Susza na Dolnym Śląsku

Miesiąc kwiecień i maj bieżącego roku charakteryzował się bardzo wysoka temperatura i nasłonecznieniem . Wartości te znacznie przekroczyły średnie normy wieloletnie. Dodatkowo stosunkowo niskie opady lub ich całkowity brak na niektórych obszarach wpłynął na niedobory wody dla roślin. Susza w kraju monitorowana jest przez Państwowy Instytut Badawczy IUNiG w Puławach , który dysponuje w kraju 666 punktami pomiarowymi. Według ostatniego raportu susza najbardziej dotknęła zasiewy jare. Dla zasiewów zagrożenie suszą na Dolnym Śląsku wystąpiło w 151 gminach na 169. Największe straty ponieśli rolnicy na powiecie Górowskim. Obecnie w gminach trwa powoływanie komisji , których zadaniem będzie oszacowanie strat wywołanych suszą. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele doradztwa rolniczego, urzędów gmin oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Na dzień dzisiejszy takie komisje zostały powołane w 20 gminach. Komisje powołuje Wojewoda na wniosek wójtów/burmistrzów gmin. Poszkodowani rolnicy powinni niezwłocznie złożyć we właściwym urzędzie wniosek o oszacowanie strat.

Zarząd DIR apeluje aby członkowie izby rolniczej włączyli się do pracy w komisjach szacujących straty

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8143 +0,46% [23:18]
 EUR / JPY 128,6010 +0,19% [23:18]
 EUR / PLN 4,2892 +0,06% [23:17]
 USD / JPY 113,2740 +0,59% [23:18]
 USD / PLN 3,7771 +0,45% [23:17]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Julia, Daniela