KOWR na stronie internetowej zamieści ogłoszenia o sprzedaży ziemi

Przyjęta przez Sejm 26 kwietnia nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapewni utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego umożliwiającego nieodpłatne zamieszczanie ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych i odpowiedzi na ogłoszenia o nieruchomości rolnej.

Warunek wykazania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego będzie mógł być spełniony w przypadku zamieszczenia nieodpłatnie w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez KOWR ogłoszenia zbywcy o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej – zakłada nowelizacja.
Zbywca i nabywca zamieszczą w systemie teleinformatycznym ogłoszenia o – odpowiednio – zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej i odpowiedzi na to ogłoszenie.

Można będzie złożyć w tym celu dokumenty w oddziale terenowym KOWR lub samodzielnie wprowadzić do systemu teleinformatycznego, odpowiednio, ogłoszenia albo odpowiedzi na ogłoszenie.

Przepis ten wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji – przez ten rok KOWR będzie mógł uruchomić system teleinformatyczny.

W okresie, w którym system ten nie będzie jeszcze funkcjonował, wykazanie, iż nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikom indywidualnym, będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych, a zatem przy użyciu wszelkich dostępnych dowodów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Źródło:farmer.pl

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla
X