Publikacja Ogłoszeń O Sprzedaży Gruntów Rolnych

Ogłoszenia  o treści przesłanej przez osoby i podmioty, chcące zbyć nieruchomość rolną, stanowiącą ich własność, będą zamieszczane na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej www.izbarolnicza.pl w zakładce Info branżowe/Sprzedaż gruntów przez okres14 dni kalendarzowych.

Nasza izba nie ingeruje w treść przesłanych ogłoszeń, o ile zawierają one: numer geodezyjny działki/ek, obręb, gminę, powierzchnię w ha, cenę sprzedaży oraz kontakt do sprzedającego (najczęściej jest to nr telefonu). Dopiero po upływie 14 dni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, Dolnośląska Izba Rolnicza może potwierdzić, że takie ogłoszenie zostało opublikowane. Jednocześnie informujemy, że Dolnośląska Izba Rolnicza nie wydaje zaświadczenia, czy w okresie publikacji ogłoszenia na stronie internetowej DIR zgłosiły się lub nie osoby zainteresowane zakupem przedmiotowej nieruchomości.

Wniosek do DIR o zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży powinien odpowiadać  wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2017r., poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:  Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych. Oznacza to, że kierowana do naszej izby korespondencja powinna zawierać, oprócz zgłaszanej sprawy, także imię i nazwisko osoby, od której pochodzi oraz adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby.

 

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon