Kiedy rolnicy skorzystają ze wszystkich form pomocy w ramach restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw?

W związku z wieloma pytaniami rolników, które otrzymuje samorząd rolniczy w ostatnim czasie w zakresie wdrożenia wszystkich form pomocy dla rolników wskazanych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o informację dotyczącą terminu ich wprowadzenia.

Ww. przepisy weszły w życie 8 lutego br., jednak w dalszym ciągu nie jest udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomoc publiczna w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, a także nie jest udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomoc publiczna w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego, z uwagi na brak notyfikacji tych form pomocy przez Komisję Europejską.

Z informacji przekazywanych przez resort rolnictwa wynika, że ww. przepisy przedstawiono do notyfikacji KE w czerwcu 2018 roku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U L 248 z 24.09.2015, str. 9) dotyczącymi procedury notyfikacji programu pomocowego, decyzje w sprawie zgłoszonego programu pomocowego podejmowane są przez Komisję w terminie dwóch miesięcy. Bieg tego terminu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania lub od otrzymania wszelkich dodatkowych informacji, o jakie się zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych dalszych informacji.

W związku z powyższym, zwrócono się o informację na jakim etapie są prace Komisji Europejskiej w zakresie notyfikacji ww. przepisów i kiedy rolnicy mogą spodziewać się ich wprowadzenia – czy zgłoszenie tego programu pomocowego, przekazanego przez Rząd RP, jest już kompletnie, czy KE zgłasza jeszcze wątpliwości do wyjaśnienia?

Z uwagi na oczekiwanie wielu rolników na wejście w życie ww. przepisów, zwrócono się o pilną odpowiedź na pytania samorządu rolniczego.

Źródło: krir.pl

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8370 -0,05% [03:39]
 EUR / JPY 121,5190 +0,05% [03:39]
 EUR / PLN 4,2565 +0,02% [03:39]
 USD / JPY 107,9350 +0,07% [03:39]
 USD / PLN 3,7797 +0,03% [03:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Eustachy, Maria