Spotkanie rolników w Bardzie

20 maja w Bardzie Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego zorganizowała spotkanie dla rolników dotyczące rehabilitacji leczniczej po COVID19, wzmacniania odporności a także strategii „Od pola do stołu”.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu , Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. TUW, Dorota Zielińska – Kierownik Oddziału TUW w Kłodzku, Celina Chacińska – Doradca Żywienia Optymalnego, Mirosław Prycik – Firma Datii, Piotr Kurpiecki – Właściciel Firmy Jura – Pol , Anna Gołdyn – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego, Krystyna Grzech – Radna Powiatu Ząbkowickiego, Marek Wereśniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach, Marek Brusiło – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu  oraz Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie

Po powitaniu Gości przez Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Pana Wiktora Skotnickiego głos zabrał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski. Przedstawił rolę i działalność izb rolniczych na przestrzeni 25 lat. Zaznaczył jak ważna jest współpraca z rolnikami a także organizowanie spotkań, z których informacje o tym jakie są szanse i zagrożenia w rolnictwie możemy przekazywać młodszemu pokoleniu. Podkreślił, że jako rolnicy musimy być prawnikami, ekonomistami, mechanikami a także ekspertami ds. sprzedaży i marketingu. Pan Jankowski przekazał również bieżące informacje z działań podejmowanych przez Zarząd DIR w tym ostatnich wystąpień a także wydarzeń, w których udział brały władze Izby.

Pani Beata Mucha Kierownik Placówki Terenowej KRUS na początku omówiła zakres świadczeń. Następie przekazała informację o działalności prewencyjnej KRUS. Kasa prowadzi corocznie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem KRUS jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym na które kierowani są: rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. Podstawą skierowania osoby po przebytej chorobie COVID-19 jest:

-wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą wystawiony przez lekarza leczącego POZ lub lekarza specjalistę,

-prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub Komisji lekarskiej Kasy.

Do ww. wniosków dołączamy:

-dokumentację medyczną potwierdzającą przebytą chorobę COVID-19 oraz jej następstwa

-kartę informacyjną z leczenia szpitalnego z powodu COVID-19 lub pozytywne wyniki testów diagnostycznych,

– wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych w zależności od danego przypadku.

Przy kierowaniu osób po przebytej chorobie COVID-19 uwzględnia się obowiązujące w KRUS wskazania i przeciwwskazania do kierowania na rehabilitację leczniczą.

Pani Dorota Zielińska – dyrektor Placówki TUW w Kłodzku przedstawiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.  Lista agentów specjalizująca się w ubezpieczeniach rolnych dostępna na stronie DIR: https://izbarolnicza.pl/2020/01/23/zwiazek-wzajemnosci-czlonkowskiej/

Pan Franciszek Baranowski – pełnomocnik Zarządu DIR ds. TUW omówił działalność Związku Wzajemności Członkowskiej przy DIR.

Ponadto jako prezes Spółki Lirpol działającej przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej zachęcił do korzystania z Mobilnej Stacji Kontroli Pojazdów.

Dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszyło się wystąpienie Pani Celiny Chacińskiej – doradcy żywieniowego, dietoterpaeutki, autorki książek „Świadome Odżywianie – Świadome Życie” oraz Świadome Odżywianie – Dieta Ketogeniczna.  Przekazała zebranym w jaki sposób dbać o odporność w dobie pandemii – jak ważne jest to co jemy dla naszego organizmu. Dzięki wykładowi Pani Celiny uczestnicy dowiedzieli się na czym polega dieta ketogeniczna i jakie są zalety jej wprowadzania w życie.

Pan Mirosław Prycik – Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji przedstawił temat „Od pola do stołu” omawiając również katalog produktów firmy DATII.

Na zakończenie spotkania ofertę firmy Jura – Pol przedstawił jej właściciel Pan Piotr Kurpiecki. Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą granulowanego wapna nawozowego.

Podczas spotkania został przeprowadzony konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” zorganizowany przez Placówkę Terenowa KRUS w Wałbrzychu.

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni