Rada Powiatowa DIR Powiatu Oleśnickiego obradowała w Chełstowie k/Twardogóry

20 września 2017 r. w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie k/Twardogóry miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Zbigniew Potyrała – Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pani Elżbieta Łukajczuk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy, Pani Barbara Pajor – Główny specjalista w biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

            Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego otworzył jej Przewodniczący Pan Dionizy Prusiewicz. W pierwszej kolejności powitał zaproszonych gości oraz członków Rady, a następnie przedstawił porządek posiedzenia. Na początku spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanym w działalność samorządu rolniczego. Odznaczenia wręczył Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Złote medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymali: Pan Zbigniew Potyrała – Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, Pan Andrzej Drapiewski – delegat Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego z Gminy Twardogóra oraz Pani Gizela Laskowska – rolniczka z miejscowości Łazisko w Gminie Twardogóra.

            Podczas posiedzenia Rady Powiatowej jako pierwsza omówiona została sytuacja Pana Stanisława Niełacnego z Poniatowic w Gminie Oleśnica. Rolnik ten został zaproszony na spotkanie przez delegata RP DIR w Oleśnicy – Pana Macieja Ubę. Pan Stanisław Niełacny prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Gaszowice. Oprócz gruntów własnych uprawia jeszcze grunty dzierżawione od innej osoby na podstawie umowy ustnej. Umowa pisemna nigdy nie została zawarta. Problem stanowi fakt, iż osoba, od której Pan Stanisław Niełacny wydzierżawia grunty nie jest ich właścicielem, tylko sama je wydzierżawia od ANR na podstawie umowy dzierżawy zawartej, jak twierdzi, do 2030 r. W świetle obowiązującego prawa nie można poddzierżawiać osobie trzeciej gruntów dzierżawionych od ANR bez zgody Agencji (obecnie KOWR-u). Pan Stanisław Niełacny uprawia przedmiotowe grunty ponosząc na ten cel niemałe nakłady finansowe, a ponadto płaci wydzierżawiającemu kwotę 20 000 zł za dzierżawę oraz 6 000 zł tytułem podatku rolnego. Wziął 2 kredyty komercyjne na kwotę 700 000 zł. W chwili obecnej sytuacja finansowa rolnika jest dramatyczna, a bez dzierżawionych gruntów stanie się beznadziejna. Należy nadmienić, iż dopłaty bezpośrednie pobiera wydzierżawiający. Sprawą Pana Stanisława Niełacnego obiecał zająć się obecny na posiedzeniu Rady Powiatowej Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i jednocześnie jej reprezentant w Radzie Społecznej przy Dyrektorze KOWR we Wrocławiu. Rolnik został również umówiony na spotkanie z adwokatem Łukaszem Opalińskim celem uzyskania porady prawnej w przedmiotowej sprawie.

            Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Potyrała – Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przedstawiając obszerną charakterystykę regionu oraz największe osiągnięcia gminy i jej mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat. Gmina Twardogóra znajduje się w województwie dolnośląskim (ok. 50 km od Wrocławia), w powiecie oleśnickim. Liczy ponad 13 000 mieszkańców, z czego 7 000 zamieszkuje w samym mieście. Gmina podzielona jest na 18 sołectw. Prawie każda miejscowość gminy Twardogóra leży wśród lasów (lasy stanowią 45% powierzchni gminy). Z tego względu większość z nich ma nazwy pochodzące od drzew albo związane z lasem (np. Olszówka, Dąbrowa, Bukowinka, Grabowno itd.). Cały obszar gminy Twardogóra jest położony wśród Wzgórz Twardogórskich, tzw. Gór Kocich, należących do makroregionu Wału Trzebnickiego (jego wschodnich pasm). Północna część gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Ponadto na terenie gminy znajduje się rezerwat „Torfowisko koło Grabowna Wielkiego”. Na terenie gminy wytyczono 2 szlaki piesze, 3 rowerowe, 1 konny oraz 3 ścieżki rekreacyjne (treningowe) o łącznej długości prawie 250 km. W roku bieżącym Gmina Twardogóra została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Wzorowa Gmina”. Statuetkę oraz stosowny Certyfikat – z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego – podczas uroczystej gali na Zamku Topacz 19 września przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Pan Zbigniew Potyrała, któremu towarzyszył Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jan Świerad. Ten certyfikat stanowi potwierdzenie, że Gmina Twardogóra należy do najlepszych samorządów w Polsce i ma prawo używać nazwy „Wzorowa Gmina” do 31.12.2020 r. W Województwie Dolnośląskim była to pierwsza edycje tego konkursu, a honorowy patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, a także Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Kapituła konkursu, dokonując oceny zgłoszonych nominacji, brała pod uwagę m.in. wskaźniki prezentujące współpracę gospodarczą z przedsiębiorcami, wydatki gmin na infrastrukturę, ochronę środowiska, sport czy kulturę. Kapituła debatowała także nad poziomem realizacji projektów unijnych, zmian w oświacie oraz współpracy zagranicznej. Województwo Dolnośląskie zaliczane jest do najlepszych regionów Unii Europejskiej. W granicach administracyjnych województwa funkcjonuje 169 miast i gmin. Nagrodzone zostały tylko najlepsze, a wśród nich, w kategorii „Lider sportu”, Gmina Twardogóra. W 2015 r. Gmina Twardogóra zajęła 14-te miejsce w kraju pod względem liczby inwestycji. Na terenie Gminy praktycznie nie ma bezrobocia. W jej granicach prowadzi działalność ponad 600 podmiotów gospodarczych, wśród których do największych zaliczyć należy Fabrykę Mebli „Bodzio”. Kolejnym osiągnięciem Gminy Twardogóra jest zakwalifikowanie się do programu „Dolnośląski Delfinek”, którego głównym celem jest nauka pływania dla dzieci poprzez budowę sieci przyszkolnych krytych basenów kąpielowych. Do największych inwestycji poczynionych w ostatnim czasie na terenie Gminy Twardogóra należy z pewnością budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Goszcz i Grabowno Wielkie. Co roku Gminie udaje się pozyskać na inwestycje kwotę 7/8 – 10 mln zł ze środków zewnętrznych. Tegoroczny budżet Gminy wynosi ok. 70 mln zł. Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze  zatrudnia 48 osób oraz 1 200 osób w jednostkach mu podległych. W ubiegłym roku na terenie Gminy odbyły się 3 imprezy masowe ( z 5 organizowanych na terenie Powiatu Oleśnickiego).

            Drugim prelegentem był Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy. Poinformował zebranych, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja Programu bioasekuracji, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018”.Dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie jest obowiązkowe dla posiadaczy świń na obszarze województw:

 1. lubelskiego, w powiatach:
  • bialskim w gminach: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,
  • Biała Podlaska,
 2. mazowieckiego, w powiatach:
  • łosickim w gminach: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,
  • siedleckim w gminie Korczew,
 3. podlaskiego, w powiatach:
  • augustowskim w gminach: Sztabin i Bargłów Kościelny,
  • białostockim w gminach: Zabłudów, Michałowo, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,
  • bielskim w gminach: Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,
  • grajewskim w gminach: Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,
  • hajnowskim w gminach: Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka, z miastem Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,
  • kolneńskim w gminach: Grabowo i Stawiski,
  • łomżyńskim w gminach: Przytuły, Jedwabne i Wizna,
  • monieckim w gminach: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,
  • siemiatyckim w gminach: Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,
  • sokólskim w gminach: Korycin i Suchowola,
  • wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,
  • zambrowskim w gminie Rutki.

Wymagania bioasekuracji zawarte w Programie

 1.  Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
 2. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
 3. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku).
 4. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 5. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
 6. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.
 7. Zapewnienie aby:
  • osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  • do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodziły osoby postronne,
  • osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 8.  Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
  • dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2-4,
  • rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  • program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
  • zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w pkt 7 lit. c.
 9.  Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób.
 10. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Termin na dostosowanie gospodarstw do wymagań bioasekuracji:

 • wskazanych w punktach 1-8 i 10 powyżej – upłynął dnia 14 sierpnia 2017 r.
 • wskazanego w punkcie 9 – upływa 31 grudnia 2017 r.

Niedostosowanie gospodarstwa

Posiadacze utrzymujący świnie na obszarze wskazanym powyżej, którzy nie dostosują gospodarstw do ww. wymagań, powinni złożyć do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w Programie bioasekuracji. W takiej sytuacji:

 1. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję:
  • nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz
  • zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim świń przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Posiadaczowi świń będzie przysługiwać:
  • odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi świnie – odszkodowanie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
  • rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie – rekompensatę (w drodze decyzji) przyznaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Posiadaczowi utrzymującemu świnie na obszarze wskazanym powyżej, który nie dostosował gospodarstwa do dnia 14 sierpnia 2017 r. do ww. wymagań i nie złożył w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w Programie:

 1. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję:
  • nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz
  • zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Posiadaczowi świń:
  • przysługiwać będzie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi świnie – odszkodowanie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
  • nie będzie przysługiwać rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

            Afrykański pomór świń i ptasia grypa są to dwie choroby wirusowe, bardzo groźne i bardzo odmienne. Na szczęście nie przenoszą się na ludzi. Wirus ptasiej grypy po pewnym czasie ulega samoistnemu wygaszeniu. Wirus ASF jest bardzo trwały. Potrafi przetrwać długie tygodnie, gdyż jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Głównym rezerwuarem tego wirusa jest środowisko leśne. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.  Dotychczas w Polsce stwierdzono 93 ogniska ASF u świń oraz 0,5 tys. przypadków u dzików. Zainfekowanych jest kilkadziesiąt powiatów w 3 województwach. Wirus nieustępliwie rozprzestrzenia się na terenie naszego kraju, przesuwając się na zachód.W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych, związanych zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim ze wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego, nasienia itp . Wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony). Gospodarstwo utrzymujące świnie, położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

 • 40 dni – w obszarze zapowietrzonym, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze zapowietrzonym może zostać skrócony do 30 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę,
 • 30 dni – w obszarze zagrożonym, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze zagrożonym może zostać skrócony do 21 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę.

Po upływie ww. okresów należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa. Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii. Tylko duże fermy trzody chlewnej są w stanie zapewnić stosowanie zaostrzonych zasad bioasekuracji, co jest trudne do wykonania w przypadku hodowli drobnej, rozproszonej. Tak więc niezamierzonym efektem występowania ASF może być koncentracja hodowli trzody chlewnej w dużych fermach i upadek drobnych producentów, których nie będzie stać na spełnienie kosztownych wymogów bioasekuracji w przypadku utrzymywania w gospodarstwie kilku sztuk zwierząt. Należy również pamiętać, że najważniejszym wektorem w przenoszeniu wirusa jest człowiek. W celu zatrzymania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF w głąb kraju należałoby stworzyć „pas zaporowy” całkowicie pozbawiony hodowli świń.

            W kontekście występowania chorób zakaźnych zwierząt i ptaków, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący RP DIR Powiatu Oleśnickiego poruszył kwestię późniejszej utylizacji padłych zwierząt. Poinformował zebranych, że na terenie Powiatu Oleśnickiego działa firma produkująca piece do spalania, np. padłych ptaków. Posiadanie takiego pieca umożliwia hodowcy utylizację padłych zwierząt we własnym zakresie. Piece posiadają certyfikat ważny przez 10 lat. Koszt najmniejszego pieca to ok. 58 000 zł. W obliczu coraz większego zagrożenia spowodowanego występowaniem chorób zakaźnych zwierząt celowym wydaje się uruchomienie programu, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup takiego pieca.

            Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Łukajczuk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy. Omówiła zmiany w emeryturach z KRUS w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
 2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącznie warunki dotyczące:

 1. wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
 2. podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
 3. zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) emerytura wcześniejsza będzie przyznawana tylko tym rolnikom, którzy wymienione wyżej warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r. Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:

 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
 3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.). Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze – zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097). Prawo do emerytury rolniczej uzyska zatem osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wymaganym wiekiem oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej” ), będzie legitymować się co najmniej 25-letnim lub 30-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu nie zalicza się również przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej. Niemniej osoba, która po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego nabędzie prawo do emerytury rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej, będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych. Z dniem 31 grudnia 2017 r. przestaną funkcjonować wcześniejsze emerytury.

            W następnej kolejności głos zabrała Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy. Na wstępie poinformowała zebranych, że Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy organizuje szkolenie nt. „Ochrona roślin uprawnych – integrowana ochrona roślin (rozpoznawanie agrofagów, progi szkodliwości, technika ochrony roślin)”. Szkolenie odbędzie się 4 października 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. Następnie Pani Elżbieta Lewicka przekazała informację, iż rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać do ARiMR wnioski o pomoc do 31.10.2017 r. Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Pomoc dotyczy szkód, jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej. Wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r. Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 3. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Stawki pomocy wynoszą:

 1. 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
 2. 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
 3. maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wysokość pomocy w przypadku szkód, które wystąpiły w uprawach rolnych lub lasach ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy. Pomoc, w przypadku szkód w uprawach rolnych i budynkach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Powyższe pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy pomocy związanej ze szkodami w lasach.

Pomoc będzie udzielana:

1) w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,

2) poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:

 • w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 • w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł,

3) w ramach pomocy de minimis, gdy szkody wystąpiły w lasach.

Natomiast od 28 września do 27 październikamożna składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typuInwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020. W ramach tej pomocy rolnicy będą mogli zakupić sprzęt do utrzymania trwałych użytków zielonych. Pomoc również będzie można przeznaczyć na wyposażenie pastwisk oraz na budowę, modernizację budynków inwentarskich oraz ich wyposażenia, jeżeli będą służyły do prowadzenia produkcji zwierząt trawożernych (bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub wschodnie, konie, osły, kozy i owce.) żywionych w oparciu o trwałe użytki zielone znajdujące się w gospodarstwie. Co najmniej 1 ha Trwałych Użytków Zielonych musi być położony na obszarze Natura 2000.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która:

 • przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000;
 • nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;
 • nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 tej ustawy, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany;
 • spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji

W przypadku gdy pomoc ma być przyznana w zakresie produkcji zwierzęcej obejmuje ona wyłącznie inwestycje, które dotyczą zwierząt trawożernych a w wyniku tej operacji nastąpi:

 • rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo nastąpi
 • zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

Koszty kwalifikowane

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy, remontu, modernizacji budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;
 2. zakup nowych maszyn lub urządzeń (wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia) do: przygotowania, składowania lub zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania lub przechowywania mleka, przechowywania odchodów zwierzęcych;
 3. wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych , na których są wypasane zwierzęta, lub wybiegów dla zwierząt,
 4. zakupu nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych ( załącznik nr 1 do rozporządzenia).
 5. budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych,
 6. koszty ogólne w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku gdy inwestycję będzie realizował młody rolnik i 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych beneficjentów.

Limit pomocy

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo który w okresie realizacji programu wynosi

 • 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie
 • 200 tys. zł – jeśli pomoc jest przeznaczona na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich,

            Ostatnim prelegentem była Pani Barbara Pajor – Główny specjalista w biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, która przedstawiła pokrótce informacje dotyczące Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR. Do zadań KOWR należy:

 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne
 • zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa
 • inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych
 • popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych
 • wykonywanie praw z udziałów i akcji
 • wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie
 • monitorowanie:

a). produkcji biogazu rolniczego,
b). rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,
c). produkcji biopłynów.

 • gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624)
 • obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
 • gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi
 • wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;
 • udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych środków finansowych
 • przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka
 • uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1)

            Na zakończenie spotkania Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu DIR w ostatnim okresie, do której zaliczyć należy m. in.: 1) Organizację cyklu 4 debat rolniczo-łowieckich we współpracy z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wrocławiu. Ostatnia debata odbyła się 4 września br. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach i skupiła ok. 140 osób zainteresowanych stanem gospodarki łowieckiej na terenie RDLP we Wrocławiu, jak również tematyką szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych; oraz 2) Spotkanie Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad Powiatowych DIR w dniu 12 września br. w Dzierżoniowie.  Ponadto Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej poinformował zebranych, że wejście w życie nowej ustawy Prawo łowieckie najprawdopodobniej znowu zostanie przełożone o kolejny rok z powodu braku środków finansowych na ten cel w budżecie państwa na rok 2018.

Anna Pętalska-Nispoń

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7470 -0,04% [03:18]
 EUR / JPY 129,7000 +0,20% [03:19]
 EUR / PLN 4,2866 +0,01% [03:17]
 USD / JPY 111,9200 +0,14% [03:19]
 USD / PLN 3,6983 -0,06% [03:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna