Ministerstwo Środowiska odpowiada co dalej z „ustawą odorową”

Ministerstwo Środowiska informuje, że trwają jeszcze konsultacje międzyresortowe w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Projekt tzw. ustawy odorowej spotkał się z wieloma negatywnymi komentarzami branży produkcji zwierzęcej ale i sektora przetwórstwa mięsnego. Głównym założeniem projektu było uregulowanie odległości budowy nowych obiektów inwentarskich m.in. od zabudowań mieszkalnych.

Minimalną odległość w projekcie wyznaczono w następujący sposób:

a) dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP minimalna odległość = DJP [m],

b) dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP minimalna odległość = 500 [m],

Przy czym, 210 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) to np. 210 krów, 175 ogierów, 1500 tuczników czy 52,5 tys. kur.

Wśród argumentów branży związanej z produkcją zwierzęcą pojawiały się zarzuty, że ustawa ograniczy rozwój małych i średnich gospodarstw, które ze względu na ścisłą zabudowę gospodarstw, w niektórych regionach kraju nie będą mogły rozszerzyć swojej działalności o nowe obiekty inwentarskie. Przy okazji wspominano, że wymieniona odległość nie będzie gwarantować, że problem uciążliwości zapachowej produkcji prowadzonej w budynkach zostanie rozwiązany.

W połowie maja, na prośbę organizacji rolniczych odbyła się również debata publiczna z udziałem przedstawicieli branży mięsnej, hodowców oraz reprezentantów Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskusja zakończyła się głosowaniem, gdzie spośród 180 zebranych, 176 było przeciwnych projektowi ustawy.

Pytając Ministerstwo Środowiska, czy po zgłoszeniu tak licznych uwag ze strony branży mięsnej i hodowlanej są planowane zmiany w projekcie ustawy, otrzymaliśmy odpowiedź, w której resort środowiska tłumaczy, że trwa dalsze procedowanie projektu i aktualnie nie jest możliwe przekazanie szczegółów w zakresie ewentualnych zmian w projekcie.

– Aktualnie, zgodnie z obowiązującą procedurą, Ministerstwo Środowiska opracowało Tabelę uwag do projektu ustawy, które zostały przekazane w toku konsultacji publicznych i opiniowania oraz finalizuje stanowisko Ministerstwa do poszczególnych uwag. Również dobiegają końca uzgodnienia międzyresortowe, w wyniku których wprowadzono zmiany w projekcie ustawy. Mając na względzie aktualny stan prac nie ma możliwości przekazania aktualnej wersji projektu. Projekt ustawy wraz ze stanowiskiem MŚ do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostanie niezwłocznie, po akceptacji Ministra Środowiska, umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji – czytamy w odpowiedzi resortu środowiska

Źródło: farmer.pl

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0178 +0,18% [07:59]
 EUR / JPY 120,3180 +0,09% [07:59]
 EUR / PLN 4,2637 -0,02% [07:58]
 USD / JPY 111,5310 +0,28% [07:59]
 USD / PLN 3,9550 +0,25% [07:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Leon, Ludomir