Uwaga! Od 26 Czerwca Nie Będzie Wymagana Rękojmia

Od 26 czerwca 2019r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zasad nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nie będące rolnikami. Dotychczasowy obowiązek dawania przez nabywcę rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej zostanie zastąpiony zobowiązaniem się przez niego do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości. 

Wobec powyższego informujemy, że Dolnośląska Izba Rolnicza nie będzie już wydawała nabywcom rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej na nabytym gruncie oraz że nie będą przyjmowane przez izbę nowe wnioski o wydanie rękojmi.

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9464 +0,42% [14:19]
 EUR / JPY 119,4530 -0,21% [14:19]
 EUR / PLN 4,2910 +0,20% [14:19]
 USD / JPY 108,6370 -0,10% [14:19]
 USD / PLN 3,9017 +0,31% [14:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Roger, Serafina