Posiedzenie Rady Młodych Rolników przy KRIR

Styczeń to czas intensywnych szkoleń, konferencji oraz spotkań w branży rolniczej. Izby rolnicze również bardzo aktywnie wykorzystują okres kiedy rolnicy mają nieco mnie pracy  w swoich gospodarstwach.

Także Rada Młodych Rolników przy KRIR (dalej Rada) 12 stycznia spotkała się w Wielkopolsce aby omówić najważniejsze zagadnienia, problemy oraz pomysły dotyczące przyszłości polskiego rolnictwa. W spotkaniu poza delegatami Rady z kilkunastu województw uczestniczył także Prezes Zarządu KRIR Wiktor Szmulewicz, który przedstawił bieżącą sytuację w rolnictwie z poziomu KRIR i odpowiedział na liczne pytania i uwagi młodych rolników.

Radę Młodych Rolników reprezentowali:

Dariusz Madejski oraz Grzegorz Hawran – Dolnośląska IR

Szymon Bogusławski – Łódzka IR

Rafał Perlik – Kujawsko-Pomorska IR

Patryk Natkaniec – Małopolska IR

Rafał Mładanowicz i Łukasz Przytarski – Pomorska IR

Bartosz Banaszak – Wielkopolska IR

Piotr Stocki – Podlaska IR

Krzysztof Wenglorz – Śląska IR

Bartosz Kaczmarek – Świętokrzyska IR

Krzysztof Kazaniecki – Warmińsko-Mazurska IR

Krzysztof Beca i Mateusz Watral – Zachodniopomorska IR

 

Oto najważniejsze kwestie poruszone podczas spotkania:

Polska a Ukraina.

Delegaci dużo czasu poświęcili na analizę zagrożeń związanych z importem bezpośrednim z Ukrainy oraz sytuacją cenową na rynku zbóż. Wydaje się, że wprowadzenie zakazu takiego importu byłoby rozwiązaniem problemu, jednak widać dużą niechęć do wykonania tego kroku ze strony władz krajowych. Natomiast myśląc bardziej przyszłościowo młodzi rolnicy uważają, że Polska powinna przygotować się do przetworzenia dużej ilości ziarna napływającego z Ukrainy a nie tylko zajmować się jego handlem. Oba pomysły wpłynęły by znacząco na poprawę i stabilizację cen na rynku zbóż. Również sami rolnicy powinni pomyśleć o dywersyfikacji dochodu w swoim gospodarstwie, aby nie uzależniać się wyłącznie od handlu zbożami czy też żywcem.

Nawozy… tanio już było.

Także kwestia dostępności i wysokich cen nawozów nie została pominięta przez zgromadzonych. Duże ilości nawozów, które najpierw były niedostępne dla rolników, teraz zalegają na składach nawozowych w związku z brakiem popytu na rynku. Rolnicy czekają na obniżkę cen, ale producenci i pośrednicy są niechętni do takiego ruchu.

Hodowla mocno zagrożona.

Sektor żywca wieprzowego i sytuacja na rynku mleka to kolejne z obszarów, które wymagają pilnej interwencji. Jeśli hodowcy nie otrzymają silniejszego wsparcia, kolejne gospodarstwa będą się likwidować. Brak hodowli to natomiast spadek popytu na ziarno, a więc kolejne nadwyżki na rynku wpływające na spadek cen zbóż.

Terminy agrotechniczne zmorą polskich rolników.

Od wielu lat warunki w lutym sprzyjają aplikacji nawozów azotowych, zwłaszcza w południowo-zachodnich obszarach Polski, ale niestety ustawa zabrania takich praktyk aż do 1 marca. Po wielu latach interwencji ze strony izb rolniczych jest nadzieja nad zmianą sytuacji już w tym roku. Ministerstwo Rolnictwa szykuje zmianę, która da rolnikowi możliwość stosowania nawożenia już od 1 lutego pod warunkiem wystąpienia sprzyjających warunków pogodowych tj. średniej dobowej temperatury powietrza powyżej 3 st. C w przypadku roślin już zasianych na polach oraz 5 st. C w przypadku innych roślin. Informację o średniej dobowej temperaturze przygotuje IMiGW.

Nowa Wspólna Polityka Rolna w obliczu spadku opłacalności produkcji rolnej.

Na koniec spotkania Rada omówiła korzyści i zagrożenia wynikające z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rolnictwo węglowe i ekoschematy wydają się być przyszłością, od której się nie ucieknie. Szkoda tylko, że poziom dopłat bezpośrednich do ha nie wzrasta wprost proporcjonalnie wraz z kosztami produkcji. Dla przykładu w 2015 roku rolnik za ok 1000 zł pozyskane w ramach w/w dopłat mógł zakupić 1 t saletry amonowej lub 250 litrów ON, dzisiaj jest to 250 kg wspomnianego nawozu i tylko 125 litrów paliwa. Dopłata nie jest już głównym źródłem dochodu w gospodarstwie co w wielu przypadkach wpłynie na rentowność małych i średnich gospodarstw. Rolnicy natomiast z wielką nadzieją oczekują na zmiany dotyczące ilości upraw i ich procentowego udziału w zmianowaniu, kwestii okrywy zimowej oraz ugorowania gruntów.

Fundusze Promocji Żywności.

Młodzi rolnicy zwracali również uwagę jak ważna jest promocja żywności oraz budowanie pozytywnego wizerunku rolnika w oczach konsumentów. Fundusze Promocji żywności powinny w dużej mierze poprawić efektywność swoich działań i wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników.

W sprawach ziemi decyzja zamiast opinii.

Na spotkaniu poruszona została również kwestia ograniczonych kompetencji izb rolniczych. Rolnicy uznali, że w tak ważnych kwestiach jak m.in. obrót ziemią należącą do Skarbu Państwa izby rolnicze powinny mieć decyzyjność a nie tylko opiniować sposób dysponowania w/w gruntami.

 

Dzień Młodego Rolnika na Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA PREMIERY

W ramach POLAGRA PREMIERY – 13 stycznia w Poznaniu zorganizowany został Dzień Młodego Rolnika współorganizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Wielkopolską Izbę Rolniczą. W wydarzeniu uczestniczyli również delegaci Rady Młodych Rolników.

Poznańskie targi to najważniejsze wydarzenie dla branży rolniczej, podczas którego prezentowane były nowości produktowe, światowe agro premiery oraz innowacyjny sprzęt rolniczy na nadchodzący nowy sezon.

Dzień Młodego Rolnika zainteresował swoim programem ponad 1000 uczniów z 20 szkół rolniczych. W programie wydarzenia odbyło się kilka mini wykładów na temat uprawy konserwującej, robotyki w rolnictwie, praktyk rolniczych w Niemczech oraz przyszłości rolnictwa. Prelegentami wykładu „Młody Rolnik teraz i za 100 lat” byli członkowie Prezydium Rady Młodych Rolników – Rafał Mładanowicz (Pomorska IR) oraz Bartosz Banaszak (Wielkopolska IR).

W trakcie Dnia Młodego Rolnika zostały również wręczone nagrody w konkursie „Dzień z życia Młodego Rolnika”. Po zakończonych wykładach zebrani mieli czas na zwiedzanie wystawy POLAGRA PREMIERY oraz degustację grochówki przygotowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz spółkę ROL-WIR przy udziale członków Rady Powiatowej WIR Jarocin.

Dariusz Madejski, członek zarządu DIR

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef