Gdzie rolnik dowie się, czy zakwalifikował się do przetargu ograniczonego

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 18 stycznia 2018r. zawnioskował do Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie, aby w przypadku dzierżawy i sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych, oprócz publikacji w siedzibie OT, wprowadzić również publikację przez Oddziały list osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów (tzw. lista po I-szej kwalifikacji) oraz list osób ostatecznie zakwalifikowanych, na portalu internetowym KOWR. Zarząd wskazywał, że będzie to stanowiło istotne ułatwienie dla wielu rolników. Postulat ten był zdaniem DIR zasadny z uwagi na ilość organizowanych przetargów ograniczonych, ale przede wszystkim na utrudniony kontakt telefoniczny z pracownikami KOWR– członkami Komisji Przetargowych, szczególnie jeżeli do oddziału czy jednostki terenowej rolnicy muszą pokonywać dziesiątki kilometrów. Podstawowym zajęciem rolników jest ich codzienna praca w gospodarstwie i nie mogą oni za każdym razem udawać się bezpośrednio do siedziby Oddziału, żeby dowiedzieć się, czy zostali zakwalifikowani do danego przetargu ograniczonego. Wskazaliśmy, że w przypadku publikacji list na portalu internetowym KOWR nie zostanie naruszona ustawa o ochronie danych osobowych, bo przecież listy te są wywieszane na tablicach ogłoszeń w siedzibie OT i są ogólnodostępne, również dla osób nie biorących udziału w przetargu. Ponadto listy te zawierają jedynie imię i nazwisko osób ubiegających się do kwalifikacji i ewentualnie miejscowość zamieszkania (bez dokładnego adresu).

Dyrektor Generalny Witold Strobel w dniu 19.02.2018r. przychylił się do prośby DIR
i polecił Dyrektorom wszystkich Oddziałów Terenowych KOWR publikację list osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości rolnych dodatkowo na portalu internetowym KOWR (oprócz tablicy ogłoszeń w siedzibie OT KOWR). Podejmując taką decyzję Dyrektor W. Strobel uwzględnił fakt, że w większości Oddziały Terenowe już stosowały taką formę publikacji. Teraz rolnik chcący sprawdzić, czy został zakwalifikowany do danego przetargu, albo czy musi złożyć jeszcze dodatkowe dokumenty może sprawdzić to na stronie internetowej KOWR. Po wyszukaniu na stronie www.kowr.gov.pl, w zakładce „Nieruchomości/Oferty” przetargu,  do którego składał dokumenty rolnik znajdzie listy zakwalifikowanych do tego przetargu, wraz z informacją jakie ewentualnie dokumenty i do jakiego dnia musi uzupełnić. Listy te powinny być publikowane zgodnie z treścią ogłoszenia w tych samych terminach co w siedzibie Oddziału KOWR.

I tak:

  1. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów z zaznaczeniem faktu posiadania zadłużenia wobec KOWR (bez podawania kwoty), jeżeli w oświadczeniu (wzór 1) zaznaczone było, że osoba ta nie ma zadłużenia i brakujących dokumentów (odrębnie dla każdej osoby), publikuje się na stronie podmiotowej w BIP KOWR  oraz w siedzibie oddziału wyznaczając termin do uzupełnienia dokumentów (przypadający nie później niż na 7 dni przez wyznaczonym terminem przetargu).
  2. Listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu publikuje się na stronie podmiotowej w BIP KOWR, oraz w siedzibie oddziału (nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu).
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef