Spotkanie w powiecie złotoryjskim

Rolnicy coraz bardziej sceptycznie podchodzą do problemu przeznaczania gruntów rolnych na cele inwestycyjne a szczególnie pod budownictwo jednorodzinne.
Budownictwo jednorodzinne na terenach wiejskich jest bardzo popularne, ale wiąże się z poważnymi utrudnieniami dla rolników w prowadzeniu działalności. Od kilku lat Dolnośląska Izba Rolnicza prowadzi kampanię „STOP USUWANIU ROLNICTWA ZE WSI”, której celem jest przeciwdziałanie utrudnianiu pracy producentom rolnym przez osoby nie będące rolnikami.
Urząd Gminy Zagrodno wystąpił do DIR o opinię dla projektu przeznaczenia gruntów rolnych pod inwestycje na terenie wsi Modlikowice, Radziechów i Wojciechów. Celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących w/w projektu przedstawiciele Rady Powiatowej DIR Powiatu Złotoryjskiego: Tadeusz Kinach i Marcin Karasiński oraz Przewodniczący Rady Wiesław Skop spotkali się 13 września br. z pracownikami Urzędu Gminy Zagrodno.
W spotkaniu udział wzięła również Pani Karolina Bardowska – Wójt Gminy.
Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin