzierżawiania, czy sprzedaży gruntów rolnych

Admin

2013-01-21

  W związku z zapytaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącym interpretacji art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) w kwestii opiniowania przez właściwą miejscowo izbę rolniczą przygotowanych przez radę...

Ustalenia w sprawie "słupów" podpisane

Admin

2013-01-16

11 stycznia br. miało miejsce spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Na zakończenie spotkania podpisano ustalenia, które będą służyły...

Przez innowacyjność do sukcesu - 23.01.2013 r.

Admin

2013-01-15

Dolnośląska Izba Rolnicza   zaprasza  na konferencję   Przez innowacyjność do sukcesu Wrocław – 23 stycznia 2013 r. ul. Zwycięska 4 Wrocław (budynek DODR)     09.00-10.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa   I SESJA 10.00-13.00...

Agencja uruchamia pieniądze na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)

Admin

2013-01-14

10 milionów zł. przekaże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpracującym z nią bankom, na dopłaty do udzielanych w 2013 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). Pieniądze te będą dostępne od 18 stycznia 2013 r. na...

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Admin

2013-01-14

  Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia...

Od 15 stycznia można ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego

Admin

2013-01-14

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące...

Od 1 stycznia 2013 obowiązują nowe przepisy dotyczące utrzymania loch i loszek

Admin

2013-01-14

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr...

Ceny zbóż do czerwca 2013 r. będą rosły

Admin

2013-01-14

Eksperci Agencji Rynku Rolnego przewidują, że do czerwca 2013 r. ceny zbóż będą rosły. A oto prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów ARR na posiedzeniu 9 stycznia 2013 r. wraz z cenami z listopada 2012 r. wg GUS.      ...

Nowe zasady obrotu ziemią

Admin

2013-01-14

Prezentujemy ustalenia z dn. 11.01.2013 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem ANR a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego Ustala się następujące zasady postępowania Agencji Nieruchomości Rolnych przy...

Negocjacje w sprawie ANR

Admin

2013-01-08

Prezentujemy komunikat ze spotkania grupy roboczej, powołanej w porozumieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby i Komitetu Protestacyjnego, które odbyło się dniach 03- 04 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Komitet...

Sprzedaż ziemi na przetargach na tzw. słupy i szkody łowieckie tematem posiedzenia RP Wołów

Admin

2013-01-08

Spór pomiędzy rolnikami z Gminy Wińsko i kołem łowieckim „Jeleń” z Wrocławia na temat szacowania szkód łowieckich trwa już od kilkunastu lat. Dotyczy obwodów łowieckich nr 62 i 63. Z inicjatywy przewodniczącego Rady Powiatowej DIR powiatu wołowskiego...
PlikiPisma

Propozycja zmian przepisów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR

Admin

2013-01-08

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

Admin

2013-01-08

Spotkanie przedstawicieli Rady Powiatu DIR w dniu 10.12.12.w firmie Agro Efekt w Sycowie z przedstawicielami Miasta i gminy Syców miało za zadanie przedstawić działania podejmowane przez DIR dla rolników i mieszkańców wsi, działania podejmowane przez samorząd lokalny,...

Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych za miesiąc grudzień 2012 r.

Admin

2013-01-08

Informacja z działalności Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych za okres od 1 do 31 grudnia 2012 r. Wydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawodawczy było VII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się w dniu 4 grudnia br. Członkowie Krajowej Rady...

Obserwacja ozimin

Admin

2013-01-08

V Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Admin

2013-01-07

W dniu 18 grudnia 2012 roku w Kaczycach na ziemi głogowskiej odbyło się V Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala.  Obrady zostały podzielone na dwie części. W...

Dopłaty do materiału siewnego

Admin

2013-01-04

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego...

Sprzedaż ziemniaków do UE wymaga certyfikatu z PIORIN-u

Admin

2013-01-04

Posiedzenie Wrocławskiej Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu zdominował temat przepisów nakładający na producenta sprzedającego ziemniaki do UE wymóg pobrania prób do badań na obecność chorób z wszystkich partii ziemniaków...

Spotkanie Opłatkowe dla władz samorządowych

Admin

2013-01-04

Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Wrocławski  Marian Gołębiewski   oraz    Włodzimierz Chlebosz  Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego    zapraszają na   Spotkanie Opłatkowe    dla władz samorządowych...

Życzenia Noworoczne

Admin

2013-01-03

Z okazji Nowego Roku, wszystkim rolnikom i mieszkańcom dolnośląskiej wsi, pragnę życzyć  dużo dobrego i wszelkiej pomyślności, aby wraz z ostatnią kartą kalendarza odeszły wszystkie złe nastroje, nieudane dni i  niewarte pamięci chwile. Niech w Nowym 2013 Roku szczęście...

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR

Admin

2013-01-02

  W dniu 19.12.2012r w Łagowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych byłego województwa jeleniogórskiego powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego, lwóweckiego, lubańskiego i jeleniogórskiego. Posiedzenie poświęcone było...

Zasady przy wysyłce ziemniaków do innych państw członkowskich UE

Admin

2013-01-02

Podział środków PROW 2014-2020

Admin

2013-01-02

Izby Rolnicze mają kontrolować sprzedaż państwowych gruntów

Admin

2013-01-02

Izby Rolnicze mają sprawować "praktyczną kontrolę" nad sprzedażą państwowych gruntów - zapowiedział minister rolnictwa Stanisław Kalemba po spotkaniu z wicewojewodą zachodniopomorskim i prezesem tamtejszej Izby Rolniczej. Rozmawiano nt. zarzutów rolników wobec ANR...

Nawozy – składniki pokarmowe dziś to za mało!

Admin

2013-01-02

Na rynku pojawia się coraz więcej nawozów, które nie tylko wzbogacają glebę w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin, zapobiegają ewentualnym niedoborom tych składników, ale spełniają dodatkowe funkcje – poprawiają odżywienie roślin aktywując pobieranie...
PlikiPisma

Wystąpienia KRIR w sprawie obrotu ziemią z zasobu ANR

Admin

2013-01-02

PlikiPisma

Wzór naliczania modulacji

Admin

2013-01-02

Materiały z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. obrotu ziemią po 2016 r.

Admin

2013-01-02

Pismo MRiRW w sprawie uwag zgłoszone przez KRIR do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin

Admin

2012-12-13

Program wymiany dysz w opryskiwaczach

Admin

2012-12-12

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH

Admin

2012-12-05

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w ramach programu "Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego I Rolniczego" na stronie internetwej www.coboru.pl utworzono bezpłatną aplikację  "PDOiR. Rekomendacja odmian". Aplikacja ta została zaprojektowana dla...

Apel Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie obrony budżetu na WPR i funduszy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Admin

2012-12-03

  Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w imieniu dolnośląskich rolników zwraca się z apelem do Bronisława Komorowskiego – Prezydenta RP, Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów, Stanisława Kalemby – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obrony...

Głogowskie posiedzenie Rady Powiatowej DIR

Admin

2012-11-30

20 listopada br. odbyło się posiedzenie Głogowskiej Rady Powiatowej DIR w Głogowie. Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatowej Alicja Mochol-Kędziora. W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej  Tadeusz Jakubowski.  Przedmiotem posiedzenia...

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszania płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

Admin

2012-11-30

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Admin

2012-11-30

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15. 11. 2012 r.

Admin

2012-11-28

W dniu 15.11.2012 r. w Braszowicach Gmina Ząbkowice Śląskie, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego. Gośćmi zaproszonymi byli Pan Tadeusz Jakubowski Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Pani Marta Pacuła oraz Pan...
PlikiPisma

Opiniowanie przez samorząd rolniczy ustalanych terenów NATURA i OSN

Admin

2012-11-27

Stanowisko PAN w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) oraz ich zastosowania w rolnictwie

Admin

2012-11-26

Wystąpienie KRIR do Premiera RP w sprawie utrzymania budżetu UE na rolnictwo

Admin

2012-11-26

PlikiWykaz

Wykaz rocznych kwot odszkodowań wypłacanych przez PZŁ z tytułu szkód łowieckich

Admin

2012-11-26

Zaproszenie na szkolenie: "Nowe prawo UE w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania"

Admin

2012-11-26

Odpowiedź MRiRW na pismo w sprawie zaskarżenia decyzji KE przewidującej redukcję płatności

Admin

2012-11-22

Oodpowiedź resortu rolnictwa na pismo w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych

Admin

2012-11-22

Szkolenie - Nowe prawo UE w sprawie ochrony zwierząt

Admin

2012-11-16

Samorząd rolniczy w sprawie trudności w otrzymaniu preferencyjnych kredytów klęskowych

Admin

2012-11-16

Wystąpienie Zarządu KRIR oraz odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie rozwiązania problemu szkód łowieckich

Admin

2012-11-16

PlikiPisma

Reakcja samorządu rolniczego w sprawie wywiadu Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Admin

2012-11-16

W dniu 09 listopada br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wystąpił z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie wywiadu Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej jaki ukazał się w dniu 29 października br. w Gazecie Wyborczej pt. „Nie powiemy dopłaty...

Samorząd rolniczy w sprawie wsparcia finansowego dla grup producentów rolnych

Admin

2012-11-16

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

Admin

2012-11-16

Nowiny Jeleniogórskie wybierają najlepszego sołtysa

Admin

2012-11-16

Szkolenie - „ORGANIZACJA PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ – STEROWANIE ROZRODEM”

Admin

2012-11-16

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza doradców i specjalistów zakładowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracowników Izb Rolniczych na seminarium organizowane w terminie 5-6 grudnia 2012 r....

XXI Szkole Zimowej Hodowców Bydła - 11-15 marca 2013 roku w Zakopane

Admin

2012-11-16

Interwencja samorządu rolniczego w sprawie kredytów preferencyjnych

Admin

2012-11-16

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie emerytur rolniczych

Admin

2012-11-16

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

Admin

2012-11-15

Projekt rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom IW, IJHARS oraz PIORIN uprawnień do nadawania grzywien

Admin

2012-11-15

Sprawozdanie z działalności Zarządu KRIR za miesiąc październik 2012 r.

Admin

2012-11-13

Pismo MRiRW w sprawie stopnia wykorzystania krajowej kwoty dostaw w bieżącym roku kwotowym

Admin

2012-11-13

Minister proponuje większe kompetencje dla izb rolniczych

Admin

2012-11-13

  Izby rolnicze powinny mieć większe uprawnienia, na co zezwalają obowiązujące przepisy. Organizacje te mogłyby się zająć doradztwem rolniczym - uważa minister rolnictwa Stanisław Kalemba. - Błędem administracji państwowej jest to, że nie odważy się przekazać konkretnych...

Limit pomocy de minimis na hektar

Admin

2012-11-13

Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR w sprawie w sprawie określenia limitu pomocy de minimis na hektar

Pliki

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań integrowanej produkcji roślin

Admin

2012-11-13

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, z prośba o zgłoszenie do...

Pomoc dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Admin

2012-11-13

Stowarzyszenie Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku chce pomóc Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy poprzez zbiórkę dobrych używanych oraz nowych rzeczy, które mogą przydać się wychowankom Ochotniczych Hufców Pracy. Wychowankami OHP w Oleśnicy jest...

Nowy numer elektronicznego miesięcznika PROWieści

Admin

2012-11-13

Informujemy, że został wydany siódmy numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej...

I edycja programu „Na Własne Konto”

Admin

2012-11-12

Stawka zwrotu podatku akcyzowego

Admin

2012-11-12

W związku z otrzymanym do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., 22 października br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał...

Pismo MRiRW w sprawie zniesienia historycznej zasady kwalifikowalności gruntów rolnych

Admin

2012-11-12

Krajowego program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych na 2013 r.

Admin

2012-11-09

Krajowego program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych na 2013r.

Admin

2012-11-09

Krajowego program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus) na 2013r.

Admin

2012-11-09

Nowe publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Admin

2012-11-09

Informujemy, iż w Wydawnictwie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w ostatnim czasie ukazały się nowe publikacje.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku

Admin

2012-11-09

W dniu 25.10.2012 r. w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej Gmina Radków, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego. Gośćmi zaproszonymi byli Pan Krzysztof Bieganowski oraz Pani Marta Pacuła z Administracji Zasobu...
PlikiWykaz

Wykaz gruntów objętych wyłączeniami z umów dzierżaw

Admin

2012-11-09

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

Admin

2012-11-07

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa w sprawie sposobu naliczania szkód spowodowanych wymarznięciami

Admin

2012-11-05

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca "Wieprzowina"

Admin

2012-11-05

30 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wieprzowina”. Podczas tego spotkania omówione zostały następujące tematy: Sytuacja na rynku wieprzowiny, dobrostan-wdrożenie Dyrektywy 2008/120/WE...

Spotkanie producentów ziemniaków w resorcie rolnictwa

Admin

2012-11-05

29 października br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce spotkanie producentów ziemniaków, w którym udział wzięli m.in. dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wiceprezes Izby Rolniczej...

Posiedzenie Koalicji na Rzecz Biopaliw

Admin

2012-10-30

W dniu 22 października br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w specjalnym, rozszerzonym posiedzeniu Koalicji na Rzecz Biopaliw. Poświęcone ono było niedawnej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian w Dyrektywie 2009/28/WE oraz Dyrektywie 2009/30/WE w sprawie...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na 2013 r. programu zwalczania wścieklizny

Admin

2012-10-30

Negocjacje w sprawie WPR na lata 2014 - 2020 r.

Admin

2012-10-30

PlikiProgram

Biomasa - nowe regulacje – nowe możliwości i obowiązki

Admin

2012-10-30

Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Współspalanie czy jednostka dedykowana. Biomasa – nowe regulacje – nowe możliwości i obowiązki” Jest to pierwszy warsztat obejmujący zagadnienia projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2012. W związku z...

Samorząd rolniczy za utrzymaniem wsparcia finansowego dla grup producentów rolnych

Admin

2012-10-24

W związku ze zmianami w organizacji wsparcia finansowego dla grup producentów, które wprowadziła Komisja Europejska tj. limity pomocy na realizację przez grupę jej planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw, 22 października br....

Samorząd rolniczy za wyższą stawką zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego w 2013 r

Admin

2012-10-24

W związku z otrzymanym do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., 22 października br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał...

Budżet 2014-2020: Posłowie do przywódców UE: "Poprzyjcie swoje słowa czynami"

Admin

2012-10-24

Budżet na badania i konkurencyjność musi zostać w przyszłości zwiększony tak, jak obiecali jednogłośnie przywódcy państw członkowskich podczas szczytu w czerwcu. Posłowie przyjęli stanowisko w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w której...

Pismo ARiMR w sprawie rozpatrywania wniosków w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej..."

Admin

2012-10-24

Pismo Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR w sprawie doprecyzowania informacji o zmianach w systemie kształcenia zawodowego dla beneficjentów działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”

Admin

2012-10-24

Pismo MRiRW ws. wydawania przez ARiMR zaświadczeń o wydaniu decyzji o przyznaniu płatności obszarowych

Admin

2012-10-24

Warunki stosowania środków ochrony roślin

Admin

2012-10-23

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

Prosimy o przesłanie opinii do 5 listopada br.

Opłaty za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych

Admin

2012-10-23

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, snejferów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu. Pozwoleń na handel...

W ARiMR trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 - 2013

Admin

2012-10-22

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Od początku naboru rolnicy...

Ruszyły wypłaty z ONW

Admin

2012-10-22

Od 16 października ruszyły wypłaty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat ONW. Rolnicy w ramach tych dopłat mają do końca roku otzrymać ponad miliard złotych. W Polsce ponad połowa rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie, gospodaruje w...

Jak zreformować KRUS

Admin

2012-10-22

We wtorek, w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP, odbyła się konferencja, na której przedstawiono koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce. Spotkaniu towarzyszyła debata, podczas której rozmawiano na temat możliwych zmian i płynących z...

Turcja blokuje import

Admin

2012-10-19

Związek Polskie Mięso informuję, że eksport niektórych kategorii zwierząt żywych do Turcji jest czasowo zawieszony na okres od 10 października do 28 października.   Zakaz dotyczy: • Zwierząt ubojowych; • Zwierzą do dalszego tuczu.   Nie ma...

CDR w Brwinowie zaprasza na szkolenie

Admin

2012-10-19

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na 3 dniowe szkolenie z zakresu „Hodowla owiec z uwzględnieniem ras rodzimych i przetwórstwa mleka”. Szkolenie jest skierowane do doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i specjalistów z Wojewódzkich...

DODR we Wrocławiu zaprasza na szkolenia

Admin

2012-10-19

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na szkolenie – warsztaty w ramach projektu Baltic Deal w dniach 24-25 października 2012 roku. Najlepsze praktyki ograniczające skażenie wód składnikami nawozowymi W programie między innymi: •  ...

Konkurs orki konnej w Pękocinie

Admin

2012-10-19

  Dnia 13 października br odbyła się już czwarta edycja konkursu orki zaprzęgiem konnym we wsi Piękocin  w powiat milicki. Zaprzęg składał się z jednego konia, a do orania służył pług tak zwany nurek. Organizatorzy przygotowali 10 stanowisk do orki, były to przejechane na...

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Admin

2012-10-19

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 roku.

Proszę o przesłanie Państwa opinii do 25 października (czwartek).

Integrowana ochrona roślin

Admin

2012-10-19

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Jest to rozporządzenie wykonawcze do procedowanej w Sejmie ustawy o środkach ochrony roślin.

Prosimy o przesłanie opinii do 31 października br.

 

Zasady gospodarki finansowej ANR

Admin

2012-10-19

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej ANR oraz  gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z uprzejma prośbą o zgłaszanie uwag  do dnia 25 października...

Niebezpieczeństwa umów dzierżawy

Admin

2012-10-19

PRAWNIK RADZI. Niebezpieczeństwa umów dzierżawy - Pułapka szybkiego zysku. W ostatnim czasie nasiliły się u dolnośląskich rolników wizyty przedstawicieli firm zajmujących się dzierżawą gruntów rolnych. Posiadacze gruntów rolnych są zachęcani do...
PlikiProjekt

Finansowanie wspólnej polityki rolnej

Admin

2012-10-18

Projekt informacji RP w sprawie zmiany wniosku Komisji COM (2011) 628 final/2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 08.11.2012...

„Jednolity rynek europejski przez pryzmat Wspólnej Polityki Rolnej” - seminarium na Zamku Grodziec

Admin

2012-10-16

Dnia 12.10.2012 roku na Zamku Grodziec, w gminie Zagrodno odbył się seminarium pt. „Jednolity rynek europejski przez pryzmat Wspólnej Polityki Rolnej”, które zostało  zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy, przy...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego

Admin

2012-10-16

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r., z prośbą o przesyłanie uwag do dnia 19 października br. 

PlikiProgram

Program jednolitej płatności obszarowej oraz uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w Polsce w 2012 r.

Admin

2012-10-16

ARiMR ws dodatkowych środków na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych

Admin

2012-10-16

Sprawozdanie z działalności Zarządu KRIR za miesiąc wrzesień br.

Admin

2012-10-15

  Wrzesień był miesiącem kończącym okres żniw. Tegoroczna produkcja zbóż w Polsce wygląda lepiej niż się spodziewano jeszcze kilka miesięcy temu. Rzeczywiście mroźna zima poczyniła szereg szkód w uprawach ozimin, powodując niejednokrotnie konieczność dokonania...

Festiwal miodu i wina

Admin

2012-10-15

Płynne złoto, aromatyczna słodycz ,cudowny dar matki natury to tylko niektóre określenia miodu używane przez ludzkość od zarania dziejów. Obfitość miodu symbolizowała bogactwo narodu. Gal Anonim notował w swych kronikach, że Polska to kraj mlekiem i miodem płynący. I tej...

Opinia KRIR na temat projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Admin

2012-10-15

Opinia Zarządu KRIR na temat ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2013 r.

Admin

2012-10-15

KRUSnal Bezpieczniak

Admin

2012-10-15

Wypadki na wsi z udziałem dzieci nie należą do rzadkości, zapobieganie im poprzez edukację najmłodszych jest jednym z celów KRUS. Najlepsze wyniki osiąga się ucząc poprzez zabawę, stąd zrodził się pomysł na konkurs „Krusnal Bezpieczniak” Konkurs upowszechnia...

BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Admin

2012-10-11

W imieniu Progress Group zapraszamy Państwa do udziału w V edycji Konferencji     BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, 25 października 2012 r.Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, WARSZAWA   Konferencja jest odpowiedzią na...

Eurolekcja w Szkole Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim

Admin

2012-10-11

Punkt Informacyjny Europe Direct-Legnica prowadzony  przez Dolnośląska Izbę Rolniczą organizuje i przeprowadza  bezpłatne lekcje poświęcone  tematyce unijnej. Lekcję europejskie są prowadzone zarówno w przedszkolach, świetlicach środowiskowych, szkołach...

Kosztowne hobby

Admin

2012-10-11

Rozmowa z Zygmuntem Szelejewskim hodowcą królików  z Łazisk gm.Bolesławiec. Dlaczego hodowla królików ? Króliki hodował mój ojciec i to on zaraził mnie tym bakcylem. Przyznać muszę, że jako dziecko nie lubiłem królików,...

„Uproszczona technologia upraw”- Szkolenie polowe dla rolników

Admin

2012-10-08

  W dniu 05. 10 .2012 r . w Szalejowie Górnym odbył się pokaz polowy dla rolników z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. Organizatorami pokazu byli: Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Urząd Miasta i Gminy Radków- Centrum Inicjatyw...

60 - lecie KGW w Braszowicach

Admin

2012-10-03

Dnia 22 września 2012  r. odbyła się świetlicy w Braszowicach niecodzienna i podwójna uroczystość, 60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich i 30 – lecie Zespołu Ludowego „Braszowiczanki”. Spotkanie członkiń Koła i gości poprzedziła Msza Św. w kościele...

Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie niskiego poziomu cen skupu jabłek

Admin

2012-10-03

Harmonogram szkoleń na październik 2012

Admin

2012-10-03

Odpowiedź MRiRW o przeciwdziałaniu szkodom powodowanym przez kormorany i ochronie bobrów

Admin

2012-10-03

Harmonogram przetargów na miesiąc październik 2012

Admin

2012-10-03

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa

Admin

2012-10-03

  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności...

Rolnicy na wystawie AGRO SHOW

Admin

2012-09-25

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Rolnicy powiatu głogowskiego , polkowickiego i górowskiego w niedzielę 23 września 2012 roku,  trzema autokarami pojechali na XIV Międzynarodową  Wystawę Rolniczą AGRO SHOW do Bednar.  Prezentacja bogatej oferty maszyn...
PlikiPismo

Wstępna reakcja Copa-Cogeca na propozycję Komisji Europejskiej w sprawie zasad obliczania i planów działania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania

Admin

2012-09-25

24-25 października 2012 roku odbędzie się spotkanie niemiecko-polskie nt.: „Systemy energii odnawialnej przyszłościa Polski”

Admin

2012-09-25

w dniach 24-25 pażdziernika 2012 roku odbędzie się spotkanie niemiecko-polskie nt.:  „Systemy energii odnawialnej przyszłościa Polski” Miejsce spotkania w Büdelsdorf - Niemcy. Uczestnikami będą tu liderzy, eksperci i producenci systemów energii odnawialnej...
PlikiPismo

Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące obowiązkowych szkoleń dla osób stosujących środki ochrony roślin

Admin

2012-09-25

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3/2012

Admin

2012-09-25

Uprzejmie informujemy, iż w Wydawnictwie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w ostatnim czasie ukazały się następujące publikacje:   Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3/2012     ISSN 0044-1600 Format B5, 171...
PlikiOferta

Oferta kursu umożliwiającego zdobycie kwalifikacji zawodowych ROLNIK oraz przystąpienie do egzaminu państwowego

Admin

2012-09-25

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorczości

Admin

2012-09-25

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej informuje, że jest współorganizatorem, wraz z Katowicką Izbą Gospodarczą, Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorczości. Jedną z istotnych części tego Kongresu są panele poświęcone rozwoju rolnictwa i jego otoczenia, rozwoju wsi i...

Zaproszenie na konferencję - "BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię"

Admin

2012-09-25

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V edycji Konferencji "BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię". Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020...

Posleski projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 10 października 2012 r.

Admin

2012-09-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 1 października 2012 r.

Admin

2012-09-25

Szkolenie - Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym

Admin

2012-09-25

Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń rolników, dotyczących problematyki ochrony zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Na przedstawiane przedsięwzięcie Fundacja uzyskała wsparcie finansowe z Wojewódzkich Funduszy Ochrony...
PlikiDecyzja

Decyzja wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 24.07.2012 r. zatwierdzającą przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za 2012 r.

Admin

2012-09-24

Projekt rozporządzenia do zaopiniowania

Admin

2012-09-24

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Prosimy o...

Informacja z działalności Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych za okres od 1 do 31 sierpnia 2012 r.

Admin

2012-09-24

Miesiąc sierpień to okres żniw dla rolnictwa. Zbiory w końcu sierpnia praktycznie zakończyły się, Do skoszenia pozostały niewielkie obszary zbóż na północy kraju. Tegoroczne zbiory będą niższe, z powodu wymarznięć, ale plony kukurydzy zrównoważą mniejsze zbiory...

Dożynki w Henrykowie

Admin

2012-09-21

W niedzielę 16 września w Henrykowie odbyły się Gminne Dożynki 2012. Rozpoczęły się dziękczynną, tradycyjną mszą św pod przewodnictwem ks dziekana Zbigniewa Kutnika  podczas której poświęcono dożynkowy wieniec.Dalsza część dożynek odbyła się na miejscowym...

I Dożynki Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pogórza Izerskiego

Admin

2012-09-20

      W dniu 16 września 2012 r. odbyły się I Dożynki Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pogórza Izerskiego. Na miejsce uroczystości, która odbyła się pod hasłem „DOŻYNKI DLA ROLNIKÓW” wybrano malowniczo położoną na przedgórzu...

Wspólna Polityka Rolna i Dożynki Prezydenckie w Spale

Admin

2012-09-20

15 września na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale spotkali się delegaci Krajowej  Rady  Izb Rolniczych  w celu przedyskutowania bieżącej sytuacji w rolnictwie. Dolnośląską Izbę reprezentował Tadeusz Jakubowski. Po spotkaniu delegaci uczestniczyli w Forum Debaty...
PlikiPismo

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące trudnej sytuacji na rynku ziemniaka

Admin

2012-09-17

Zgoda buduje, kłótnia rujnuje

Admin

2012-09-13

12 września br. z inicjatywy i na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej w starostwie powiatowym w Wołowie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, rolnicy i koło łowieckie Jeleń z Wrocławia oraz delegaci DIR powiatu wołowskiego. Przyjechało ponad 40 zainteresowanych...

Od 18 września 2012 r. preferencyjne kredyty dla rolników na nowych warunkach

Admin

2012-09-13

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 września rolnicy mogą się starać o preferencyjne kredyty inwestycyjne i klęskowe na nowych warunkach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów przyznało bowiem ARiMR  dodatkowe pieniądze...

Zawód Rolnik (X edycja)-ostatnia rekrutacja!

Admin

2012-09-13

Wykształcenie rolnicze - INTERNETEM- Zawód Rolnik (X edycja)-ostatnia rekrutacja!To już ostania edycja internetowego kursu, który umożliwia zdobycie wykształcenia w zawodzie Rolnik. Uruchamiana jest ostatnia rekrutacja, która umożliwia przygotowanie merytoryczne do...

Państwo dopłaci do materiału siewnego

Admin

2012-09-13

ARR przypomina, że od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. trwa okres, w którym można nabywać i zużywać do siewu/sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:    *zbóż ozimych,    *zbóż jarych,    *roślin...

Dożynki Powiatowe - Wambierzyce 2012

Admin

2012-09-12

W dniu 2 września odbyły się Dożynki Powiatowe w Wambierzycach. Obchody dożynek zaczęły się od Mszy Świętej Dziękczynnej na placu koronacyjnym NMP z udziałem delegacji gmin powiatu kłodzkiego. Obrzędy dożynkowe zaczęły się od ośpiewania wieńców i przemarszu korowodu...

Mała retencja to tykająca bomba

Admin

2012-09-12

W sobotę 8 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Międzyborzu spotkali się przedstawiciele Rady Powiatu Oleśnica z dyrektorem Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tadeuszem Jakubowskim. Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnica Dionizy Prusiewicz podsumował tegoroczne żniwa. Nie były one łatwe....

Dożynki Wojewódzkie w Dzierżoniowie

Admin

2012-09-12

W dniu 09.09.2012 r. w Dzierżoniowie odbyły się dożynki wojewódzkie, których udział wzieli marszałek Rafał Jurkowlaniec i członek zarządu Włodzimierz Chlebosz. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes DIR Leszek Grala, członek zarządu DIR Wiktor Skotnicki,...

Powstało nowe Biuro Terenowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Admin

2012-09-07

5 września 2012 roku o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie Biura Terenowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Oławie mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie przy ul. 3 Maja 1. Spotkanie inauguracyjne poprowadził Ryszard Borys Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej...

Z tratwy do ministerstwa

Admin

2012-09-07

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przyjął dziś rolników - uczestników happeningu płynących tratwą z województwa świętokrzyskiego do Warszawy.Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Stanisław Klepka. Rolnicy chcieli zwrócić uwagę na marże jakie...

Protestujący rolnicy na tratwie ruszyli do stolicy

Admin

2012-09-04

„Od rolnika do pośrednika – 3 000 procent znika" – z takim hasłem rolnicy ze Świętokrzyskiego wyruszyli z protestem do Warszawy. Do stolicy dotrą w czwartek nie autokarem, czy pociągiem, a... tratwą. Spływ Wisłą zajmie im 6 dni.W całym proteście chodzi o zbyt niskie,...

Dożynki Jasnogórskie 2012

Admin

2012-09-04

Koniec żniw zgodnie z wielowiekową tradycją stawał się świętem zwanym w zależności od różnych części Polski dożynkami, wyżynkami wieńcem czy obżynkami. Według  żniwnej tradycji po ścięciu ostatniego łanu dziewczęta  uczestniczące w pracach polowych wiły ze...

Choroby korzeni buraka cukrowego na terenach z nadmierną ilością opadów

Admin

2012-09-03

W bieżącym roku na niektórych plantacjach buraka cukrowego, szczególnie w rejonach o dużych ilościach opadów, poza chorobami liści - chwościk, plamistość liści - uaktywniły się grzyby glebowe, powodujące choroby korzeni buraka cukrowego – informują...

Czynsze ANR rosną

Admin

2012-09-03

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w II kw. br. wyniosła 10,5 dt/ha. Średnią wysokość czynszu dzierżawnego ANR określiła na podstawie zawartych w tym okresie 223 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 3 833 ha.Średni...

101 mln euro mniej na dopłaty w 2012

Admin

2012-09-03

Modulacja dopłat bezpośrednich w 2012 roku będzie. W 2013 rząd postara się "ten błąd naprawić". - Chciałbym poinformować, że modulacja dotyczy ok. 117 tys. gospodarstw powyżej 20 ha, które otrzymują powyżej 5 tys. euro płatności – wyjaśniał w Sejmie wiceminister...

Polska może przekroczyć kwotę mleczną

Admin

2012-09-03

Z danych przekazywanych systematycznie przez podmioty skupujące, do Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, dotyczących ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych wynika, że rok kwotowy 2012/2013 rozpoczął się rekordowo wysokim skupem mleka -...

Zdaniem Prezesa KRIR: Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich powinny być obowiązkowe

Admin

2012-08-30

Zdaniem Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich powinny być obowiązkowe, a rolnik sam powinien decydować, od jakiego ryzyka chce się ubezpieczyć. Przygotowany przez ministerstwo rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt...

V spotkanie integracyjne zespołów folklorystycznych „w małym trójkącie” 25. 08. 2012r Markocice – Bogatynia

Admin

2012-08-30

Prezes Leszek Grala wspólnie z członkiem zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tadeuszem Mochalskim uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym zespołów folklorystycznych zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach. W spotkaniu udział wzięły zespoły z...

Analiza rynku zbożowego tematem spotkania w Uboczu

Admin

2012-08-30

23. 08. 2012r w biurze terenowym w Uboczu odbyło się spotkanie rolników oraz osób zainteresowanych na temat analizy rynku zbożowego. Właściciel firmy INFO GRAIN Mirosław Marciniak przedstawił prezentację oraz ofertę dotyczącą przesyłania bieżącego raportu...

Dolnośląska Izba Rolnicza przekazała pomoc dla powodzian

Admin

2012-08-24

W dniu 09. 08. 2012 roku ponad miesiąc po powodzi jaka miała miejsce w Uboczu dnia 07. 07. 2012r Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala wspólnie z przewodniczącymi RP Bolesławca i Lwówka Śląskiego Władysławem Majkowskim i Zenonem Zatchiej przekazali poszkodowanym...

Kalemba: potrzebna inspekcja bezpieczeństwa żywności

Admin

2012-08-22

– Jeszcze w tym roku powinny powstać założenia do projektu ustawy o inspekcji bezpieczeństwa żywności – uważa minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Jego zdaniem to konieczne ze względu na interes konsumentów.Chodzi o połączenie inspekcji nadzorowanych przez...

Kalemba: ubezpieczenia w rolnictwie są konieczne

Admin

2012-08-22

Ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich powinno być powszechne, ale nie obowiązkowe – uważa minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Jego zdaniem trzeba uprościć system uruchamiania kredytów klęskowych.Minister wyjaśnił, że powszechność systemu rozumie tak, że jak...

Projektowane zmiany w ustawie o organizacji rynków owoców i warzyw

Admin

2012-08-22

Nowe regulacje wdrażają zmienione przepisy unijne, które ograniczają wsparcie finansowe dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw oraz wprowadzają zmiany w zasadach funkcjonowania grup już istniejących. Komisja Europejska zmieniła zasady wsparcia...

Gospodarowanie nieruchomościami do nowelizacji?

Admin

2012-08-21

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi wymaga nowelizacji. Mówili o tym posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas dyskusji nad sprawozdaniem z działalności ANR. - Dzisiaj mamy już pewność, że tę ustawę trzeba znowelizować. Znam wypowiedzi...

Posłowie zajmą się rynkiem ziemniaków jadalnych i przemysłowych

Admin

2012-08-21

Mimo obecnego spadku areału upraw, wciąż jesteśmy na czwartym-piątym miejscu na świecie w produkcji ziemniaka.Uprawom ziemniaka trzeba jednak poświęcić więcej zainteresowania, żebyśmy nie tracili pozycji na rynku - uważają posłowie.Poseł Piotr Polak (PiS) zamierza przygotować na...

Ruszył skup zboża

Admin

2012-08-16

Po prawie 2 tygodniach kiepskiej pogody rolnicy odetchnęli z ulgą i wreszcie rozpoczęli żniwa. Mimo, że to już połowa sierpnia z pól zebrano zaledwie 1/3 zbóż.Tegoroczne plony- mimo wiosennej suszy i ostatnich deszczy - są niezłe.Jakość zboża też jest dobra, a...

Plany nowego Ministra

Admin

2012-08-13

Trwają prace nad połączeniem Agencji Rynku Rolnego z Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformował nowy minister rolnictwa Stanisław Kalemba na swojej pierwszej konferencji prasowej, jednak nie określił, kiedy to się stanie.- Są założenia do tego połączenia. Słabą...

ARiMR poręczy spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich

Admin

2012-08-13

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjadą na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin. Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie...

ARR: Zdrożało mleko w proszku

Admin

2012-08-13

Za odtłuszczone mleko w proszku w dniach 30.07-05.08.2012 r. przeciętnie w kraju wytwórcy otrzymywali 8,92 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 10,52 zł/kg, tj. odpowiednio o 0,9 proc. i o 4,3 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena OMP była o 5 proc. wyższa, a cena...

Kalemba: od 2014 r. podatek dochodowy dla rolników

Admin

2012-08-13

Od 2014 r. rolnicy będą płacić podatek dochodowy. Projekt ustawy w tej sprawie został już uzgodniony z resortem finansów - mówi "Gazecie Wyborczej" nowy minister rolnictwa Stanisław KalembaJak mówi minister, podatek dochodowy zastąpi rolny, bo nie ma mowy, by rolnicy...

Senat przyjął ustawę o paszach GMO

Admin

2012-08-13

W dniach 2–3 sierpnia br. odbyło się 17. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 16 ustaw, do 7 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy i podjęła 2 uchwały okolicznościowe. W trakcie obrad Senat odrzucił (29 głosów za, 58 –...

Minister Zdrowia informuje o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2013 r.

Admin

2012-08-13

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 2 lipca 2012 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów i przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Ministrowi Zdrowia, w sprawie ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r., o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., resort...

Dane pozyskiwane przez Agencję Nasienną

Admin

2012-08-09

Pomoc publiczna dla rolników

Admin

2012-08-09

Wyznaczenie nowych obszarów OSN w Polsce

Admin

2012-08-09

PlikiPismo

Światowe Forum Rolnicze

Admin

2012-08-08

PlikiPismo

Minister Środowiska w sprawie szkód łowieckich

Admin

2012-08-08

PlikiPisma

Realizacja wniosków KRIR

Admin

2012-08-08

Uwaga! Szkolenia dla rolników z przetwórstwa zbóż, owoców, warzyw i mięsa

Admin

2012-08-08

Informacja dla rolników z ARR!!!

Admin

2012-08-06

Szanowni Państwo, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu przesyła poniższą informację dla rolników z prośbą o rozpowszechnienie jej wśród zainteresowanych w praktykowany przez Państwa sposób.Uwaga producenci rolni!Agencja Rynku Rolnego przypomina, że...

Spotkanie z firmą GAZ-SYSTEM nt wypłat odszkodowań dla rolników za szkody powstałe podczas budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów – Dziwiszów

Admin

2012-08-06

W dniu 02. 08. 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz firmy GAZ – SYSTEM. Spotkanie poświęcone było kwestiom dotyczącym wypłat...

Zachęcamy do zgłaszania uproszczeń technicznych przepisów WPR pozostających w zakresie kompetencji ARR

Admin

2012-08-06

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA ROLNIKÓW

Admin

2012-07-20

UWAGA!!! BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA ROLNIKÓW Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dolnośląskich rolników, uruchomił bezpłatną pomoc prawną dodatkowo w 3 Biurach Terenowych DIR. Pomoc prawna udzielana jest poprzez...
PlikiPismo

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Wicewojewody w sprawie odszkodowań dla właścicieli gruntów rolnych i innych działek za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów-Dziwiszów

Admin

2012-07-20

PlikiPismo

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Wojewody o niezwłoczne powołanie komisji klęskowych

Admin

2012-07-20

XVII Wojewódzki Festiwal Artystycznych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu

Admin

2012-07-20

W dniu 15 lipca 2012 r. na boisku sportowym w Stolcu odbył się XVII  Wojewódzki Festiwal Artystycznych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich którego głównym celem jest ochrona i zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej oraz...
PlikiPismo

Podziękowanie Ministra Rolnictwa za współpracę

Admin

2012-07-20

UWAGA!!! Projekt o GMO będzie głosowany w Senacie na posiedzeniu 25-26 lipca

Admin

2012-07-20

Informujemy, że posłowie PO-PSL przegłosowali projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, druk nr 457. Teraz projekt będzie głosowany w Senacie na posiedzeniu 25-26 lipca. UWAGA! Przegłosowanie  i  wprowadzenie tej propozycji ustawy oznacza, że aż do roku  2017(!) będziemy...

UWAGA!!! Zwrot akcyzy na olej napędowy - zgodnie z wnioskami samorządu rolniczego

Admin

2012-07-19

Podczas posiedzenia w dniu 10 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zarząd KRIR wielokrotnie...

Brak waloryzacji rent strukturalnych z naboru w 2010 r.

Admin

2012-07-19

W związku z kolejnym wystąpieniem Zarządu KRIR z dnia 4 lipca br. w sprawie waloryzacji rent strukturalnych, resort rolnictwa poinformował, że ze względu na obciążenie budżetu działania „Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Pomoc dla gospodarstw, które zostały poszkodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Admin

2012-07-19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że producenci rolni w gospodarstwach, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - poza...

Odpowiedź ANR OT/Wrocław dot. odwołania przetargu ustnego licytacji na sprzedaż działki położonej w obrębie Kurzątkowice

Admin

2012-07-19

Wyjaśnienie wątpliwości dot. oceny pomieszczeń oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi trzody chlewnej

Admin

2012-07-19

Nowy numer PROWieści!!!

Admin

2012-07-19

Piknik Zbożowy Piotrowice 2012

Admin

2012-07-13

Dolnośląska Izba Rolnicza w ramach projektu „ Piknik zbożowy” finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych zorganizowała w dniu 24.06.2012. w Piotrowicach stoisko wystawiennicze promujące w codziennej diecie wzrost spożycia zbóż...
PlikiPisma

Zmiany ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Admin

2012-07-13

Informacje dla beneficjentów pomocy finansowej w ramach PROW 2007- 2013.... poszkodowanych wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych

Admin

2012-07-13

Odpowiedź z MRiRW w związku z wystąpieniem Zarządu KRIR o uzupełnienie listy gatunków zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku

Admin

2012-07-13

Pismo Zarządu KRIR do Ministra Marka Sawickiego, w sprawie planowanych zmian w zakresie dopłat bezpośrednich po 2013 roku wraz z odpowiedzią

Admin

2012-07-13

MRiRW w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych

Admin

2012-07-09

W związku z wystąpieniem KRIR w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych resort rolnictwa poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przydzielać bankom limity akcji kredytowej do kwot wynikających z...

Zmiany dotyczące sposobu stosowania nawozów

Admin

2012-07-09

Z dniem 3 lipca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Zaproponowane zmiany wynikają z...

Spotkanie w sprawie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Admin

2012-07-09

W dniu 27 czerwca br. Zarząd KRIR oraz Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim oraz Wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciechem Zbrożkiem w sprawie sprzedaży gruntów w związku z nowelizacją ustawy o...

Pismo Ministra Finansów w sprawie stanu prac nad założeniami dotyczącymi opodatkowania podatkiem dochodowym działalności rolniczej

Admin

2012-07-04

Pismo KRIR do Ministra Rolnictwa w sprawie braku konsultacji społecznych założeń o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym

Admin

2012-07-04

Wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Premiera Donalda Tuska w sprawie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Admin

2012-07-04

List otwarty Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

Admin

2012-07-04

PlikiWnioski

Wnioski z seminarium Copa-Cogeca "Komunikacja" 2012

Admin

2012-07-04

Pismo z ARiMR w sprawie informacji o zmianach w systemie kształcenia zawodowego mogących mieć wpływ na możliwość uzupełnienia wykształcenia przez beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW na lata 2007-2013.

Admin

2012-07-04

IV Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej IV kadencji w Międzyborzu

Admin

2012-07-03

Dnia 21 czerwca 2012 r. odbyło się IV Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej IV kadencji w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu. Członkowie Walnego Zgromadzenia DIR zjechali się do Międzyborza na zaproszenie Przewodniczącego Rady...

Pismo skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie decyzji ARiMR w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2012

Admin

2012-07-02

Odpowiedź ANR OT Wrocław na pismo w sprawie zorganizowania spotkania z rolnikami z terenu gminy Wiązów

Admin

2012-07-02

23-24 czerwca br. w Piotrowicach odbyły się XXXII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego oraz XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Admin

2012-06-29

W dniach od 23-24 czerwca br. w Piotrowicach odbyły się XXXII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego oraz XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenie zostało bardzo starannie przygotowane i cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i...
PlikiPismo

Odpowiedź MRiRW na uchwałę KRIR w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie

Admin

2012-06-29

PlikiPismo

Odpowiedź KRIR na wnioski Dolnosląskiej Izby Rolniczej

Admin

2012-06-29

Dolnośląska Izba Rolnicza popiera działania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego

Admin

2012-06-15

Dni Pola w Sulikowie

Admin

2012-06-15

W dniu 4 czerwca 2012r. o godzinie 10.00 na polach pokazowych firmy Worpol Sulików we wsi Studniska Dolne pod patronatem Starosty Zgorzeleckiego odbyło się coroczne spotkanie pn. „Dni Pola”.  Podczas pokazu polowego zaprezentowano 22 odmiany rzepaku, 25 odmian...
PlikiPisma

Odpowiedź w sprawie projektu ustawy o środkach ochrony roślin

Admin

2012-06-11

Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej sprywatyzowana

Admin

2012-06-04

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało 1.662 udziałów w spółce Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej, stanowiących w przybliżeniu 5,33 proc. kapitału zakładowego spółki.Nabywca jest SAATBAU LINZ, OÖ Landes-Saatbaugenossenschaft registrierte Genossenschaft mit...

Scalanie i wymiana

Admin

2012-06-04

Uprawa podzielonych działek nie jest łatwa – więcej też kosztuje. Można postarać się o zamianę gruntów. Rolnicy zainteresowani scalaniem gruntów mogą wystąpić do starosty. Ten wystąpi o refundację kosztów do samorządu województwa. PROW 2007-2013...

Przetarg na dzierżawę od ANR

Admin

2012-06-04

ANR ogłasza dwa rodzaje przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa: w formie publicznego przetargu ustnego i przetargu ofert pisemnych. Przetarg ograniczony do tej samej kategorii uczestników może być przeprowadzony tylko jeden...

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę

Admin

2012-06-04

  Weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 kwietnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wprowadza ono kilka...

Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo dotyczące tworzenia obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego w Polsce

Admin

2012-06-01

Pismo Prezesa KRUS dotyczące wdrażania przez KRUS przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Admin

2012-06-01

Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność

Admin

2012-05-28

Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. z 2012 poz. 274) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2012 wynosi 3 011 zł. KRUS przypomina osobom podlegającym z...

Wnioski na zalesianie

Admin

2012-05-24

Od 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa zacznie przyjmować wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las.Od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od rolników wnioski o...

Rozmowy Zarządu KRIR z resortem środowiska m.in. w sprawie nowych obszarów OSN

Admin

2012-05-24

W dniu 18 maja br. Zarząd KRIR spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Januszem Zaleskim. W spotkaniu udział wzięli  również przedstawiciele Departamentu Zasobów Wodnych, Ochrony Środowiska oraz Zespołu ds. GMO Ministerstwa Środowiska.  Do...

Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych

Admin

2012-05-24

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:Zakaz stosowania mączek...

Nie będzie zaliczek na poczet opłaty za przekroczenie przysługujących kwot indywidualnych

Admin

2012-05-21

15 maja br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał  ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Uchwalona ustawa dotyczy uchylenia unormowań nakładających na...

O rozkładaniu na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP

Admin

2012-05-18

W związku z pismem KRIR z dnia 13 kwietnia br. w sprawie przepisów § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu ...

Ceny państwowych gruntów w I kwartale 2012 r.

Admin

2012-05-17

Według najnowszych danych średnia cena gruntów rolnych w I kwartale 2012 r. wyniosła 17 391 zł za 1 ha. W porównaniu do IV kw. 2011 r. nastąpił spadek średniej ceny o 1107 zł zł, czyli o 6%. Natomiast porównując I kwartał 2012 r. do I kwartału 2011 r. cena jest...

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych wobec aktualnej sytuacji w rolnictwie

Admin

2012-05-17

1. Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: a)uwzględniania uwag samorządu rolniczego w procesie tworzenia prawa i w propozycjach rozwiązywania istotnych spraw dla rolnictwa. b)bieżącego informowania członków izb rolniczych o zapowiadanych zmianach...

Spotkanie w sprawie rozdysponowania gruntów rolnych po Zakładach Rolnych "Siecieborowice"

Admin

2012-05-16

W dniu 15.05.2012 r. w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie odbyło się spotkanie z udziałem grupy rolników przedstawicieli Gminy oraz Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych – Pana Andrzeja Jamrozika, zorganizowane przez Panią Wójt Gminy Domaniów...

Dni Krzyżowe Św. Izydora

Admin

2012-05-15

Wspominając dziś Św. Izydora patrona rolników Chrześcijańskiej Europy,  w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej pragnę życzyć nam wszystkim Jego opieki,  a polom i zasiewom błogosławieństwa. Oby nikt nie był pazerny i nikt na Ziemi nie był...

Składki zdrowotne rolników w Trybunale Konstytucyjnym

Admin

2012-05-15

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’10 maja  podjęło decyzję o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego  wniosku  o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 1 i art. 2 Ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników za 2012...

Zarząd KRIR o konieczności nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Admin

2012-05-14

8 maja br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o konieczne zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Od czasu nowelizacji w 2011 roku Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku (Dz. Ustaw nr 137 z 2003 r.) o ochronie prawnej...

O waloryzacji rent strukturalnych

Admin

2012-05-14

W odpowiedzi na zapytanie Zarządu KRIR w sprawie waloryzacji rent strukturalnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że szczegółowe zasady dostępu do działania „Renty strukturalne" określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19...
PlikiPismo

Odpowiedź na wystąpienie KRIR w sprawie wydawania przez KRUS zaświadczeń i okresu ich ważności

Admin

2012-05-14

15-lecie reaktywowania izb rolniczych

Admin

2012-05-07

20 kwietnia br. w Lesznie, Krajowa Rada Izb Rolniczych obchodziła jubileusz 15-lecia reaktywowania działalności izb rolniczych i 115-lecia istnienia izb na ziemiach polskich. Jubileusz ten był niezwykłym świętem i wydarzeniem. Był również okazją do dokonania oceny dotychczasowych...

Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy

Admin

2012-04-24

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w którym uczestniczył dyrektor biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tadeusz Jakubowski. Tematem...
PlikiPismo

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej dot. sygnałów o nieprzestrzeganiu przez hodowców zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Admin

2012-04-24

Wyjaśnienia MRiRW nt. modulacji płatności bezpośrednich

Admin

2012-04-24

PlikiPisma

Odpowiedź Ministra Finansów w sprawie akcyzy na węgiel

Admin

2012-04-23

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystapiła do MRiRW w sprawie dostosowania opłat za badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny do obecnie obowiązujących przepisów

Admin

2012-04-23

PlikiPismo

Dolnośląska Izba Rolnicza wystąpiła do KRIR z pismem popierajacym działania Izby Rolniczej w Opolu w sprawie pilnego podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Admin

2012-04-23

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej uczestniczył w najstarszym konkursie tradycji

Admin

2012-04-23

Już po raz 28 na terenie zespołu pałacowego w Łomnicy 15 kwietnia 2012 r. odbyła się „Mała Wielkanoc”, podczas której Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala wręczał nagrody rzeczowe dla najlepszych wykonawców ufundowane przez DIR. „Mała...

ARiMR będzie miała więcej pieniędzy na dopłaty do kredytów preferencyjnych udzielanych rolnikom

Admin

2012-04-18

W związku z faktem, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zobowiązana do pomagania rolnikom w spłacie kredytów zaciągniętych na inwestycje w gospodarstwach, na odbudowę zniszczeń powstałych na skutek klęsk żywiołowych oraz na zakup ziemi oraz w związku z tym,...

Zarządzanie systemem melioracji - opinia prawna

Admin

2012-04-13

Warto zwrócić uwagę na kwestię zarządzania systemem melioracji, tzn. sprawnego wykonywania tychże obowiązków.  Problem nie od dziś Wśród rolników daje się wyraźnie słyszeć, że w wielu przypadkach nie ma co liczyć na pomoc jednostek samorządu...

Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych uproszczono dokumenty na dostawę węgla

Admin

2012-04-11

Na wniosek KRIR z dnia 22 lutego br. skierowany do Ministra Finansów Pana Jana Vincenta-Rostowskiego wprowadzono uproszczenia przepisów uprawniających gospodarstwa rolne oraz domowe do zwolnienia z opłaty akcyzy naliczanej do ceny węgla i koksu w sposób sprowadzający się...

Samorząd rolniczy w sprawie strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania

Admin

2012-04-06

  W dniu 3 kwietnia br. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania w okresie zimowym 2011/2012.   Mając na uwadze projekt rozporządzenia Rady...

Pomoc dla rolników poszkodowanych ujemnymi skutkami przezimowania

Admin

2012-04-06

Rada Ministrów przyjęła w dniu 3 kwietnia br. uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Rady...

Komisje oszacowały...

Admin

2012-04-03

Wymarznięcia na Dolnym Śląsku przedstawiają się następująco

ogółem wymarzło 108 162 ha w tym: 82 tys. ha zboża ozimego oraz 26 tys. ha rzepaku,
co stanowi: 24% powierzchni zasianych ozimin oraz 33% powierzchni zasianych rzepaków

Pisma w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej rezerwy z przeznaczeniem dla ARiMR na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych

Admin

2012-03-30

Odpowiedź na pismo ws wykładni terminu "dobra kultura rolna"

Admin

2012-03-30

Odpowiedź resortu rolnictwa na ponowny wniosek KRIR w sprawie zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych

Admin

2012-03-30

Wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych do MRiRW w sprawie strat w zbożach ozimych powstałych w wyniku tegorocznej zimy

Admin

2012-03-30

Odpowiedź KRIR na pismo Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie kredytów preferencyjnych na zakup gruntów rolnych

Admin

2012-03-26

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt

Admin

2012-03-26

Ulotka informacyjna

Dolnośląska Izba Rolnicza na targach AGROTECH w Kielcach

Admin

2012-03-26

        Rolnicy z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego w dniach 16-17 marca br. uczestniczyli w seminarium wyjazdowym zorganizowanym przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku i Ząbkowicach Śl. oraz Powiatowy Zespół Doradców w...

Dolnośląska Izba Rolnicza wystąpiła do starostów dolnośląskich w sprawie melioracji

Admin

2012-03-23

Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała i przeprowadziła cykl konferencji na Dolnym Śląsku nt. „Zasady funkcjonowania spółek wodnych na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych” w których uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele...

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do ANR w sprawie wydawanych przez Izbę opinii na mocy porozumienia pomiędzy Prezesem ANR i Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych

Admin

2012-03-22

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w imieniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Lubaniu, wystąpił do Administratora Zasobu WRSP w Rakowicach Wielkich z prośbą o przygotowanie informacji o będących w zasobie gruntach rolnych na terenie powiatu lubańskiego. Na mocy...

Dolnośląska Izba Rolnicza współorganizatorem konferencji pt. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw przy wsparciu funduszy unijnych”

Admin

2012-03-22

Dnia 20.03.2012 roku w Restauracji Kameleon w Jaworze, odbyła się konferencja pt. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw przy wsparciu funduszy unijnych”, która została  zorganizowana przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy, przy współpracy z...

Nowe „Zasady współpracy” pomiędzy ANR a KRIR oraz sprzedaży nieruchomości rolnych

Admin

2012-03-16

Pismo dotyczące „Zasad współpracy” pomiędzy ANR a KRIR oraz dokument Prezesa ANR w sprawie nowych zasad sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa.

Uzupełniające uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, szczególnie dot. propozycji podniesienia wieku emerytalnego pracujących z gospodarstwach rolnych

Admin

2012-03-16

Wystąpienie KRIR do Przew. Komisji Finansów Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rezerwy z przeznaczeniem na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych

Admin

2012-03-16

Pieniądze na scalanie gruntów i melioracje

Admin

2012-03-15

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca  rolników do skorzystania z pieniędzy na scalenie gruntów i melioracje z PROW 2007-2013. W Polsce, w wielu regionach, szczególnie wschodnich, wiele gruntów rolnych nadal nie zostało zmeliorowanych, a...

Wystąpienie KRIR do Premiera ws. zorganizowania debaty społecznej dot. sytuacji w rolnictwie

Admin

2012-03-15

W dniu 12 marca br. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wyrażenie zgody na spotkanie Pana Premiera z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych w ramach debaty społecznej w zakresie opiniowania projektów...

Krajowa Rada Izb Rolniczych w sprawie wieku emerytalnego rolników

Admin

2012-03-15

W dniu 14 marca br. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej uwagi uzupełniające do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SPołecznych oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na...

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej za okres od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r.

Admin

2012-03-14

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o składkach zdrowotnych rolników

Admin

2012-03-13

24 lutego br. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok (Dz. U. z 2012 roku, poz. 123) z art. 32 art. 68...

Copa – Cogeca ostrzega

Admin

2012-03-13

Komitety Copa-Cogeca ostrzegają przed nową propozycją Komisji Europejskiej, która w ramach instrumentów ograniczania zmian klimatu zobowiązuje unijny sektor rolnictwa i leśnictwa do monitorowania i zgłaszania od 2013 r. wszystkich zmian użytkowania gruntów, które...

Uwaga! Będą rekompensaty za sieci, linie i rurociągi na działkach

Admin

2012-03-13

18,7 mld zł rekompensat mają otrzymać właściciele nieruchomości, przez które przebiegają linie energetyczne, rurociągi, sieci wodociągowe i ciepłownicze, za uregulowanie stanu prawnego tej infrastruktury.  Kończą się już prace nad specjalnym projektem.Chodzi o ustawę o...

Odpowiedź z Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu dot. minimalnych norm

Admin

2012-03-13

Opinia Krajowej Rady Izb Rolniczych na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Admin

2012-03-12

Przypominamy - wypalanie traw przez rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą za to sankcje finansowe

Admin

2012-03-12

Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe i surowo zabronione, a wśród instytucji, które starają się powstrzymać ten proceder jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR przypomina rolnikom, że za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez...

Uwaga! Wzrost cen skupu żyta

Admin

2012-03-12

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji "Rynek zbóż" (nr 09/2012), przeciętna cena targowiskowa żyta w okresie od 27 lutego do 4 marca 2012 kształtowała się na poziomie 757 zł/t, notując wzrost w ujęciu tygodniowym o 8 zł (1,1 %).W...

Uwagi Krajowej Rady Izb Rolniczych do stanowiska MRiRW odnośnie pakietu legislacyjnego WPR 2014-2020

Admin

2012-03-09

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Rolnicze 01 - 05 października 2012 r. we Francji

Admin

2012-03-09

ABC postępowania w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej w gospodarstwie rolnym

Admin

2012-03-09

W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w roku siewu lub szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania albo szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w terminie do 20 maja...

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2012 r.

Admin

2012-03-06

Powodzie, huragany, grad i wiele innych czynnik losowych nie raz w ostatnim czasie porządnie dokuczyły rolnikom, niszcząc nie tylko uprawy, ale także budynki gospodarskie. By nie zostać na przysłowiowym lodzie, trzeba się ubezpieczyć. Co można ubezpieczyć i z jaką firmą?Do czego...

Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych skierowanego do Ministra Finansów w związku z przedłużającymi się konsultacjami międzyresortowymi w sprawie podwyższenia dopłat do zużytego do siewu kwalifikowanego materiału siewnego.

Admin

2012-03-05

Wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Finansów z wnioskiem o zabezpieczenie specjalnych rezerw z przeznaczeniem dla ARiMR na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych.

Admin

2012-03-05

Notatka nt. modulacji i dostosowania CNDP w 2012 r.

Admin

2012-02-24

STANOWISKO Przedstawicieli Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej reprezentujących powiaty bolesławiecki, lwówecki, zgorzelecki, jeleniogórski i lubański z dnia 21 lutego 20112 roku w sprawie: obrotu nieruchomościami rolnymi w regionie dolnośląskim

Admin

2012-02-24

Przedstawiciele samorządu rolniczego reprezentujący powiaty bolesławiecki, lubański, zgorzelecki, lwówecki i jeleniogórski z niezadowoleniem przyjęli fakt zniesienia społecznego nadzoru na Agencją Nieruchomości Rolnych. Likwidacja Rady Nadzorczej oraz wyeliminowanie samorządu...

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej byłego województwa jeleniogórskiego

Admin

2012-02-24

21. 02. 2012 roku w Gryfowie odbyło się wspólne posiedzenie rad powiatowych byłego województwa jeleniogórskiego powiatów bolesławieckiego, lwóweckiego, lubańskiego, jeleniogórskiego oraz zgorzeleckiego. Z zaproszenia nie skorzystał żaden delegat z...

Wystapienie Zarządu DIR do KRIR w sprawie minimalnych norm

Admin

2012-02-22

Wystąpienie Zarządu DIR do OT ANR we Wrocławiu o przerpowadzenie sprzedaży gruntów rolnych po Zakładach Rolnych "Siecieborowice"

Admin

2012-02-22

Dzierżawca na agencyjnej dzierżawie po 3 grudnia 2011 – spotkanie w siedzibie DIR

Admin

2012-02-08

6 lutego w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu odbyło się spotkanie prezesa DIR Leszka Grali, dyrektora DIR Tadeusza Jakubowskiego i przewodniczących rad powiatowych DIR z przedstawicielami oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z-cą dyrektora OT...

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Admin

2012-02-01

24 stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał  ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012, która określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania w okresie przejściowym od 1 stycznia...
PlikiOferta

Kancelaria Adwokacka - oferta udzielenia pomocy prawnej w zakresie ustanowienia służebności przesyłu

Admin

2012-01-02

Zmiana adresu siedziby Dolnośląśkiej Izby Rolniczej

Admin

2011-12-13

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 grudnia 2011 r. Dolnośląska Izba Rolnicza zmienia adres siedziby z ulicy Zwycięskiej 10 na ulicę Wiejską 29 we Wrocławiu. Nowe dane teleadresowe: Dolnośląska Izba Rolniczaul. Wiejska 2952 - 411 Wrocław tel.  71 339 98 26, 508 087 735, fax: 71 339...

Nowe władze Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Admin

2011-05-13

11 maja 2011 r. Leszek Grala zakończył starą i rozpoczął nową kadencję, na stanowisku prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po raz trzeci, delegaci uznali że ich interesy będzie reprezentował przedsiębiorca rolny z Pisarzowic koło Lubania. Leszek Grala kieruje dolnośląskim...

Adwokat radzi

Admin

2010-02-15

Jesteś rolnikiem, mieszkasz na wsi, masz problem natury prawnej? Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat Łukasz Opaliński.
Zgłoś swój problem lub skontaktuj się z najbliższym biurem DIR aby ustalić miejsce i temin spotkania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies 2011 © Dolnośląska Izba Rolnicza