Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów DIR VI Kadencji

W dniu 29 sierpnia 2019r. odbyło się I Walne Zgromadzenie VI kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W obradach wzięło udział 52 Delegatów upoważnionych do wyboru organów statutowych.

Obrady otworzył delegat senior – Pan Franciszek Lesicki. Następnie wybrano członków Komisji Skrutacyjno – Mandatowej, która stwierdziła prawomocność  Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. Przewodniczącym I Walnego Zgromadzenia został Pan Henryk Kowalik. Ponadto dokonano wyboru Sekretarza i protokolantów.

Zebrani przystąpili do wyboru Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano:

– Pana Leszka Gralę – na Prezesa Zarządu,

– Pana Ryszarda Borysa – na Wiceprezesa Zarządu,

– Pana Waldemara Jankowskiego – na Członka Zarządu,

– Pana Mirosława Kaszkura –na Członka Zarządu,

– Pana Pawła Mazura – na Członka Zarządu

Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został Pan Henryk Kowalik.

W dalszej części obrad wybrano członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali:

– Pan Jan Laszczowski,

– Pan Tomasz Piotrowski,

– Pan Jan Rewers,

– Pan Tadeusz Baranek,

– Pan Piotr Rakoczy,

oraz członków Komisji Budżetowej, do której wybrano:

– Panią Elżbietę Ulatowską,

– Pana Edwarda Tracza,

– Pana Mieczysława Środę,

– Pana Karola Sygnatowicza.

– Pana Wojciecha Hucała.

Po ukonstytuowaniu się komisji, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Piotr Rakoczy, a Przewodniczącą Komisji Budżetowej Pani Elżbieta Ulatowska.

Wszystkie głosowania do organów statutowych odbyły się w trybie tajnym.  Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Kończak podsumowała pracę komisji informując, że przyjęto 13 wniosków. Jako najważniejszy wniosek komisja uznała sposób szacowania strat w uprawach rolnych na skutek suszy. Na zakończenie Prezes Leszek Grala zwrócił się do wszystkich zgromadzonych z apelem o aktywną pracę na rzecz całego środowiska rolniczego, w powiatowych radach oraz komisjach problemowych.

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9449 +0,39% [15:19]
 EUR / JPY 119,4900 -0,18% [15:19]
 EUR / PLN 4,2919 +0,22% [15:19]
 USD / JPY 108,5950 -0,14% [15:19]
 USD / PLN 3,8998 +0,26% [15:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Roger, Serafina