Spotkanie pracowników z Zarządem DIR

 

7 stycznia w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu odbyła się pierwsza w tym roku narada pracowników z udziałem Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Pan Kazimierz Jurkiewicz Główny Specjalista Dolnośląskiej Izby Rolniczej szczegółowo omówił zasady postępowania przedstawicieli DIR przy opiniowaniu wniosków Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów o zmianę przeznaczenie gruntów rolnych na nierolne i leśnych na nieleśne.  Gościem spotkania był Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Zdzisław Król, który przedstawił aktualną sytuację dotycząca ASF oraz ptasiej grypy. Pan Król zaapelował, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Podczas spotkania poruszono również tematy dotyczące rejestracji rolników w Bazie Danych o Odpadach, opiniowania umów dzierżawy i obwodów łowieckich oraz bieżących działań biur terenowych.

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0246 +0,35% [09:19]
 EUR / JPY 120,4840 +0,22% [09:19]
 EUR / PLN 4,2732 +0,21% [09:19]
 USD / JPY 111,7000 +0,43% [09:19]
 USD / PLN 3,9611 +0,41% [09:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Leon, Ludomir