DOLNOŚLĄSKI DZIEŃ SOI 13.09.2019 Inicjatywa białkowa COBORU

W piątek 13 września  w Zakładzie Doświadczalnym w Tarnowie koło Ząbkowic Śląskich, należącym do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, odbyły sięwarsztaty dotyczące uprawy soi zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Dnia Soi –  „Inicjatywa białkowa COBORU”. Po powitaniu przybyłych gości w tym członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącym Panem Wiktorem Skotnickim na czele, spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Jadwiga Ciepielska oraz Pan Marcin Włodarczyk. Program obejmował wykłady w postaci prezentacji multimedialnych i pokazów praktycznych prowadzonych przez:

– prof. dr hab. E. S. Gacek – ,, Wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce”

– prof. dr hab. M. Kozak,, Optymalizacja agrotechniki soi uprawianej na nasiona”

– dr hab. A. Tratwal prof „ Platforma Sygnalizacji Agrofagów – nauka w praktyce rolniczej”

– mgr inż. T. Kulon ,, Plonowanie soi i roślin bobowatych na Dolnym Śląsku”

             Zakład w Tarnowie zajmuje się prowadzeniem doświadczeń i ich dokumentowaniem, zgodnie z metodykami obowiązującymi w COBORU, a także upowszechnianiem wiedzy o odmianach roślin uprawnych. W ramach doświadczeń prowadzona jest kolekcja 45 odmian soi i dodatkowo pole produkcyjne. Taka różnorodność jest wynikiem rozszerzenia przez COBORU zakresu badan związanych z soją w ramach tzw. Inicjatywy białkowej. Jej celem jest popularyzacja zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi, dla poprawy bilansu paszowego w kraju. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i problemów związanych z uprawą soi. Można było zasięgnąć informacji o znaczeniu roślin bobowatych w polskim płodozmianie, w szczególności w aspekcie uwzględnienia roślin wysokobiałkowych jako dopełnienia wymogu zazielenienia oraz  prawidłową agrotechniką soi, szczególnie nawożeniem, ochroną i prawidłowym zbiorem soi, minimalizującym straty z  przedstawieniem najnowszych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty podczas których pokazano uprawy soi na poletkach doświadczalnych. Omówiono podstawowe parametry wilgotności i jakości decydujące o przydatności technologicznej ziarna. Pracownicy Stacji i przedstawiciele hodowców zaprezentowali kolekcję odmian znajdujących się pod oceną SDOO w Tarnowie.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,2017 -0,11% [18:39]
 EUR / JPY 120,7420 -0,18% [18:39]
 EUR / PLN 4,4665 +0,02% [18:38]
 USD / JPY 106,8670 -0,32% [18:39]
 USD / PLN 3,9523 -0,12% [18:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis