OŚWIADCZENIE

W związku z wyemitowanym przez TVP Wrocław w dniu 8 stycznia 2023 r., w programie „Agro-Fakty”, reportażem Pani red. Jadwigi Jarzębowicz na temat przygotowywanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dzierżawę gruntów rolnych we wsi Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, koło Wrocławia, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pragnie odnieść się do przykrego  incydentu, który miał miejsce poza kamerami i po odjeździe ekipy telewizyjnej. Otóż wtedy pobity został i uszczerbek na zdrowiu poniósł Pan Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego. Tego czynu dokonało dwóch uczestników spotkania zorganizowanego z Panią Redaktor. Wyrażamy oburzenie, że doszło do takiego aktu przemocy.

Jak wynika z wyemitowanego materiału dyskusja wielu zebranych rolników na temat sposobu rozdysponowania przez KOWR gruntów rolnych była bardzo burzliwa. Zazwyczaj, ze zrozumiałych względów, dyskusje w tej kwestii budzą olbrzymie emocje, gdyż temat jest bardzo ważny i interesuje wielu rolników. Nie może to jednak prowadzić do zdarzeń jakie miały miejsce 3 stycznia.
Jako Dolnośląska Izba Rolnicza, czyli samorząd rolniczy, stale wspieramy rolników w procesie rozdysponowania gruntów rolnych poprzez stały kontakt z instytucjami publicznymi, organizowanie szeregu spotkań, wnoszenie inicjatyw legislacyjnych, udział w różnego rodzaju gremiach. Organizujemy spotkania rolników z przedstawicielami KOWR, aby merytorycznie omówić sprawy dotyczące przetargów przed ich ogłoszeniem. Zasady rozdysponowania gruntów zostały wypracowane w ramach licznych konsultacji z przedstawicielami rolników i  jest swoistym kompromisem pomiędzy zgłaszanymi oczekiwaniami całej naszej grupy zawodowej.

Przedstawiciele Izby, poświęcając prywatny czas i środki, aktywnie działają na rzecz wspierania rolników i artykułowania ich argumentów przed organami państwa i samorządu terytorialnego. Nikt nie boi się zabierać głosu i udzielać się w dyskusji. Do tej pory jednak wszelkie spotkania cechował cywilizowany poziom, nikt nie brał się do rękoczynów.

Oświadczamy, że nie będziemy tolerować podobnych zachowań,  gdy  zamiast merytorycznych argumentów, ktoś stosuje argument siły bo nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy i będziemy je piętnować.

Życzymy Panu Przewodniczącemu Waldemarowi Mazurkowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Zarząd DIR

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef